Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban Quản lý cơ sở.
1) Đặc điểm, tình hình:

 • Tên đơn vị: Ban Quản lý cơ sở.
 • Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin; Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM; Điện thoại: 028.37252002-ext 111; 137 hoặc 156; email: banqlcs@uit.edu.vn; website: www.banqlcs.uit.edu.vn.
 • Ban Quản lý cơ sở được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 07/02/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin.
 • Ban Quản lý cơ sở (QLCS) được thành lập hỗ trợ Ban Giám hiệu về công tác cơ sở vật chất của Trường; Cở cấu tổ chức của Ban QLCS bao gồm: 12 cán bộ, nhân viên; 01 Trưởng ban; Bao gồm 02 tổ: Tổ điện- nước và Tổ phục vụ, giảng đường.
 • Ban QLCS có 2 Đảng viên, 01 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường.

2) Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao (Quyết định 55/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 15/03/2016)

a) Chức năng:

 • Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, bảo quản và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu của Trường.
 • Phòng chống cháy nổ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực khuôn viên Trường;
 • Tổ chức việc kiểm tra, vận hành các hệ thống như: điện, nước, máy lạnh, máy phát điện, trang thiết bị phòng học;
 • Tổ chức và điều phối nhân viên phục vụ vệ sinh của Trường và công ty vệ sinh dịch vụ, quản lý phòng học, … thực hiện công tác kiểm tra, bảo quản, bảo trì tài sản, trang thiết bị của Trường.

b) Nhiệm vụ:

 • Chủ trì quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường, phòng học nhằm đảm bảo đủ giảng đường, phòng học phục vụ cho giảng dạy và học tập; Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch bố trí giảng đường phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trường. Điều phối giảng đường, phòng học cho các hoạt động hội thảo, sinh hoạt khoa học và các khóa bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn của Trường.
 • Thực hiện điều phối vệ sinh công cộng, khu vực giảng đường, phòng học, phòng làm việc đảm bảo luôn sạch sẽ.
 • Thực hiện quản lý và bảo đảm điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi trường được phân công.
 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh xã hội, bảo vệ người và tài sản trong phạm vi khuôn viên trường quản lý.
 • Tổ chức và chịu trách nhiệm về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong toàn Trường: nghiên cứu đề xuất phương án phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, bảo vệ tài sản khi xảy ra sự cố, đề xuất trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, phối hợp chặt chẽ với cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
 • Quản lý và phục vụ việc cung cấp điện, nước cho sinh hoạt, học tập và công tác, xây dựng quy chế về sử dụng điện nước.
 • Thường xuyên kiểm tra và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập tại cơ sở.
 • Thực hiện giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường khi có phản ánh.
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức các sinh hoạt chung của toàn trường (trang trí, băng rôn, biểu ngữ, cờ,.v.v…).