Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(04-12-2023)
Thứ 3
(05-12-2023)
Thứ 4
(06-12-2023)
Thứ 5
(07-12-2023)
Thứ 6
(08-12-2023)
Thứ 7
(09-12-2023)
Chủ nhật
(10-12-2023)
A112 (Phòng Họp)
Sức chứa : 15
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
Phòng Tổ chức - Hành chính
Sĩ số: 10
Đoàn Thị Minh Nguyệt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Phòng Quản trị Thiết bị
Sĩ số: 6
Về việc thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị Người liên hệ: Hồ Thị Thanh Thảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
VPĐU
Sĩ số: 12
Họp BCH Đảng bộ định kỳ tháng 12 Phụ trách: đ/c Vũ Văn Điệp (sđt: 0917111502)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A114 (Phòng Họp)
Sức chứa : 15
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CTSV
Sĩ số: 15
UIT CAREER DAY 2023
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
QTTB
Sĩ số: 10
Báo cáo tiến độ Nhà C, Nhà A
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Văn phòng Đoàn Thanh niên
Sĩ số: 10
Họp Chương trình năm học Phụ trách: Phan Văn Toàn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
QTTB
Sĩ số: 10
Báo cáo tiến độ thi công Nhà E
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13hVăn phòng Đoàn Thanh niên
Sĩ số: 10
Làm việc Chương trình năm khoa Khoa học Máy tính và truyền thông Phụ trách: Phan Văn Toàn
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A116 (Phòng Họp)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Phòng QTTB
Sĩ số: 30
Họp về đầu tư về dự án thiết kế vi mạch ( 35 tỷ) Hồng_0901 424 781
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG01.O120
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG01.O120
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG03.O114
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(04-12-2023)
Thứ 3
(05-12-2023)
Thứ 4
(06-12-2023)
Thứ 5
(07-12-2023)
Thứ 6
(08-12-2023)
Thứ 7
(09-12-2023)
Chủ nhật
(10-12-2023)
B1.02
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE358.O11.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 46
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE358.O12.PMCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
SE100.O13.PMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
ENG01.O112
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
SE214.O11.PMCL
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
SE215.O11.PMCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SE215.O11.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 31
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE203.O11 - Học bù
Sĩ số: 38
Giảng viên: Nguyễn Thành Luân
ENG03.O15
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG03.O118
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG03.O111
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
SE215.O12.PMCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG01.O113
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
SE215.O12.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 41
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.04
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS115.O11.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
IE203.O11 - Học bù
Sĩ số: 38
Giảng viên: Nguyễn Thành Luân
ENG01.O18
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
IT001.O11.TTNT
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
 • Lê Đình Duy
DS102.O12.CNCL
Sĩ số: 28
Giảng viên: Phạm Nguyễn Phúc Toàn
IE402.O11 - Học bù
Sĩ số: 40
Giảng viên: Phan Thanh Vũ
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Đoàn khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 30
Họp Cộng tác viên Đoàn khoa. Người phụ trách: Đào Duy Thịnh - Phó Bí thư Đoàn khoa - MSSV: 21520463 - SĐT: 0948332639
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SE313.O11.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
NT334.O11.ANTT
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG01.O18
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 30
Họp Cộng tác viên Đoàn khoa. Người phụ trách: Đào Duy Thịnh - Phó Bí thư Đoàn khoa - MSSV: 21520463 - SĐT: 0948332639
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.06
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT003.O11
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IS336.O12.1(HT2)
Sĩ số: 39
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CSBU201.O11.KHBC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Vi Chí Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG03.O118
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Đoàn khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 30
Nội dung: Họp kế hoạch Wecode Challenge 2024. Người phụ trách: Đào Duy Thịnh - Phó Bí thư Đoàn khoa - MSSV: 21520463 - SĐT: 0948332639
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT541.O11
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
ENG01.O122
Sĩ số: 29
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 30
Nội dung: Họp kế hoạch Wecode Challenge 2024. Người phụ trách: Đào Duy Thịnh - Phó Bí thư Đoàn khoa - MSSV: 21520463 - SĐT: 0948332639
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.08
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG01.O121
Sĩ số: 27
SE405.O11
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT547.O11.ANTT
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
 • Phan Thế Duy
ENG01.O122
Sĩ số: 29
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG01.O16
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
ENG01.O19
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
NT532.O11 - Học bù
Sĩ số: 17
Giảng viên: Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
NT547.O11.ANTT - Học bù
Sĩ số: 21
Giảng viên: Trần Tuấn Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG01.O121
Sĩ số: 27
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE100.O12.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE310.O11.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
CE344.O12 - Học bù
Sĩ số: 24
Giảng viên: Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
CLB văn nghệ CSAC
Sĩ số: 30
Nội dung công việc: Họp CLB văn nghệ Người phụ trách: Nguyễn Trần Hoài Bão - MSSV: 21520618 - SĐT: 0388565194
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SE401.O12.PMCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IE203.O12.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Thành Luân
IE203.O12.CNCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Tô Quốc Huy
SE104.O11.CLC.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Ngọc Quí
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG02.O112
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13hCLB văn nghệ CSAC
Sĩ số: 30
Nội dung công việc: Họp CLB văn nghệ Người phụ trách: Nguyễn Trần Hoài Bão - MSSV: 21520618 - SĐT: 0388565194
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS405.O11.HTCL
Sĩ số: 50
Seminar Chương 5 môn Dữ liệu lớn Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Tri
CS523.O11
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
EC214.O11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
EC214.O11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IS211.O11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Thái Bảo Trân
IS336.O12.HTCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
IS353.O11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 44
Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.14
Sức chứa : 140
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT008.O12
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
TLH025.O11
Sĩ số: 133
Giảng viên:
 • Ngô Xuân Điệp
MA003.O125
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT004.O13 - Học bù
Sĩ số: 74
Giảng viên: Dương Phi Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS009.O14
Sĩ số: 107
CS005.O11
Sĩ số: 123
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
PH001.O11
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
MA003.O11
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA006.O11
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IE105.O11 - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT006.O12
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Trần Thị Điểm
MA006.O14
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
MA003.O15
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG02.O18
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa MMT&TT
Sĩ số: 50
Người phụ trách: Đào Xuân Vinh Nội dung: Họp Ban học tập Đoàn khoa MMT&TT
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA006.O16
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT005.O17
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
MA006.O12
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MA006.O19
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
CS117.O11.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
SE100.O12
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
NT521.O11.ANTT
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
MA006.O122
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT001.O11
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
MA003.O13
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Lê Văn Sáng
MA006.O13
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
MA006.O115
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Võ Trần An
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
NT207.O11.ANTT.1(HT2)
Sĩ số: 71
Giảng viên: Đỗ Thị Phương Uyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O13
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 • Võ Duy Nguyên
MA003.O17
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
NT140.O11.ANTT
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
CS114.O11
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT001.O12
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT001.O15
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
MA003.O122
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
IT012.O12.CNVN
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O14
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT001.O18
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MA003.O18
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
IT012.O11
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS252.O11.TMCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Viết Hương
CE224.O12.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
IT005.O112.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Võ Lê Phương
IT012.O13.2
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
NT131.O11.MMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IE204.O11.VB2.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT012.O12.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
NT131.O11.ATCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảo
IS405.O11.HTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
PH002.O11.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Thị Điểm
IE204.O11.VB2.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT012.O15.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT005.O12.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Nam
IT004.O113.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
NT547.O11.ANTT.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Ngô Khánh Khoa
PH002.O15.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IE106.O11.VB2.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Luân
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT004.O11.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Minh
IT005.O16.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảo
IT004.O110.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phan Nguyễn Thụy An
IT005.O116.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Phan Trung Phát
IT005.O120.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
IE105.O11.VB2.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE106.O11.VB2.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Luân
IE213.O11.VB2.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
IE105.O11.VB2.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
IE213.O11.VB2.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... -- -- ... --
B2.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT005.O14.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
CE410.O11.MTCL.1(HT2)
Sĩ số: 36
Giảng viên: Nguyễn Minh Sơn
IT005.O114.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nghĩa
IT004.O117.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Phúc Toàn
IT012.O11.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IE101.O11.VB2.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT007.O12.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IT005.O17.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
IT005.O110.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
IT004.O114.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lê Võ Đình Kha
SE358.O12.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 21
Giảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
IT004.O11.VB2
Sĩ số: 31
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE101.O11.VB2.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IT004.O11.VB2
Sĩ số: 31
-- ... -- -- ... --
B2.10 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MSIS2433.O11.CTTT.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Võ Minh Tâm
IEM5723.O11.CTTT.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT004.O116.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Đặng Vũ Phương Uyên
CE232.O11.MTCL.1
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IE221.O11.VB2.1
Sĩ số: 10
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O12.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT004.O16.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lương Văn Song
CS4243.O11.CTTT.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Hà
IT004.O115.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
CS4343.O11.CTTT.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IE212.O11.VB2.1
Sĩ số: 10
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE221.O11.VB2.1
Sĩ số: 10
IE212.O11.VB2.1
Sĩ số: 10
-- ... -- -- ... --
B2.12 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT007.O13.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT005.O15.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Văn Như Ý
CE121.O11.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IS207.O13.HTCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Dương Tùng
DS300.O11.2 - Học bù
Sĩ số: 19
Giảng viên: Huỳnh Văn Tín
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT005.O11.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
IT008.O11.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
IS207.O11.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trịnh Thị Thanh Trúc
IT005.O115.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
IT004.O13.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Lý Trần Thanh Thảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.16 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT101.O11.MMCL.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Hà
DS201.O11.1
Sĩ số: 29
Giảng viên: Phạm Nguyễn Phúc Toàn
IT001.O19.2
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT005.O118.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
IT005.O121.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
STAT3013.O11.CTTT.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nhựt
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IS201.O11.HTCL.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IE105.O11.1(HT2)
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Ngọc Quí
IS207.O11.HTCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
NT140.O12.ATCL.1 - Học bù
Sĩ số: 23
Giảng viên: Nguyễn Hữu Quyền
IT005.O119.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Phương Uyên
CE344.O12.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.18 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CE410.O11.1(HT2)
Sĩ số: 25
Giảng viên: Nguyễn Minh Sơn
IT001.O12.CNVN.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CS4273.O11.CTTT.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Dương Tùng
IS207.O12.TMCL.1 - Học bù
Sĩ số: 33
Giảng viên: Trình Trọng Tín
NT118.O14.MMCL.1 - Học bù
Sĩ số: 39
Giảng viên: Trần Hồng Nghi
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT521.O11.ANTT.2 - Học bù
Sĩ số: 31
Giảng viên: Nguyễn Hữu Quyền
NT132.O11.ANTT.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Ngô Đức Hoàng Sơn
 • Đỗ Hoàng Hiển
CS1113.O11.CTTT.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IS405.O11.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT007.O15.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
IT004.O16.2 - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Lương Văn Song
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.20 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS1113.O12.CTTT.1 - Học bù
Sĩ số: 34
Giảng viên: Đỗ Văn Tiến
NT137.O11.ATCL.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
NT332.O11.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
NT140.O11.ANTT.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Tô Trọng Nghĩa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE212.O11.1(HT2)
Sĩ số: 54
Giảng viên: Nguyễn Hiếu Nghĩa
NT101.O11.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
NT118.O12.MMCL.1
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT118.O11.MMCL.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.22 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT001.O13.2
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Võ Duy Nguyên
 • Nguyễn Hữu Lợi
IT001.O118.2
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT001.O18.2
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
IT001.O114.2
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Lê Trần Trọng Khiêm
IS207.O13.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Dương Tùng
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O11.2
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT001.O115.2
Sĩ số: 41
IT001.O15.2
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT001.O113.2
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
IT001.O112.2
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT004.O15.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lê Võ Đình Kha
IT004.O19.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
IT004.O112.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
IT004.O121.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phan Nguyễn Thụy An
IS220.O12.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS5433.O11.CTTT.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT004.O17.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nghĩa
IT004.O111.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Quí
IS220.O12.HTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Thanh Bình
IT002.O11.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lợi
IT002.O12.CLC.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lợi
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT004.O14.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS211.O12.HTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
CE224.O13.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT005.O117.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
IT003.O13.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CE409.O11.MTCL.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CE224.O11.MTCL.1
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
NT140.O11.ATCL.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Ngô Đức Hoàng Sơn
IS207.O12.HTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Thanh Bình
IS211.O11.HTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nhựt
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CE213.O11.MTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Tạ Trí Đức
IT005.O18.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
IT012.O16.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Nhân
IT004.O13.CLC.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT007.O19.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT004.O11.CNVN.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
IT005.O11.CLC.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
IT004.O12.CNVN.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
CE213.O13.MTCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Tạ Trí Đức
IS207.O11.TMCL.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Dương Tùng
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT007.O14.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
IT005.O12.CNVN.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IT005.O113.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
MSIS207.O11.CTTT.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trần Vĩnh Khiêm
IT005.O123.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Hạo Nhiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT533.O11.MMCL.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
NT219.O11.ANTN.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
IT005.O11.CTTN.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Khánh Khoa
CE213.O12.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Tạ Trí Đức
IT004.O118.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
CE224.O13.MTCL.1 - Học bù
Sĩ số: 20
Giảng viên: Phạm Minh Quân
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS336.O11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 44
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
IS220.O11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 46
Giảng viên: Vũ Minh Sang
IS207.O11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 48
Giảng viên: Vũ Minh Sang
MA006.O126
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
IS336.O11.HTCL.1(HT2)
Sĩ số: 44
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
DS201.O11 - Học bù
Sĩ số: 51
Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp
IS232.O11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 34
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
SE401.O11
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IS232.O11.HTCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
CS112.O11
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
CS112.O11.1(HT2)
Sĩ số: 52
Giảng viên: Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA006.O17
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
MA003.O119
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
BUS1125.O11
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Liên
MA003.O115
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Xuân Trường
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MA003.O16
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Bùi Thế Quân
MA003.O19
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Lê Văn Sáng
MA003.O118
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Bùi Thế Quân
MA006.O123
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Nghĩa
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT132.O11.ANTT
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT208.O11.ANTT
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
Đoàn khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 10
Họp Ban Thường vụ Đoàn khoa. Người phụ trách: Đào Duy Thịnh - Phó Bí thư Đoàn khoa - MSSV: 21520463 - SĐT: 0948332639
SS010.O11
Sĩ số: 139
Giảng viên:
 • Hồ Yến Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE224.O11
Sĩ số: 100
Học tăng cường 1 buổi
MA003.O111
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 10
Họp Ban Thường vụ Đoàn khoa. Người phụ trách: Đào Duy Thịnh - Phó Bí thư Đoàn khoa - MSSV: 21520463 - SĐT: 0948332639
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.16
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA003.O113
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
DS101.O11.1(HT2)
Sĩ số: 81
Giảng viên: Dương Ngọc Hảo
IT002.O11 - Học bù
Sĩ số: 63
Giảng viên: Nguyễn Thị Xuân Hương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CE121.O11 - Học bù
Sĩ số: 73
Giảng viên: Trịnh Lê Huy
CS336.O11
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT005.O123
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
IE402.O11.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Lưu Thanh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
CS336.O11.1(HT2)
Sĩ số: 68
Giảng viên: Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.18
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA003.O114
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Bùi Thế Quân
MA003.O112
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
DS101.O11 - Học bù
Sĩ số: 81
Giảng viên: Dương Ngọc Hảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
PH002.O13
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
VPĐ
Sĩ số: 58
Ôn tập cuối kỳ lớp IT004.O15 GV: Nguyễn Thành Hiệp
MA006.O112
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
MA006.O118
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT003.O13
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.20
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT012.O16
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
MA006.O113
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT001.O111
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
PH002.O11
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Trần Quang Vinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT005.O14
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
SS006.O16
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nam
MA006.O125
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT012.O15
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
SS006.O14
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Lê Mỹ Kim
NT207.O11.ANTT - Học bù
Sĩ số: 71
Giảng viên: Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.22
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT012.O12
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IT005.O16
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
IT001.O16
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
MA003.O116
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
MA003.O123
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Nghĩa
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT538.O11
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT113.O11
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT209.O11
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT005.O15
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT113.O11.1(HT2)
Sĩ số: 52
Giảng viên: Trần Thị Dung
MA003.O117
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Võ Hoàng Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
SS006.O14 - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Lê Mỹ Kim
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT001.O11.CTTN.2
Sĩ số: 29
IT008.O13.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Quan Chí Khánh An
NT118.O11.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT004.O122.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT004.O12.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trịnh Thị Thanh Trúc
IT001.O16.2
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
IT012.O14.2
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
IT004.O119.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Dương Tùng
NT118.O11.2 - Học bù
Sĩ số: 29
Giảng viên: Trần Hồng Nghi
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT118.O12.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT001.O117.2
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trương Minh Châu
IE103.O11.1 - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Trần Quốc Khánh
IT007.O17.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT007.O11.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
IT008.O12.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Quan Chí Khánh An
IT005.O111.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Văn Như Ý
NT209.O11.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT007.O16.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CSBU107.O11.KHBC.1
Sĩ số: 6
IT007.O11.KHTN.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IT012.O11.CNVN.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT005.O11.CNVN.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT002.O11.CLC.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Quí
IT001.O11.CNVN.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
CE213.O12.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Nhân
IT012.O12.CNVN.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Nhân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
DS310.O11.1(HT2)
Sĩ số: 41
Giảng viên: Huỳnh Văn Tín
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT334.O11.ANTT.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Đoàn Minh Trung
NT140.O12.ATCL.2 - Học bù
Sĩ số: 22
Giảng viên: Đoàn Minh Trung
NT521.O11.ANTT.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Quyền
CSBU111.O11.KHBC.1
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Vũ Đức Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT547.O11.ATCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Đoàn Minh Trung
CSBU102.O11.KHBC.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
CS4323.O11.CTTT.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
NT140.O12.ATCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Quyền
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.10
Sức chứa : 70
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CE213.O12 - Học bù
Sĩ số: 33
Giảng viên: Tạ Trí Đức
KTMT
Sĩ số: 60
Seminar: Kỹ thuật giao tiếp CAN cho xe tự hành Phụ trách: ThS. Phạm Minh Quân, SĐT:0937751160
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
IT006.O19
Sĩ số: 49
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
EC214.O12 - Học bù
Sĩ số: 52
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.12
Sức chứa : 70
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
EC213.O11.TMCL.1(HT2)
Sĩ số: 47
Giảng viên: Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
EC338.O11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 40
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
IT006.O18
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
EC213.O12.TMCL.1(HT2)
Sĩ số: 43
Giảng viên: Văn Đức Sơn Hà
EC311.O11.1(HT2)
Sĩ số: 55
Giảng viên: Văn Đức Sơn Hà
EC338.O11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 40
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13hCLB Open English
Sĩ số: 40
* Người phụ trách, MSSV: Lê Phạm Mỹ Ngọc - 22520954. Sđt: 0359192061 * Nội dung: Sinh hoạt CLB Open English hằng tuần
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SS007.O11
Sĩ số: 136
Giảng viên:
 • Phạm Thị Minh Nguyệt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SS009.O13
Sĩ số: 148
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Ngát
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IS334.O12 - Học bù
Sĩ số: 100
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
SS010.O14
Sĩ số: 147
SS008.O15
Sĩ số: 119
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.16
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA003.O110
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT001.O115
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT005.O111
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IS211.O12 - Học bù
Sĩ số: 48
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
EC214.O12 - Học bù
Sĩ số: 52
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O118
Sĩ số: 86
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT001.O19
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IS220.O11 - Học bù
Sĩ số: 42
Giảng viên: Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.18
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT001.O116
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
MA005.O12 - Học bù
Sĩ số: 66
Giảng viên: Lê Sĩ Đồng
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
PH002.O12
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
IT006.O14
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS006.O18
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Vy Quý
CS115.O13
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
 • Lương Ngọc Hoàng
IS334.O11 - Học bù
Sĩ số: 78
Giảng viên: Văn Đức Sơn Hà
PH002.O15
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.20
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS405.O11 - Học bù
Sĩ số: 40
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Trí
SE100.O11
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT005.O120
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IS405.O11 - Học bù
Sĩ số: 40
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT006.O16
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
MA006.O111
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT008.O14
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IS336.O13.1(HT2)
Sĩ số: 89
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
MA003.O12
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Lê Xuân Trường
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.22
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IE212.O11 - Học bù
Sĩ số: 54
Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp
IT001.O113
Sĩ số: 90
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT005.O119
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Khoa Công nghệ phần mềm
Sĩ số: 50
CLB GameApp tổ chức training buổi 3 Người phụ trách: Vũ Tuấn Hải - 0814822188
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS003.O16
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Ngô Thị Thu Hoài
IT005.O118
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
IT005.O121
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT118.O12.2 - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.04 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT001.O14.2
Sĩ số: 25
IT007.O18.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O121.2
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
IS207.O12.1
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT001.O11.TTNT.1
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IS211.O13.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.06 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT001.O110.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
IT005.O13.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Hà
IE103.O11.2 - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Trần Quốc Khánh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O119.2
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
IT001.O17.2
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT001.O111.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.08
Sức chứa : 160
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SS009.O12
Sĩ số: 139
SS003.O13
Sĩ số: 137
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS010.O15
Sĩ số: 136
Giảng viên:
 • Hồ Yến Linh
IT005.O12
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
SS003.O14
Sĩ số: 139
SS009.O16
Sĩ số: 111
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.10
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA006.O15
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT005.O115
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CS115.O11
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
 • Dương Việt Hằng
CS115.O12
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
 • Dương Việt Hằng
IT004.O119 - Học bù
Sĩ số: 67
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT005.O114
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Vũ Đức Lý
IT005.O117
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
CS221.O11
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
 • Nguyễn Đức Vũ
SE400.O11
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
CS519.O11
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.12
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT005.O11
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
IT004.O16 - Học bù
Sĩ số: 70
Giảng viên: Dương Phi Long
IT005.O116
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IT004.O118 - Học bù
Sĩ số: 61
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MA006.O18
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT005.O18
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
IT004.O112 - Học bù
Sĩ số: 68
Giảng viên: Lê Ngô Thục Vi
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SS007.O12
Sĩ số: 135
CS116.O11
Sĩ số: 85
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
 • Nguyễn Đức Vũ
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SS008.O16
Sĩ số: 152
Giảng viên:
 • Lê Văn Thông
SS010.O13
Sĩ số: 153
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS010.O16
Sĩ số: 146
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS337.O11
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
MA003.O120
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Lê Văn Sáng
MA006.O116
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IS353.O11 - Học bù
Sĩ số: 21
Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS336.O12.KHCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT006.O17
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Trần Quang Vinh
IT005.O13
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
CS336.O12.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 31
Giảng viên: Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.04
Sức chứa : 80
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA003.O121
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA006.O120
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IS336.O12 - Học bù
Sĩ số: 39
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O110
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
MA006.O121
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
CS331.O11
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
CS331.O11.1(HT2)
Sĩ số: 39
Giảng viên: Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.06
Sức chứa : 160
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SS007.O13
Sĩ số: 146
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Chung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SS010.O12
Sĩ số: 152
Giảng viên:
 • Hồ Yến Linh
SS009.O11
Sĩ số: 140
Giảng viên:
 • Trịnh Bá Phương
SS008.O11
Sĩ số: 151
SS004.O14
Sĩ số: 152
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.O15
Sĩ số: 147
SS006.O15
Sĩ số: 88
Giảng viên:
 • Nguyễn Viết Sơn
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS004.O13
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Trịnh Thị Mỹ Hiền
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.08
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA006.O114
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
IT001.O17
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
SE113.O12
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MA006.O110
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Lê Ngô Thục Vi
Sĩ số: 68
Dạy bổ sung cho lớp IT004
IT004.O122 - Học bù
Sĩ số: 70
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.10
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
DS104.O11 - Học bù
Sĩ số: 47
Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp
SE357.O11
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
MA003.O124
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
MA006.O119
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT001.O120
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
EC338.O11 - Học bù
Sĩ số: 55
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
EC338.O11 - Học bù
Sĩ số: 55
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.12
Sức chứa : 180
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SS004.O12
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
SS003.O12
Sĩ số: 144
Giảng viên:
 • Nguyễn Phương An
SS008.O13
Sĩ số: 139
Giảng viên:
 • Vũ Thị Việt Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS003.O15
Sĩ số: 146
Giảng viên:
 • Ngô Thị Thu Hoài
SS008.O14
Sĩ số: 137
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Tùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.02
Sức chứa : 160
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SS007.O14
Sĩ số: 143
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SS008.O12
Sĩ số: 136
Giảng viên:
 • Lê Văn Thông
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS007.O17
Sĩ số: 114
IT001.O117
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
SS007.O18
Sĩ số: 143
Giảng viên:
 • Phạm Thị Minh Nguyệt
SS004.O17
Sĩ số: 98
Giảng viên:
 • Lưu Đức Phong
SS007.O15
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Phạm Thị Minh Nguyệt
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.04
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT007.O19
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT004.O114 - Học bù
Sĩ số: 69
Giảng viên: Vũ Minh Sang
IT001.O112
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
MA006.O124
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IS252.O11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 46
Giảng viên: Cao Thị Nhạn
SE310.O12
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.06
Sức chứa : 90
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE104.O11.1(HT2)
Sĩ số: 90
Giảng viên: Võ Tấn Khoa
SE104.O11.1(HT2)
Sĩ số: 90
Giảng viên: Võ Tấn Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT005.O113
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
PH002.O14
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Trần Quang Vinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
SS003.O11
Sĩ số: 152
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SS007.O16
Sĩ số: 147
SS009.O15
Sĩ số: 139
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Ngát
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B9.02
Sức chứa : 72
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE313.O11
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
IT012.O14 - Học bù
Sĩ số: 59
Giảng viên: Ngô Hiếu Trường
MA006.O12.CNVN
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SE310.O11
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B9.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(04-12-2023)
Thứ 3
(05-12-2023)
Thứ 4
(06-12-2023)
Thứ 5
(07-12-2023)
Thứ 6
(08-12-2023)
Thứ 7
(09-12-2023)
Chủ nhật
(10-12-2023)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT002.O12.CLC - Học bù
Sĩ số: 36
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C107 (PM - học tiếng Nhật)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
MA006.O11.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT005.O11.CTTN
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Đỗ Thị Thu Hiền
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CS406.O11.KHCL
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O11.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
 • Phạm Văn Hậu
IT005.O112
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
MA006.O117
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Võ Trần An
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
CITD
Sĩ số: 45
CITD: Anh văn 2 - CN1.K2023.1
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT005.O110
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
IT006.O15
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Trần Quang Vinh
MA003.O11.CNVN
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Võ Hoàng Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O12.CNVN
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT001.O114
Sĩ số: 94
Giảng viên:
 • Dương Việt Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CE119.O11.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Quang Vinh
IT008.O14.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Vũ Tuấn Hải
CE119.O11.5
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
PH002.O14.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Nhân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT001.O120.2
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Hồ Thị Minh Phượng
IT001.O116.2
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Lê Trần Trọng Khiêm
CE119.O11.3
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
PH002.O12.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS336.O11.1(HT2)
Sĩ số: 63
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG02.O11
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG01.O118
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG01.O110
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG01.O116
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT003.O11.CLC.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
CE213.O11.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE118.O11.MTCL.1
Sĩ số: 14
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CE213.O13.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
CE224.O11.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
DS102.O11.CNCL.1 - Học bù
Sĩ số: 23
Giảng viên: Trần Quốc Khánh
CE437.O11.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C206 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS334.O11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 38
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
ENG01.O113
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
MSIS2433.O11.CTTT - Học bù
Sĩ số: 38
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CS3443.O11.CTTT - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Lâm Đức Khải
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG02.O111
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
SS004.O12.CLC
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Trịnh Thị Mỹ Hiền
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
MSIS2433.O12.CTTT - Học bù
Sĩ số: 33
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
IT003.O11.CLC
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
ENG07.O11.CTTT
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C208 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT101.O11
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
ENG02.O14
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT405.O11
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG03.O111
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
NT121.O11
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
NT118.O14.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
 • Thái Huy Tân
ENG01.O16
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
ENG01.O115
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT131.O11
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
PHYS1214.O11.CTTT.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
SE100.O11.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
NT332.O11
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG01.O118
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CE437.O11.2 - Học bù
Sĩ số: 25
Giảng viên: Phạm Minh Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C210 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG03.O124
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
NT131.O12
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
ENG03.O113
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CSBU204.O11.KHBC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT547.O11.ATCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
 • Trần Tuấn Dũng
 • Nguyễn Ngọc Tự
NT219.O11.ANTN
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
NT113.O12
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG02.O16
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
NT105.O11.MMCL
Sĩ số: 10
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
NT101.O12
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
MSIS207.O12.CTTT - Học bù
Sĩ số: 29
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG01.O111
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C212 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE214.O11.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 17
Giảng viên: Nguyễn Trịnh Đông
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
EC208.O11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG02.O110
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG01.O15
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT113.O12.MMCL.1(HT2)
Sĩ số: 40
Giảng viên: Bùi Thanh Bình
ENG02.O116
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
SE357.O12.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 49
Giảng viên: Vũ Tuấn Hải
ENG02.O111
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG03.O122
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG02.O11
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C214 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SS007.O11.CTTT
Sĩ số: 72
IT004.O11.CNVN - Học bù
Sĩ số: 75
Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
IT001.O121
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
SE347.O11
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT005.O12.CNVN
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
MA003.O12.CNVN
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT012.O11.CNVN
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT005.O11.CNVN
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
SE347.O12
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
SE347.O12.1 - HÌNH THỨC 2Giảng viên: Trần Thị Hồng Yến -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C216 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE347.O11.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
SE347.O12.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
MA006.O11.CNVN
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
ENG02.O112
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG01.O114
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
MATH3013.O11.CTTT.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Trường Giang
IE106.O12.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Huỳnh Văn Tín
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG03.O121
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C218 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CSBU103.O11.KHBC
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
SE347.O12.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 49
Giảng viên: Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
IEM5723.O12.CTTT - Học bù
Sĩ số: 31
Giảng viên: Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS406.O12.KHCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IS207.O12.TMCL - Học bù
Sĩ số: 33
Giảng viên: Trình Trọng Tín
IEM5723.O11.CTTT - Học bù
Sĩ số: 20
Giảng viên: Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
CS406.O12.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 43
Giảng viên: Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT001.O11.CNVN
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
SE106.O11
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
NT131.O11.ATCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG02.O15
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
CS115.O14
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
 • Dương Việt Hằng
NT521.O11.ANTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG01.O112
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CE224.O12.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IS220.O11.HTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C305 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT101.O13.MMCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
NT101.O12.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT113.O13.MMCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
NT113.O11.MMCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG01.O19
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
NT118.O13.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
 • Thái Huy Tân
NT118.O12.MMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
 • Thái Huy Tân
NT118.O11.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
NT204.O11.ATCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT208.O11.ANTN.1(HT2)
Sĩ số: 31
Giảng viên: Trần Tuấn Dũng
NT208.O11.ATCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Trần Tuấn Dũng
IS336.O13.HTCL.1(HT2)
Sĩ số: 35
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
NT521.O11.ATCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IS336.O13.HTCL.1(HT2)
Sĩ số: 35
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG03.O110
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C306 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE102.O11.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 26
Giảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
NT539.O11.MMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
NT132.O11.ATCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT140.O11.ATCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
NT541.O11.MMCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT137.O11.ATCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
 • Nguyễn Công Danh
NT219.O11.ATCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IS336.O13.HTCL - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
ENG01.O15
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG02.O119
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
NT539.O11.MMCL.1(HT2)
Sĩ số: 48
Giảng viên: Nguyễn Xuân Hà
NT131.O11.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
SE102.O11.PMCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG02.O113
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
ENG03.O123
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C307 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG02.O18
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CE213.O12.MTCL - Học bù
Sĩ số: 40
Giảng viên: Lâm Đức Khải
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CE213.O11.MTCL - Học bù
Sĩ số: 41
Giảng viên: Hồ Ngọc Diễm
CE224.O12.MTCL - Học bù
Sĩ số: 40
Giảng viên: Phạm Quốc Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C308 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT140.O12.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT538.O11.MMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
NT131.O12.MMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT113.O12.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
NT209.O11.MMCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
SE357.O11.PMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C309 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT007.O11
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
IT006.O11
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Trần Thị Điểm
IT006.O13
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
MA003.O14
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Lê Văn Sáng
IT007.O16
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
SE214.O11
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT007.O13
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT008.O13
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
MA003.O11.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
CS336.O11.KHCL
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IT007.O18
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C310 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
SE325.O12.PMCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE100.O13.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 39
Giảng viên: Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE212.O12.CNCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C311 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IT007.O12
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IT008.O11
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
MA004.O11.CNVN
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT007.O15
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT007.O14
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
MA004.O12.CNVN
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT007.O17
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C312 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
DS102.O12.CNCL - Học bù
Sĩ số: 28
Giảng viên: Nguyễn Đức Vũ
IE212.O13.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 48
Giảng viên: Trần Quốc Khánh
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE212.O11.CNCL - Học bù
Sĩ số: 47
Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp
DS102.O11.CNCL - Học bù
Sĩ số: 44
Giảng viên: Nguyễn Văn Kiệt
IE212.O12.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Hiếu Nghĩa
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C313 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IE203.O11.CNCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Thành Luân
DS102.O13.CNCL - Học bù
Sĩ số: 42
Giảng viên: Nguyễn Lưu Thùy Ngân
IE106.O11.CNCL - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Tô Quốc Huy
IE106.O11.CNCL - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Thành Luân
IE203.O11.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Thành Luân
SE347.O13.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
SE347.O13.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 49
Giảng viên: Trần Thị Hồng Yến
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IE105.O12.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nghi Hoàng Khoa
IE224.O11.CNCL.1 - HÌNH THỨC 2Giảng viên: Phạm Thế SơnIE105.O12.CNCL - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C314 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
IS207.O13 - Học bù
Sĩ số: 76
Giảng viên: Trình Trọng Tín
EC213.O11.1(HT2)
Sĩ số: 78
Giảng viên: Văn Đức Sơn Hà
SE405.O12.PMCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT001.O119
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Dương Việt Hằng
SE400.O12.PMCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS406.O11
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
MA005.O11.CTTN - Học bù
Sĩ số: 59
Giảng viên: Dương Ngọc Hảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS112.O11.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
CS112.O11.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 47
Giảng viên: Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG02.O110
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C316 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS526.O11.KHCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
CS221.O11.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
ENG03.O114
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CS331.O11.KHCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
CS221.O11.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Thị Quý
ENG03.O124
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.O15
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
NT536.O11.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS116.O11.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
 • Đặng Văn Thìn
NT536.O11.MMCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
CS114.O11.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C318 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS231.O12.KHCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS116.O11.KHTN
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
 • Nguyễn Duy Khánh
CS222.O11.KHTN
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CS221.O12.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CS511.O11.KHCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
CS231.O12.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 40
Giảng viên: Mai Tiến Dũng
CS511.O11.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 48
Giảng viên: Nguyễn Bích Vân
NT207.O11.ATCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS331.O11.KHTN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS336.O11.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS431.O12.KHCL - Học bù
Sĩ số: 47
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(04-12-2023)
Thứ 3
(05-12-2023)
Thứ 4
(06-12-2023)
Thứ 5
(07-12-2023)
Thứ 6
(08-12-2023)
Thứ 7
(09-12-2023)
Chủ nhật
(10-12-2023)
E01.01 (Phòng Họp)
Sức chứa : 40
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Phòng TCHC
Sĩ số: 15
Phỏng vấn tuyển dụng đợt 4/2023 Nguyễn Viết Sơn - 0913743437
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
P.QHĐN
Sĩ số: 9
Làm việc với đối tác ITC Japan về việc hợp tác. Người phụ trách: CV. Thùy Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG03.O11.CTTT
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
ENG03.O11.CTTT
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
ENG03.O11.CTTT
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG03.O11.CTTT
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
ENG01.O115
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
ENG03.O11.CTTT
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
CSBU104.O11.KHBC
Sĩ số: 8
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG01.O17
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS5433.O12.CTTT - Học bù
Sĩ số: 29
Giảng viên: Đỗ Phúc
CSBU101.O11.KHBC
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CSBU201.O11.KHBC
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Vi Chí Thành
CSBU101.O11.KHBC - Học bù
Sĩ số: 41
Giảng viên: Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG01.O116
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG07.O11.CTTT
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
CSBU102.O11.KHBC
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
MATH2154.O11.CTTT
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13hVPĐB
Sĩ số: 30
Họp CTV OEP (định kỳ)
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
Khoa MMT&TT
Sĩ số: 45
Báo cáo đồ án/project
ENG07.O11.CTTT
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
CSBU104.O11.KHBC
Sĩ số: 8
ENG03.O122
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG02.O116
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT006.O11.ANTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
MATH2154.O11.CTTT.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG03.O12.CTTT
Sĩ số: 21
ENG03.O12.CTTT
Sĩ số: 21
ENG03.O12.CTTT
Sĩ số: 21
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG01.O119
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CSBU107.O11.KHBC
Sĩ số: 6
ENG03.O117
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG03.O12.CTTT
Sĩ số: 21
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG02.O14
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS4343.O11.CTTT - Học bù
Sĩ số: 36
Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp
CS1113.O11.CTTT
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS4343.O12.CTTT - Học bù
Sĩ số: 36
Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CE222.O11.MTCL - Học bù
Sĩ số: 31
Giảng viên: Nguyễn Trần Sơn
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG03.O12.CTTT
Sĩ số: 21
MATH2153.O12.CTTT.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
PHYS1214.O11.CTTT
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Bách Thắng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 66
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
NT132.O12.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
SE405.O11.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
NT140.O11.ANTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
CSBU112.O11.KHBC
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
CSBU111.O11.KHBC
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Vũ Đức Lý
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
NT101.O11.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT521.O12.ATCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
CSBU110.O11.KHBC
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Lê Hoàng Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
CS1113.O12.CTTT
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS112.O11.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
 • Lê Đình Duy
NT332.O11.MMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT533.O11.MMCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT535.O11.MMCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
ENG03.O117
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
CS1113.O11.CTTT - Học bù
Sĩ số: 45
Giảng viên: Ngô Đức Thành
STAT3013.O11.CTTT - Học bù
Sĩ số: 36
Giảng viên: Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG01.O17
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG03.O123
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
NT204.O11.ANTN
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Vũ Đức Lý
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
NT207.O11.ANTN
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Thiện
ENG03.O15
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG02.O119
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
PHYS1214.O12.CTTT
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Võ Bích Hiển
ENG01.O119
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
NT207.O11.ANTN.1(HT2)
Sĩ số: 23
Giảng viên: Nguyễn Văn Thiện
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
STAT3013.O12.CTTT - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Nguyễn Đình Thuân
IT005.O11.CLC
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
SE104.O11.KHTN - Học bù
Sĩ số: 37
Giảng viên: Nguyễn Tuấn Nam
NT132.O11.ANTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
IT007.O11.KHTN
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
CS4273.O12.CTTT - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Nguyễn Tuấn Nam
CS4243.O12.CTTT - Học bù
Sĩ số: 30
Giảng viên: Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 72
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
EC201.O11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Trình Trọng Tín
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG02.O16
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
ENG01.O110
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG02.O113
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 30
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
ENG03.O110
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
ENG01.O111
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
ENG03.O121
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
ENG01.O114
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
ENG03.O113
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
Liên chi Hội Khoa KTMT
Sĩ số: 150
Tổ chức lễ hội quân cho Chiến dịch tình nguyện MỘC: - Người phụ trách: Nguyễn Thành Trung - MSSV: 20520946
-- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

SÂN - PHÒNG HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(04-12-2023)
Thứ 3
(05-12-2023)
Thứ 4
(06-12-2023)
Thứ 5
(07-12-2023)
Thứ 6
(08-12-2023)
Thứ 7
(09-12-2023)
Chủ nhật
(10-12-2023)
Phòng Bóng Bàn
Sức chứa : 50
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Chuyền
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Rổ
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Đá
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Cầu Lông (USSH)
Sức chứa : 70
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Võ Thuật
Sức chứa : 60
Tiết 1
(7:30 - 8:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
-- ... -- -- ... --
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
-- ... -- -- ... --
Tiết 8
(14:30-15:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 9
(15:30-16:15)
-- ... -- -- ... --
Tiết 10
(16:15-17:00)
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --