Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(21-10-2019)
Thứ 3
(22-10-2019)
Thứ 4
(23-10-2019)
Thứ 5
(24-10-2019)
Thứ 6
(25-10-2019)
Thứ 7
(26-10-2019)
Chủ nhật
(27-10-2019)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS207.K11.HTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
CE121.K11.MTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
CE124.K12.MTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
CE119.K12.MTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
CE121.K11.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
CE119.K13.MTCL.2
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CE124.K11.MTCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- NT118.K12.2
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
CE121.K13.MTCL.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
CE124.K13.MTCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- PH002.K11.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
CE118.K11.MTCL.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
IE103.K11.2
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... -- IT001.K13.PMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Võ Duy Nguyên
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE124.K11.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
NT532.K11.ANTT.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
CE121.K12.MTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.K13.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... -- PH002.K11.CLC.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- IT004.K13.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
CS231.K11.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
NT132.K11.ATCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IS211.K12.HTCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
SE100.K16.PMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- NT133.K11.ATCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... -- SE108.K13.PMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.K12.HTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
SE330.K11.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
NT101.K11.ATCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT004.K12.KHCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.K11.CLC
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.K18.CLC
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc An
-- ... -- -- ... -- -- ... -- ENGA1.K1TTNNENGA1.K2TTNN -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1Ban QLCS
Sĩ số: 30
Hội nghị CC - VC - Người Lao động Ban QLCS năm 2019.
-- ... -- ENG01.K19
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
ENG03.K14.CLC
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- ENGA2.K5TTNN -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- ENG02.K18.CLC
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- ENG03.K14.CLC
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- ENG02.K18.CLC
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG04.K15.CLC
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENGA2.K5TTNN -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG01.K18.CLC
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc An
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- ENGA2.K4TTNN -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENGA2.K4TTNN -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG03.K16.CLC
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- ENG04.K17.CLC
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG03.K16.CLC
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG04.K13.CLC
Sĩ số: 24
ENG01.K16.CLC
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
-- ... -- ENG03.K17.CLC
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG01.K11.CLC
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG01.K19
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- ENG03.K17.CLC
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- ENG01.K16.CLC
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MATH3013.K11.CTTT
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- IT004.K11.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
-- ... -- CE124.K13.MTCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT004.K11.PMCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- SE102.K13.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE346.K11.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IS336.K12.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IS211.K11.HTCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT008.K13.PMCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1CS112.K11.KHTN
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- IT005.K11.ANTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
CE213.K11.MTCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
ENG04.K13.CLC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- JAN03.K12.CNCL.1
Sĩ số: 17
-- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG05.K16.CLC
Sĩ số: 25
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CS231.K11.KHTN
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IS217.K14.HTCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE100.K14.PMCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CE213.K12.MTCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
JAN03.K13.CNCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- MSIS405.K11.CTTT
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
IT004.K12.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
-- ... -- MA003.K12.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA003.K11.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- MATH2153.K11.CTTT.1
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS207.K11.HTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT004.K11.HTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IT004.K11.MTCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS336.K11.HTCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4KTTT
Sĩ số: 300
Training giữa kỳ BHT CNTT.
KTTT
Sĩ số: 300
Training giữa kỳ BHT CNTT.
KTTT
Sĩ số: 300
Training giữa kỳ BHT CNTT.
KTTT
Sĩ số: 300
Training giữa kỳ BHT CNTT.
KTTT
Sĩ số: 300
Training giữa kỳ BHT CNTT.
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- KTMT
Sĩ số: 200
- Nội dung: Họp quân Chiến dịch tình nguyện MỘC IV. - Người phụ trách: Ngô Quốc Nhu - Phó Bí thư Đoàn Khoa Kỹ thuật Máy tính. - Số điện thoại: 0393188382. - Số lượng tham gia: Dự kiến tham gia 200 sinh viên. - Đối tượng tham gia: Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật và một số sinh viên trường khác. - Cơ sở vật chất cần hỗ trợ: Mượn phòng, máy chiếu, micro.
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hKTTT
Sĩ số: 300
Training giữa kỳ BHT CNTT.
KTTT
Sĩ số: 300
Training giữa kỳ BHT CNTT.
KTTT
Sĩ số: 300
Training giữa kỳ BHT CNTT.
KTTT
Sĩ số: 300
Training giữa kỳ BHT CNTT.
KTTT
Sĩ số: 300
Training giữa kỳ BHT CNTT.
KTMT
Sĩ số: 200
- Nội dung: Họp quân Chiến dịch tình nguyện MỘC IV. - Người phụ trách: Ngô Quốc Nhu - Phó Bí thư Đoàn Khoa Kỹ thuật Máy tính. - Số điện thoại: 0393188382. - Số lượng tham gia: Dự kiến tham gia 200 sinh viên. - Đối tượng tham gia: Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật và một số sinh viên trường khác. - Cơ sở vật chất cần hỗ trợ: Mượn phòng, máy chiếu, micro.
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- IS336.K12
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Quý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4Đoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
Đoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
Đoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
-- ... -- KTTT
Sĩ số: 150
Training giữa kỳ BHT CNTT.
Đoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
Đoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
Đoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
-- ... -- KTTT
Sĩ số: 150
Training giữa kỳ BHT CNTT.
Đoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4Đoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
-- ... -- KTTT
Sĩ số: 150
Training giữa kỳ BHT CNTT.
-- ... -- Đoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
KTTT
Sĩ số: 150
Training giữa kỳ BHT CNTT.
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- MA003.K18
Sĩ số: 130
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
-- ... -- KTTT
Sĩ số: 150
Training giữa kỳ BHT CNTT.
-- ... -- Đoàn khoa CNPM
Sĩ số: 150
Training giữa kì - Lê Thanh Trọng
KTTT
Sĩ số: 150
Training giữa kỳ BHT CNTT.
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(21-10-2019)
Thứ 3
(22-10-2019)
Thứ 4
(23-10-2019)
Thứ 5
(24-10-2019)
Thứ 6
(25-10-2019)
Thứ 7
(26-10-2019)
Chủ nhật
(27-10-2019)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG03.K16
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG03.K16
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- SE310.K11 - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG03.K17
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
-- ... -- ENG02.K16
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... -- -- ... -- ENG02.K15
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Hồ Thị Minh Phượng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- ENG02.K15
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Hồ Thị Minh Phượng
-- ... -- ENG03.K17
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
ENG02.K16
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- ENG03.K19
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.K19
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- HT2 - SE347.K11.1 - Trần Anh Dũng
Sĩ số: 50
Công nghệ Web và ứng dụng, GV: Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG01.K16
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Dương Thị Hiền
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- ENG01.K16
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Dương Thị Hiền
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- ENG03.K18
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
NT405.K11
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.K15
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phạm Tố Quyên
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG03.K18
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG03.K15
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phạm Tố Quyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1IT001.K15
Sĩ số: 91
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT009.K13
Sĩ số: 111
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- HT2-SE100.K13.1-Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Sĩ số: 80
Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng, GV: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- HT2 - SE108.K11.1 - Nguyễn Công Hoan
Sĩ số: 80
Kiểm chứng phần mềm, GV: Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 4IT009.K11
Sĩ số: 127
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IT009.K17
Sĩ số: 90
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
HT2 - SE100.J31.1 - Trần Hạnh Xuân
Sĩ số: 80
Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng, GV: Trần Hạnh Xuân
IT009.K14
Sĩ số: 107
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT009.K18
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH001.K12
Sĩ số: 85
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT334.K11.ANTT
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hKTPM2019
Sĩ số: 100
Tổ chức 20/10. LH: Nguyễn Đức Chí Đạt (0352622742)
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- CE405.K11
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
ENG03.K13
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.K13
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG02.K12
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT004.K18
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- ENG02.K12
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- CS217.K11
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
CS114.K11
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
 • Lê Đình Duy
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- CS221.K11
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CS222.K11
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
-- ... -- NT132.K11.ANTT
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
CS336.K11
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
CE212.K11
Sĩ số: 10
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... --
Tiết 7IT001.K19 - Học bù
Sĩ số: 62
Giảng viên: Nguyễn Văn Toàn
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT006.K11.KHCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT006.K11.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IT005.K11.ATCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT006.K13.KHCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT004.K11.KHCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT006.K12.MMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SPCH2713.K12.CTTT.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IT001.K13.PMCL - Học bù
Sĩ số: 46
Giảng viên: Nguyễn Vinh Tiệp
SPCH2713.K12.CTTT
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
SPCH2713.K11.CTTT.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- NT207.K11.ANTN
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT006.K11.ATCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT006.K12.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
SE346.K12.PMCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT006.K13.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT004.K11.CNCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT007.K11.CLC
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- IS336.K12.HTCL.1
Sĩ số: 48
HT2. Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Đỗ Duy Thanh.
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- IT006.K11.CNCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT006.K12.ATCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
CE121.K13.MTCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT006.K11.MMCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
PH002.K11.CLC
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- SE350.K12.PMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
SE334.K11.PMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.K11.KHCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT004.K11.ATCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT006.K12.KHCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IS207.K12.HTCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT006.K11.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
MA005.K11.CLC
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.18 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1CE124.K11.MTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IS217.K13.HTCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
PH001.K11.ATCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT004.K12.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
SE104.K11.PMCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
SE310.K11.PMCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IT009.K11.CTTN
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT009.K18.CLC
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
 • Lê Trung Quân
SS004.K17.CLC
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT009.K111.CLC
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IT009.K15.CLC
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.K12.ATCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
SE215.K11.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT006.K12.CNCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT004.K12.CNCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
CE103.K11.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SS004.K11.CTTN
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.20 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1SE347.K11.PMCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
SE347.K11.PMCL - Học bù
Sĩ số: 43
Giảng viên: Trần Anh Dũng
SE215.K12.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT008.K11.PMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
MA006.K12.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 2SE102.K12.PMCL ; SE102.K12.PMCL
Sĩ số: 47
Dạy tăng cường - GV Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SS004.K15.CLC
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT010.K11.HTCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
SS004.K16.CLC
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS4153.K11.CTTT
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
NT204.K11.ANTN
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
IS252.K12.HTCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- MA003.K11.TMCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SE215.K12.PMCL - Học bù
Sĩ số: 47
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT133.K11.ANTN
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT009.K10.CLC
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
 • Trình Trọng Tín
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.22 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1CE211.K11.MTCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... -- IT001.K11.TMCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
MA003.K12.PMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4MA003.K12.PMCL - Học bù
Sĩ số: 48
Giảng viên: Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.K12.ATCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA003.K11.MMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- SE114.K12.PMCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT004.K12.HTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT005.K12.PMCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
-- ... -- CE213.K11.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
IT004.K11.CNCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
CE121.K12.MTCL.1 - Học bù
Sĩ số: 25
Giảng viên: Ngô Hiếu Trường
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.K12.MTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
-- ... -- CE211.K11.2
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IT008.K11.PMCL.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- IT004.K11.ATCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
MSIS3303.K11.CTTT.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
CE213.K11.1 - Học bù
Sĩ số: 38
Giảng viên: Trần Đại Dương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- HT2-SE108.K11.PMCL.1-Nguyễn T.T Trúc
Sĩ số: 40
Kiểm chứng phần mềm, Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE330.K11.2
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
NT332.K11.2
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
ACCT5123.K11.CTTT.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1CS4153.K11.CTTT.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
CE324.K11.MTCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... -- IT001.K13.MTCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- NT208.K11.2
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- HT2-SE215.K11.PMCL.1-Nguyễn Công Hoan
Sĩ số: 45
Giao tiếp người máy, GV: Nguyễn Công Hoan
HT2 - SE100.K14.PMCL.1 - Hoàng Văn Hà
Sĩ số: 28
Giảng viên: Hoàng Văn Hà
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- IT004.K11.MTCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... -- IT008.K12.PMCL.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS207.K11.2
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- IS211.K11.1 - Học bù
Sĩ số: 37
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... -- NT132.K11.ANTN.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- CS331.K11
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE214.K11
Sĩ số: 8
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- MA005.K12
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SS004.K12
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- SS004.K14
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trịnh Thị Mỹ Hiền
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IS215.K11
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- MA005.K13
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1IT001.K16
Sĩ số: 93
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT001.K17
Sĩ số: 109
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
MA003.K12
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.K11
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... -- SS004.K13
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... -- IT001.K14 - Học bù
Sĩ số: 99
Giảng viên: Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.K11
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... -- -- ... -- MA003.K17
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- HTTT
Sĩ số: 70
Tên hoạt động: Training giữa kỳ - Người phụ trách: Trần Quốc Anh - SĐT: 0865680710 - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote máy chiếu.
HTTT
Sĩ số: 70
Tên hoạt động: Training giữa kỳ - Người phụ trách: Trần Quốc Anh - SĐT: 0865680710 - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote máy chiếu.
HTTT
Sĩ số: 70
Tên hoạt động: Training giữa kỳ - Người phụ trách: Trần Quốc Anh - SĐT: 0865680710 - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote máy chiếu.
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- HTTT
Sĩ số: 70
Tên hoạt động: Training giữa kỳ - Người phụ trách: Trần Quốc Anh - SĐT: 0865680710 - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote máy chiếu.
HTTT
Sĩ số: 70
Tên hoạt động: Training giữa kỳ - Người phụ trách: Trần Quốc Anh - SĐT: 0865680710 - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote máy chiếu.
HTTT
Sĩ số: 70
Tên hoạt động: Training giữa kỳ - Người phụ trách: Trần Quốc Anh - SĐT: 0865680710 - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote máy chiếu.
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.K14
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IS207.K12.HTCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
CE213.K12.MTCL.1 - Học bù
Sĩ số: 15
Giảng viên: Trần Đại Dương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE315.K11.2
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- IT004.K11.MMCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT005.K11.KHTN.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT004.K11.KHCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT004.K12.ATCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
IT004.K11.HTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IS211.K11.HTCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT004.K11.KHTN.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Quý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT004.K13.MTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT005.K11.ATCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
IT003.K11.CLC.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT005.K11.MTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- NT118.K11.MMCL.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- IS251.K12.HTCL.2
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
SE330.K11.PMCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.K13.KHCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- NT532.K11.ANTN.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
NT132.K11.ATCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
NT118.K12.HTCL.2
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- IS252.K12.HTCL.2
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT004.K12.KHCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE211.K11.MTCL.2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
-- ... -- -- ... -- IT004.K12.MMCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
IS211.K12.HTCL.2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE347.K11
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- CE411.K11
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... -- IT004.K114
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1SE405.K11
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- IS254.K11
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SS004.K15
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT002.K11
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
-- ... -- IS402.K11
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- SE221.K11
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1 -- ... -- NT101.K11
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... -- IT001.K13
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
IS251.K11
Sĩ số: 102
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4PH002.K11 - Học bù
Sĩ số: 81
Giảng viên: Trần Văn Quang
IT009.K16
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IT009.K12
Sĩ số: 128
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
-- ... -- -- ... -- IT009.K19
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE401.K11
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- IT001.K12
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
-- ... -- MA003.K15
Sĩ số: 116
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- MA003.K11 - Học bù
Sĩ số: 80
Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
-- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- HTTT
Sĩ số: 70
Tên hoạt động: Training giữa kỳ - Người phụ trách: Trần Quốc Anh - SĐT: 0865680710 - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote máy chiếu.
HTTT
Sĩ số: 70
Tên hoạt động: Training giữa kỳ - Người phụ trách: Trần Quốc Anh - SĐT: 0865680710 - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote máy chiếu.
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- HTTT
Sĩ số: 70
Tên hoạt động: Training giữa kỳ - Người phụ trách: Trần Quốc Anh - SĐT: 0865680710 - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote máy chiếu.
HTTT
Sĩ số: 70
Tên hoạt động: Training giữa kỳ - Người phụ trách: Trần Quốc Anh - SĐT: 0865680710 - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote máy chiếu.
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1IE206.K11
Sĩ số: 86
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IS207.K12.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IE104.K11.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
IT001.K12.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IE307.K11.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.K11.1 - Học bù
Sĩ số: 55
Giảng viên: Đỗ Thị Minh Phụng
-- ... -- -- ... -- NT213.K11.ANTT.1
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IT001.K14.1
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- Lớp huấn luyện thuật toán UIT
Sĩ số: 50
Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1SE330.K11
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
PH002.K13
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- SE100.K13
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT001.K14
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
MA006.K11 - Học bù
Sĩ số: 84
Giảng viên: Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE102.K11
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- -- ... -- SE114.K12
Sĩ số: 91
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- PH002.K11
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IT001.K11
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1CE124.K11
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- NT532.K11.ANTT
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- PH002.K12
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- NT208.K11
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1 -- ... -- SE400.K11
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
PH001.K13
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
NT131.K11
Sĩ số: 93
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- SE346.K11
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE215.K11
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- SS006.K14
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- IS211.K11
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- IS211.K12
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IS252.K13
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
CE401.K11
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1ENG02.K14
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- ENG01.K15
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
NT101.K11.ANTT
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
ENG02.K13
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Dương Kim Thùy Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- ENG01.K15
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
ENG02.K13
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Dương Kim Thùy Linh
-- ... -- ENG02.K14
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1IS207.K11
Sĩ số: 88
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
NT332.K11
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT210.K11
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT104.K11 - Học bù
Sĩ số: 63
Giảng viên: Bùi Văn Thành
-- ... -- NT104.K11
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT118.K11
Sĩ số: 108
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT133.K11.ANTT
Sĩ số: 88
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
NT204.K11.ANTT - Học bù
Sĩ số: 55
Giảng viên: Hồ Hải
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IS207.K12
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
NT207.K11.ANTT
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- IS336.K11
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
NT204.K11.ANTT
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Hồ Hải
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1IT006.K11
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT006.K13
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT006.K15
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT006.K17
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- DS101.K11
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Dương Tôn Đảm
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT006.K14
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT006.K16
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT006.K18
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- Khopa KHKTTT
Sĩ số: 60
Nguyen Van Xanh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1CE315.K11
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
NT213.K11.ANTT
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
CE211.K11
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... -- CE224.K11
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- CE213.K11
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EC202.K11
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1 -- ... -- SS006.K11
Sĩ số: 156
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
-- ... -- -- ... -- IT005.K15
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SS006.K12
Sĩ số: 168
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- SS006.K13
Sĩ số: 155
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
CS112.K11
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT008.K11
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... -- CS231.K11
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1IT004.K11
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- SE108.K11
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- NT118.K13
Sĩ số: 98
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CE121.K11
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- -- ... -- IS217.K12
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE310.K11
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IS210.K11
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1SS001.K11
Sĩ số: 215
SS001.K12
Sĩ số: 202
SS001.K13
Sĩ số: 213
SS002.K11
Sĩ số: 172
SS002.K12
Sĩ số: 174
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS003.K11
Sĩ số: 171
SS003.K12
Sĩ số: 175
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CE119.K11.MTCL
Sĩ số: 20
Ôn tập giữa kỳ Kiến trúc Máy tính, Trần Đại Dương (0762064857)
SS002.K13
Sĩ số: 161
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- SS003.K13
Sĩ số: 161
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(21-10-2019)
Thứ 3
(22-10-2019)
Thứ 4
(23-10-2019)
Thứ 5
(24-10-2019)
Thứ 6
(25-10-2019)
Thứ 7
(26-10-2019)
Chủ nhật
(27-10-2019)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.K11.ATCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IT001.K11.KHCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
-- ... -- IT001.K13.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT005.K12.CNCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- NT118.K12.HTCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.K12.HTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
IT001.K12.ATCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT001.K12.KHCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT001.K12.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
IT005.K12.KHCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- NT118.K11.HTCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hKTMT
Sĩ số: 20
Họp chương trình liên tịch tổ chức hoạt động trong khu GDQP Người phụ tráchh: Vũ Thị Hồng Nhung (sdt: 037 88 62 48)
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1ENGA2.K3TTNNCE103.K12.MTCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT006.K11.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Vũ Đức Lung
CS221.K11.KHTN
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
NT101.K11.ANTN
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
MA004.K11.CLC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.K11.KHTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
CE222.K11.MTCL
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT004.K11.KHTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
MA006.K11.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
-- ... -- IT006.K12.PMCL
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- CE324.K11.MTCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- Hội Sinh viên
Sĩ số: 30
Ra mắt CLB Taekwondo. Liên hệ: Hon Sen Sen (0938263711)
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1PH001.K11.ANTN
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
IS252.K11.HTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
ENGA2.K3TTNNCS336.K11.KHCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- NT132.K11.ANTN
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CE315.K11.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... -- HTTT
Sĩ số: 30
Tên hoạt động: Phỏng vấn CTV khoa HTTT - Người phụ trách: Nguyễn Đặng Mỹ Ngọc - SĐT: 0344924627 - CSVC cần hỗ trợ: Micro, remote máy chiếu.
-- ... -- -- ... -- NT133.K12.ANTN
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS332.K11.KHCL
Sĩ số: 21
NT105.K11.MMCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
SE301.K11.PMCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS217.K11.HTCL
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
CE314.K11.MTCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IS335.K11.HTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- HTTT
Sĩ số: 30
Tên hoạt động: Phỏng vấn CTV khoa HTTT - Người phụ trách: Nguyễn Đặng Mỹ Ngọc - SĐT: 0344924627 - CSVC cần hỗ trợ: Micro, remote máy chiếu.
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1CS338.K11.KHTN
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT004.K11.ANTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
SE104.K11.MTCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
SE332.K11.PMCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- SE215.K11.PMCL - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- KTMT
Sĩ số: 20
Họp CTV UIT Sport+ môn Bóng đá Người phụ trách: Trần Hoàng Lộc (locth@uit.edu.vn)
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT101.K11.MMCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
IT006.K11.ANTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- CS336.K12.KHTN
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IT001.K11.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT113.K11.MMCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- NT118.K11.MMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- SS003.K14
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Trần Thị Châu
-- ... -- [HỘI THAO 20-11 MÔN CỜ TƯỚNG, CỜ VUA]
Sĩ số: 50
Phụ trách: Đặng Văn Em
SE108.K11.PMCL - Học bù
Sĩ số: 40
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- MA003.K13.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- VPĐ
Sĩ số: 100
Vũ Khánh - VPĐ Tập huấn tổ chức đại hội
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1IT004.K12.MTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
-- ... -- MA003.K12.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PH001.K13.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SPCH2713.K11.CTTT
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- SS004.K14.CLC
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IT009.K13.CLC
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.K11.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
CS331.K11.KHTN
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
CE124.K12.MTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
MA003.K11.MTCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT001.K13.MTCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- SS004.K13.CLC
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- NT213.K11.ANTN
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
IT003.K11.CLC
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- NT532.K11.ANTN
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- MMT&TT
Sĩ số: 100
1. Nội dung: Training Nhập môn mạng máy tính 2. Phụ trách: Lê Thanh Hồng Nhựt 3. SĐT: 0969228472 4. CSVC cần hỗ trợ: Micro, remote máy chiếu, cổng HDMI-VGA.
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- PH001.K14.MMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
CS336.K11.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- MMT&TT
Sĩ số: 100
1. Nội dung: Training Nhập môn mạng máy tính 2. Phụ trách: Lê Thanh Hồng Nhựt 3. SĐT: 0969228472 4. CSVC cần hỗ trợ: Micro, remote máy chiếu, cổng HDMI-VGA.
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT001.K12.HTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... -- IT001.K12.CNCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT001.K11.MMCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT001.K12.MMCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- HT2 - SE100.K15.PMCL.1 - HHT Mộng Trinh
Sĩ số: 39
Giảng viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.K11.ATCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IT001.K11.KHCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CS1113.K11.CTTT.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT001.K13.KHCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT001.K13.CNCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT001.K11.HTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- IT007.K11.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
HT2 - SE114.K11,K12.PMCL.1 -Hoàng Văn Hà
Sĩ số: 46
Nhập môn ứng dụng di động, GV: Hoàng Văn Hà
-- ... -- -- ... -- IT001.K19.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4HT2 - SE114.K13.PMCL.1 -Hoàng Văn Hà
Sĩ số: 45
Nhập môn ứng dụng di động, GV: Hoàng Văn Hà
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT118.K13.2
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- IT001.K18.1
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
NT131.K11.2
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
HT2 - NT101.K11.2 - Lê Minh Khánh Hội
Sĩ số: 50
An toàn mạng máy tính, GV: Lê Minh Khánh Hội
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1CS410.K11
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
IE105.K11
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
SE100.K11
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IS353.K11
Sĩ số: 95
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2CS519.K11
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4Thực hành HT2 - CS410
Sĩ số: 35
Thực hành HT2 môn CS410 - Mạng neural và thuật giải di truyền. Người phụ trách: Lương Ngọc Hoàng (HoangLN@uit.edu.vn)
NT331.K11
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- NT533.K11
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IS405.K11
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
-- ... -- CS523.K11
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IS208.K13
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
IT001.K19
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1EC335.K11
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
IS217.K11
Sĩ số: 112
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT005.K13
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
MA003.K14
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA006.K16
Sĩ số: 129
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- NT118.K12
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC219.K11
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
EC331.K11
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Trương Thanh Huyền
MA006.K14
Sĩ số: 98
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT005.K17
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
CS529.K11
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Nguyễn Thị Quý
 • Lương Ngọc Hoàng
 • Lê Minh Hưng
IT005.K16
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.K11.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT005.K12.HTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
IT001.K11.CNCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT005.K11.CNCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
IT001.K13.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE108.K11.PMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.K11.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IT001.K12.MTCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT005.K12.MMCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT005.K11.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Mai Văn Cường
IT001.K11.MMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1HT2-SE104.K11.PMCL.1 - Nguyễn Công Hoan
Sĩ số: 38
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
IT001.K12.ATCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT005.K12.MMCL.2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
IT001.K12.PMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Đức Vũ
IT005.K12.KHCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4HT2-SE108.K11.PMCL.1-Nguyễn T.T Trúc
Sĩ số: 20
Công nghệ .NET, GV: Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.K11.MTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT005.K12.ATCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT001.K11.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT005.K11.CNCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... -- IT001.K12.TMCL.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- IT004.K12
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IS252.K12
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IS252.K11
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT004.K16
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT004.K13
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Quý
IT004.K14
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT004.K111
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT004.K17
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1EC201.K11
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IT004.K19
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT004.K110
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT004.K15
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT004.K112
Sĩ số: 50
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- IT010.K12
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT010.K11
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- MA006.K12
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
EC213.K11
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- IT004.K113
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- ENG01.K11
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG01.K14
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.K14
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- ENG01.K11
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1PH002.K11.PMCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... -- PH002.K13.PMCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- HT2 - SE100.K11.PMCL.1 - HHT Mộng Trinh
Sĩ số: 45
Giảng Viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6HT2 - EC201.K11.1 - Trình Trọng Tín
Sĩ số: 30
Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp, GV Trình Trọng Tín
-- ... -- -- ... -- -- ... -- HT2 - SE100.K16.PMCL.1 - HHT Mộng Trinh
Sĩ số: 39
Giảng viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
PH002.K12.PMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- HT2-SE108.K12.PMCL.1-Nguyễn T.Thanh Trúc
Sĩ số: 36
Kiểm chứng phần mềm, GV: Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1ENG03.K14
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
-- ... -- ENG01.K17
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- ENG02.K11
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG01.K18
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
ENG02.K11
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG01.K13
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- ENG03.K14
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
ENG01.K17
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.K13
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG01.K18
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- IT004.K13.1 - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Đình Quý
IT005.K17.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.K12.1
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
-- ... -- IT008.K11.2
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT001.K11.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Võ Duy Nguyên
-- ... -- IT005.K16.2
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.K16.1
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- IT001.K17.1
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT001.K11.TMCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT001.K13.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1ENG03.K11
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... -- ENG03.K12
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- ENG03.K12
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG03.K11
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.K13.KHCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
SE100.K12.PMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT001.K11.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT005.K11.KHCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IT005.K11.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SE102.K12.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE100.K11.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT005.K12.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IT005.K13.MTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
IS251.K12.HTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9SE102.K11.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT005.K11.PMCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
IT001.K12.MTCL.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT005.K13.MTCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
IT005.K11.MMCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
-- ... -- IT007.K11.CLC.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT005.K12.HTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
IT001.K11.PMCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT005.K11.KHCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
IT005.K12.CNCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT005.K12.MTCL.2
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.K11
Sĩ số: 95
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
CS406.K11
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- CS232.K11
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT113.K11
Sĩ số: 85
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT005.K12
Sĩ số: 95
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- IT005.K14
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
MA003.K16
Sĩ số: 115
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- CS214.K11
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE106.K11
Sĩ số: 102
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IT007.K11
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IE104.K11
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
IT007.K12
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT003.K12
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT007.K12 - Học bù
Sĩ số: 25
Giảng viên: Lầu Phi Tường
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IE106.K11.2
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
PH002.K12.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
IS211.K12.1
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT004.K12.CNCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
IS208.K13.2
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
IT004.K114.1
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT118.K11.2
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- IT004.K12.PMCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IS252.K12.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
NT334.K11.ANTT.2
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IT004.K11.PMCL.2
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- IT001.K18
Sĩ số: 108
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
CS338.K11
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IE202.K11
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Hồ Thị Thanh Thảo
MA006.K13
Sĩ số: 98
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IE103.K11
Sĩ số: 94
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
IE307.K11
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- IT005.K12.2
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Võ Lê Phương
IT004.K14.1
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
IT004.K112.1
Sĩ số: 50
-- ... -- IT004.K18.1
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.K15.1
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- IT004.K110.1
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT004.K16.1
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Quý
IT005.K15.2
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
IS251.K11.2
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- IT001.K12.KHCL.1
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT005.K14.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
IT001.K11.ANTN.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Đức Vũ
IT002.K11.CLC.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.K11.2
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nghĩa
-- ... -- IT005.K13.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
NT533.K11.2
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT132.K11.ANTT.1
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- HT2 - SE102.K11.PMCL.1 - Nguyễn Vĩnh Kha
Sĩ số: 45
Giảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- MA004.K11
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
PH001.K14
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
MA003.K13
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA006.K15
Sĩ số: 113
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH001.K11
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Phan Bách Thắng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- MA006.K17
Sĩ số: 116
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- MA003.K11
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- MA006.K11
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- MA006.K18
Sĩ số: 111
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(21-10-2019)
Thứ 3
(22-10-2019)
Thứ 4
(23-10-2019)
Thứ 5
(24-10-2019)
Thứ 6
(25-10-2019)
Thứ 7
(26-10-2019)
Chủ nhật
(27-10-2019)
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.K11.CTTT
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG05.K14.CLC
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.K12.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
ENG05.K12.CLC
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENGA2.K1TTNN -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG01.K14.CLC
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lê Trường An
-- ... -- ENG04.K11.CLC
Sĩ số: 31
-- ... -- ENG04.K15.CLC
Sĩ số: 22
ENG05.K12.CLC
Sĩ số: 31
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG04.K16.CLC
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG02.K11.CTTT
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
CE118.K11.MTCL
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
ENG02.K11.CTTT
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG05.K14.CLC
Sĩ số: 17
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.K12.CLC
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG05.K15.CLC
Sĩ số: 30
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MA003.K12.CNCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.K12.HTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- MA003.K11.CNCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
ENG01.K14.CLC
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lê Trường An
PH002.K12.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE114.K11.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT010.K12.HTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
CE314.K11.MTCL - Học bù
Sĩ số: 34
Giảng viên: Lầu Phi Tường
IT006.K11.MMCL - Học bù
Sĩ số: 37
Giảng viên: Hồ Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.K12.CLC
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Dương Thị Hiền
-- ... -- PH002.K13.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
MA003.K12.ATCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.K13.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT002.K11.CLC
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SS004.K11.CLC
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SE350.K11.PMCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE114.K13.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IS336.K11.HTCL.1
Sĩ số: 48
HT2. Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Đỗ Duy Thanh.
ENG01.K12.CLC
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Dương Thị Hiền
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA003.K13.CNCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT001.K13.MTCL - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Bùi Văn Thành
MA003.K11.HTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.K12.TMCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IS217.K12.HTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
MA003.K11.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.K12.CLC
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- ENG01.K15.CLC
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.K11.ANTN
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
ENG01.K15.CLC
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
MA003.K11.ATCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA006.K13.CNCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA006.K11.CNCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA003.K12.MTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG02.K12.CLC
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENGA2.K1TTNNSPCH3723.K11.CTTT
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG02.K11.CTTT
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
SE310.K11.PMCL - Học bù
Sĩ số: 24
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
ENG02.K11.CTTT
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN01.K13.CNCL.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- ENG04.K17.CLC
Sĩ số: 20
ENG03.K11.CLC
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENGA1.K1TTNNENGA2.K2TTNNENGA1.K1TTNNENGA2.K2TTNN -- ... -- JAN01.K14.CNCL.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- ENG03.K13.CLC
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MA006.K11.HTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA006.K11.ATCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.K13.MTCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA006.K12.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
ENG02.K15.CLC
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
MA006.K11.MMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4PHYS1214.K11.CTTT.1
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.K17.CLC
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Lê Trường An
ENG02.K12.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
MA006.K12.HTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
ENG02.K12.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
SS004.K15.CLC - Học bù
Sĩ số: 46
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
MA006.K11.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9SS004.K19.CLC
Sĩ số: 43
SS004.K18.CLC
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- ENG05.K11.CLC
Sĩ số: 31
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1ENG02.K12.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
MA006.K11.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CE121.K12.MTCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH001.K12.ATCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
PHYS1214.K11.CTTT
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Phan Bách Thắng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.K15.CLC
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
IT009.K17.CLC
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IT009.K11.CLC
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- MATH3013.K11.CTTT.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.K13.CLC
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
MATH2153.K11.CTTT
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
MA006.K13.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CS1113.K11.CTTT
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- MA006.K11.TMCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- IT009.K16.CLC
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
 • Phạm Thế Sơn
-- ... --
Tiết 10 -- ... --