Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(14-01-2019)
Thứ 3
(15-01-2019)
Thứ 4
(16-01-2019)
Thứ 5
(17-01-2019)
Thứ 6
(18-01-2019)
Thứ 7
(19-01-2019)
Chủ nhật
(20-01-2019)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.J13.1 - Học bùGiảng viên: Trần Hoàng Lộc
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A215 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2IT001.J12.CNCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh Sơn
Tiết 3Thi CK: IT005.J11.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9HTTTHọp lớp cttt. Ngô Thanh Hùng
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3IT005.J11.MMCLThi Cuối học kỳ 1
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1HTCL2018.1Ôn tập thi Cuối kỳ
Tiết 2
Tiết 3HTCL2018.1Ôn tập thi Cuối kỳ 1
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6HTCL2018.1Ôn tập thi cuối kỳ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2Họp Chi Bộ Sinh viên 2Nguyễn Thành Hiệp SDT: 083.2389.904
Tiết 3Thi CK: IT005.J11.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Phòng CTSV- Tập huấn TVTS 2019Nguyễn Thành Hiệp 0832389904
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A325 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.J11.MTCL.2 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Bích Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1MA006-CLCHà Mạnh Linh - ôn tập cho sv CLCMA006-CLCHà Mạnh Linh - ôn tập cho SVCLC buổi 2MA003-CLCLê Huỳnh Mỹ Vân - ôn tập cho SVCLC buổi 2
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA003-CLCLê H. Mỹ Vân - ôn tập cho SV CLC
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1MA006.J16 - Học bùGiảng viên: Lê Hoàng TuấnMA006.J14 - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh LinhMA006.J14 - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT405.J11Thời gian diễn ra lịch thiMA006.J12 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1Khoa CMPMTraining cuối kìKhoa CNPMTraining cuối kìKhoa CNPMTraining cuối kì
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA006.J11 - Học bùGiảng viên: Lê Hoàng TuấnIT001.J12 - Học bùGiảng viên: Trịnh Quốc Sơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(14-01-2019)
Thứ 3
(15-01-2019)
Thứ 4
(16-01-2019)
Thứ 5
(17-01-2019)
Thứ 6
(18-01-2019)
Thứ 7
(19-01-2019)
Chủ nhật
(20-01-2019)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1Lớp ATTN2018Tổ chức ôn tập cuối kỳ. Phụ trách : Nguyễn Duy Lân - SĐT: 0886996711 Lớp ATTN2018Tổ chức ôn tập cuối kỳ. Phụ trách : Nguyễn Duy Lân - SĐT: 0886996711
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6HTTTPhụ trách: Nguyễn Duy Hiệu - 0965690984 Nội dung: Training cuối kỳ lớp HTTT2018HTTTPhụ trách: Nguyễn Duy Hiệu - 0965690984 Nội dung: Training cuối kỳ lớp HTTT2018HTTTPhụ trách: Nguyễn Duy Hiệu - 0965690984 Nội dung: Training cuối kỳ lớp HTTT2018
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.J16.CLC - Học bùGiảng viên: Ngô Đức Thành
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1
Tiết 2IT009.J16 - Học bùGiảng viên: Phạm Thế Sơn
Tiết 3Thi CK: IT005.J13Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8IT009.J16 - Học bùGiảng viên: Phạm Thế Sơn
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA006.J12.CNCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA006.J12.PMCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.J11.CTTN - Học bùGiảng viên: Phạm Thế Sơn
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.J11.ANTN.1 - Học bùGiảng viên: Mai Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi AV CK HK1 năm học 2018 - 2019P.ĐT, TTNN, P.DL
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi AV CK HK1 năm học 2018 - 2019P.ĐT, TTNN, P.DL
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: CE118.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS111.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J14Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS002.J14Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS001.J13Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi AV CK HK1 năm học 2018 - 2019P.ĐT, TTNN, P.DL
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi AV CK HK1 năm học 2018 - 2019P.ĐT, TTNN, P.DL
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J15Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS111.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J15Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J13Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1Thi Th - Nguyễn Thanh SơnNhập môn lập trình - GV Nguyễn Thanh SơnThi TH - Ngô Tuấn Kiệt GV Ngô Tuấn KiệtThi TH - Ngô Tuấn KiệtIT001.J12.1, 2, GV: Ngô Tuấn KiệtThi TH - Phạm Nguyễn Trường AnNhập môn lập trình, GV: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3Thi AV CK HK1 năm học 2018 - 2019TTNN, P.ĐT, P.DL
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi TH - Đặng Văn EmIT001.KHCL.1,2 ,GV: Đặng Văn EmThi TH - Đặng Văn EmIT001.CNCL.1,2 , GV: Đặng Văn EmTest PM thi AV CK HK1 2017 - 2018P.DL&CNTTThi AV CK HK1 năm học 2018 - 2019P.ĐT, TTNN, P.DL
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT006.J15Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS001.J14Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J15Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J16Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J16Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B8.02
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B8.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B8.06
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B8.08
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B9.02
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B9.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(14-01-2019)
Thứ 3
(15-01-2019)
Thứ 4
(16-01-2019)
Thứ 5
(17-01-2019)
Thứ 6
(18-01-2019)
Thứ 7
(19-01-2019)
Chủ nhật
(20-01-2019)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA006.J12.MTCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh TìnhChi bộ sinh viên 1Họp Chi bộ Sinh viên 1. Liên hệ: Võ Minh Thiện - 0355557111
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4MA006.J11.MMCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh TìnhSS004.J12.CLCThi vấn đáp - GV Nguyễn Đình Hiển SS004.J14.CLCThi vấn đáp - GV Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Tiết 5
Tiết 6Khoa MMT&TTHội đồng Báo cáo Thực tập doanh nghiệp, Phạm Thị Nhung, 0918417277Khoa MMT&TTBáo cáo Thực tập Doanh nghiệp, Phạm Thị NhungCE121.J15.MTCL - Học bùGiảng viên: Trần Quang Nguyên
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C102 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1tổ chức hoạt động lớp MMCL2018.2Ôn Thi cuối kỳtổ chức hoạt động lớp MMCL2018.2Ôn thi cuối kỳtổ chức hoạt động lớp MMCL2018.2Ôn thi cuối kỳtổ chức hoạt động lớp MMCL2018.2Ôn thi cuối kỳtổ chức hoạt động lớp MMCL2018.2ôn thi cuối kỳ
Tiết 2
Tiết 3IT005.J12.HTCLThi Cuối học kỳ 1
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6tổ chức hoạt động lớp MMCL2018.2Ôn thi cuối kỳ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C104 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1HTTT tổ chức bảo vệ môn TTTNKhoa MMT&TTBảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Phạm Thị Nhung, 0918417277Khoa MMT&TTBảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Phạm Thị Nhung, 0918417277
Tiết 2
Tiết 3IT005.J11.MMCLThi Cuối học kỳ 1
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1Bộ môn TMĐTBáo cáo Thực tập tốt nghiệp TMDT
Tiết 2
Tiết 3IT001.J11.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh SơnThi CK: IT005.J13.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11.KHCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4SS004.J16.CLCThi vấn đáp - GV Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 5
Tiết 6Khoa MMT&TTBáo cáo Thực tập Doanh nghiệp, Phạm Thị Nhung
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA006.J11.PMCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1PH002.J11.PMCL - Học bùGiảng viên: Phạm Thanh HùngHTTT tổ chức bảo vệ môn TTTNHTTT tổ chức bảo vệ môn TTTNKHMTTổ chức training cuối kỳ Người phụ trách chính: Đinh Thanh Toàn. SĐT: 0931631916KHMTTổ chức training cuối kỳ Người phụ trách chính: Đinh Thanh Toàn. SĐT: 0931631916
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.J11.CTTN - Học bùGiảng viên: Phạm Thế Sơn
Tiết 5
Tiết 6KHMTTổ chức training cuối kỳ Người phụ trách chính: Đinh Thanh Toàn. SĐT: 0931631916
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1MA006.J11.KHCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 2MA003.J13.MTCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 3Thi CK: IT005.J13.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4MA006.J11.ATCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7CLB WEBHọp Câu lạc bộ. Phụ trách: Nguyễn Minh Đức.
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hHội Sinh viên Họp đội hình sự kiện *Phụ trách: Nguyễn Tiến Khang - 0357791333
Sau 17h
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1HTTT tổ chức bảo vệ môn TTTN,Khoa MMT&TTBảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Phạm Thị Nhung, 0918417277Khoa MMT&TTBảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Phạm Thị Nhung
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.J19.CLC - Học bùGiảng viên: Lê Thanh TrọngKTPM2018Họp lớp
Tiết 5
Tiết 6Khoa HTTT tổ chức bảo vệ môn TTTN,HTTT tổ chức bảo vệ môn TTTN
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6KHMTGV Nguyễn Bích Vân Thi thực hành NMLT lớp IT001.J11.MMCL
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1Khoa KTMTÔn tập môn học PH002. GV: Hồ Ngọc Diễm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.J11.CLCThi vấn đáp - GV Nguyễn Đình Hiển
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: CS112.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT003.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS222.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS214.J11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: CS221.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT132.J11.ANTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J14Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS003.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS001.J11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: CS112.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: EC331.J11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2IT009.J17 - Học bùGiảng viên: Phạm Thế Sơn
Tiết 3Thi CK: NT132.J11.ANTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J18Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IS252.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS001.J11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J12.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11.MTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4KTMTTraining cuối học kỳ lớp KTMT2018 Người phụ trách: Trần Văn Duy (MSSV: 18520675 - SDT: 0814939468)
Tiết 5
Tiết 6KTMTTranining cuối học kỳ lớp KTMT0218 Người phụ trách: Phan Thuỳ Linh (MSSV: 18520994)KHMTGV: Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1Thi CK: IE202.J11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT330.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT106.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS001.J11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: CS112.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT003.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IS211.J11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J13Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT330.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J110Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4IT009.J17 - Học bùGiảng viên: Phạm Thế Sơn
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS003.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS001.J12Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1lớp ANTN2016 ôn thi cuối HK 1lớp ANTN2016 ôn thi cuối HK 1 ĐK: Lê Công Bằng, MSSV 16520072
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4KTMTTraining cuối học kỳ lớp KTMT2018 Người phụ trách: Cao Tài (MSSV: 18521357 - SDT: 0943915434)
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2HTTTNgười phụ trách: Trần Hữu Phát (0917305070) - Nội dung: Training Nhập môn lập trình - Thiết bị và vật dụng: Micro, RemoteHTTTNgười phụ trách: Trần Hữu Phát (0917305070) - Nội dung: Training Đại số tuyến tính, Giải tích - Thiết bị và vật dụng: Micro, RemoteHTTTNgười phụ trách: Trần Hữu Phát (0917305070) - Nội dung: Training Giải tích - Thiết bị và vật dụng: Micro, RemoteHTTTNgười phụ trách: Trần Hữu Phát (0917305070) - Nội dung: Training Giải tích - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA003.J12.ATCL - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J12.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4SS004.J18.CLCThi vấn đáp - GV Nguyễn Đình Hiển
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J14Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS111.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J111Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS003.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS001.J12Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: CS221.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT005.J14Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS111.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J113Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: SS003.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS001.J12Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1Thi TH - Phạm Nguyễn Trường AnNhập môn lập trình, GV: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi TH - Phạm Nguyễn Trường AnNhập môn lập trình, GV: Phạm Nguyễn Trường AnThi TH - Phạm Nguyễn Trường AnNhập môn lập trình, GV: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2IT009.J16 - Học bùGiảng viên: Phạm Thế Sơn
Tiết 3Thi CK: IT005.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS326.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J12Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: MA004.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J13Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J13Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS001.J13Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1Thi TH - Phạm Nguyễn Trường AnNhập môn lập trình, GV: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi TH - Phạm Nguyễn Trường AnNhập môn lập trình, GV: Phạm Nguyễn Trường AnThi TH - Phạm Nguyễn Trường AnNhập môn lập trình, GV: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi TH - Phạm Nguyễn Trường AnNhập môn lập trình, GV: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi TH - Phạm Nguyễn Trường AnNhập môn lập trình, GV: Phạm Nguyễn Trường AnThi TH - Phạm Nguyễn Trường AnNhập môn lập trình, GV: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IE209.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT005.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE316.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J12Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT106.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J13Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J13Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi CK: IT003.J11Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: CE118.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT005.J12Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: EC203.J11Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J14Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: NT334.J11.ANTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS003.J13Thời gian diễn ra lịch thiThi CK: SS002.J13Thời gian diễn ra lịch thi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: NT532.J11.ANTTThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(14-01-2019)
Thứ 3
(15-01-2019)
Thứ 4
(16-01-2019)
Thứ 5
(17-01-2019)
Thứ 6
(18-01-2019)
Thứ 7
(19-01-2019)
Chủ nhật
(20-01-2019)
E01.2 (TNNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: CS221.J11.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT005.J11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CS326.J11.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J12.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J11.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: MSIS4523.J11.CTTTThời gian diễn ra lịch thiMA003.J11.MTCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Ngọc Ái VânMA003.J11.CNCL - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8SS004.J17.CLCThi vấn đáp - GV Nguyễn Đình Hiển
Tiết 9Thi CK: CS431.J11.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: CS221.J11.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT005.J11.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT132.J11.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J11.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.J11.ANTN - Học bùGiảng viên: Mai Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MA003.J12.CNCL - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: CE118.J12.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT005.J11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: NT132.J11.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J12.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4MA006.J11.KHCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: MSIS4523.J11.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MSIS405.J11.CTTTThời gian diễn ra lịch thiMSIS3033.J11.CTTTThi vấn đáp cuối kỳ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA003.J11.KHCL - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ VânThi CK: CS222.J11.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MSIS3303.J11.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11.PMCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J12.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4MA006.J11.MMCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IS252.J11.HTCLThời gian diễn ra lịch thiMA003.J12.MTCL - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J11.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J12.KHCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J12.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT001.J13.MTCL - Học bùGiảng viên: Cáp Phạm Đình ThăngCNCL2018Thi cuối kỳ môn Tiếng Nhật 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: MSIS3303.J11.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11.PMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Thi CK: IS252.J11.HTCLThời gian diễn ra lịch thiMA006.J11.CNCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh TìnhMA006.J12.HTCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA006.J11.CNCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh TìnhMA006.J12.HTCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1MA006.J11.ATCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: CE118.J11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT005.J11.ANTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: SPCH3723.J11.CTTTThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11.ANTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA006.J12.KHCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh TìnhMA006.J11.PMCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Thi CK: NT532.J11.ANTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA006.J12.MTCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE315.J11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J13.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.J11.MTCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Bích Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1IT001.J11.KHTN - Học bùGiảng viên: Ngô Đức Thành
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J12.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.J11.ANTN - Học bùGiảng viên: Mai Tiến DũngIT001.J11.KHTN - Học bùGiảng viên: Ngô Đức Thành
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: CE118.J12.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT005.J11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: CE315.J11.MTCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11.ATCLThời gian diễn ra lịch thiThi CK: ENG01.J13.CLCThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA003.J12.MTCL - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ VânMA006.J12.MMCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA006.J12.MMCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.J11.MMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngMA006.J12.PMCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh TìnhCNCL2018Thi cuối kỳ môn Tiếng Nhật 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J11.KHTNThời gian diễn ra lịch thiThi CK: IT006.J11.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4SS004.J11.CTTNThi vấn đáp _ GV Nguyễn Đình HiểnMA006.J12.CNCL - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6SS004.J110.CLCThi vấn đáp - GV Nguyễn Đình Hiển PH002.J11.PMCL.2GV Ngô Hiếu Trường dạy bùIT009.J11.CTTN - Học bùGiảng viên: Phạm Thế Sơn
Tiết 7
Tiết 8SS004.J15.CLCThi vấn đáp _ GV Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1Thi CK: CS112.J11.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J12.HTCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1Thi CK: CS112.J11.KHTNThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J11.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3Thi CK: IT005.J11.MMCLThời gian diễn ra lịch thi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1HTCL2018.1ÔN TẬP THI CUỐI HỌC KÌ 1 Lê Võ Đình Kha 18520872
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h