Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(19-11-2018)
Thứ 3
(20-11-2018)
Thứ 4
(21-11-2018)
Thứ 5
(22-11-2018)
Thứ 6
(23-11-2018)
Thứ 7
(24-11-2018)
Chủ nhật
(25-11-2018)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.J11.MTCL.2Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
IT005.J12.2Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
IS216.J12.HTCL.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- CS4283.J11.CTTT.1Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE103.J11.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT005.J15.2Giảng viên:
 • Võ Lê Phương
IT002.J11.CLC.2Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.J12.1 - Học bùGiảng viên: Đặng Văn EmKTMTHướng dẫn sinh viên thực hành Phụ trách: Ngô Hiếu TrườngIT005.J13.2Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
IT005.J14.2Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
-- ... -- NT209.J11.ANTT.1 - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Hương Lan -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.J11.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
NT118.J12.2Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
CE421.J11.1Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
IT004.J16.2Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.J11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
MSIS4263.J11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.J11.PMCLGiảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Lớp ANTN2017Lớp Trưởng: Võ Huỳnh Hữu Sang -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A217 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.J11.PMCL.2Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT005.J12.HTCL.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IT008.J12.PMCL.2Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
MSIS4013.J11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT004.J13.PMCL.2Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.J11.HTCL.2Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IT008.J11.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
ACCT5123.J11.CTTT.1Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IT005.J12.KHCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- IT007.J11.CLC.1Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG03.J17.CLCENG03.J12.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.J111Giảng viên:
 • Ngô Thị Ngọc Thanh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.J14.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- ENG03.J18.CLC - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh Lý -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.J13.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG02.J11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
-- ... -- ENG03.J14.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.J14.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG02.J12.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
ENG03.J16Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.J15.CLCENG03.J16Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
-- ... -- ENG03.J12 -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.J12 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- ENG02.J12.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.J13.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG03.J11.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG02.J11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG03.J11.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG03.J19.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG03.J11Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG03.J11Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG03.J18.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- ENG02.J11Giảng viên:
 • Văn Tấn Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.J110Giảng viên:
 • Đặng Ngọc Huyền
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG02.J11Giảng viên:
 • Văn Tấn Hùng
ENG03.J12.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE100.J12.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE102.J11.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
SE101.J11.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
SE215.J12.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS251.J11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE114.J11.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE114.J13.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE341.J11.PMCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
SE215.J11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE346.J12.PMCLGiảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IS208.J11.HTCLGiảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE411.J11.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IS252.J11.HTCL.2Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT005.J11.MMCL.2Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS217.J11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT005.J12.KHCLGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT133.J11.ANTNGiảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE104.J11.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IS210.J12.HTCLGiảng viên:
 • Thái Bảo Trân
CE124.J12.MTCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IS217.J12.HTCLGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- MA003.J11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT330.J11.2Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT213.J11.ANTN.1Giảng viên:
 • Ung Văn Giàu
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT101.J11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
NT204.J11.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT004.J12.MTCL.2Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT005.J11.ANTN.1Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2HT2: SE310 - Trần Anh DũngCông nghệ .NET -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT132.J11.ANTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
IS251.J12.3Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IS251.J11.HTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1MSIS4013.J12.CTTT.2NT209.J11.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
MSIS4013.J12.CTTT.2 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Kim Phụng -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6HT2:SE215 - Thái Thụy Hàn UyểnGiao tiếp người máy NT533.J11.2Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1SE215.J11.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công Hoan -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CNPMHoc TH HT2 - Mon KCPM GV: Nguyen Cong Hoan -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT008.J13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE101.J13.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IS215.J12.HTCLGiảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
SE102.J12.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
ENG03.J16.CLCMA005.J11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4PHYS1214.J11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
SE114.J12.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS4523.J11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
CS4283.J11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- -- ... -- Chi bộ sinh viên 1Người phụ trách: Lê Hoàng Tuấn. SĐT: 0966273238. Thành phần, số lượng: 35 người. Nội dung: Sinh hoạt chi bộ tháng 11/2018. CSVC cần hỗ trợ: Mic, máy chiếu.
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hKHMTHọp lớp định kì lớp KHMT2017, Nguyễn Hoàng Ngân -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE421.J11Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... -- -- ... -- Họp Chi Bộ Sinh viên 2Nguyễn Thành Hiệp (0832389904)
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS216.J11.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- CLB Lập trình Web.Nội dung: Sinh hoạt đội hình Người liên hệ: Nguyễn Minh Đức - 0932680505 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.J11.ANTNGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- CLB SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG UIT* Người phụ trách, sđt: Cáp Hữu Anh Đức - 0845248345 * Thành phần, số lượng: Thành viên CLB. * Nội dung: Đại hội đại biểu CLB Sách và Hành động UIT nhiệm kì 2018-2019 * CSVC cần hỗ trợ: 1 remote máy lạnh, 1 remote máy chiếu và các bàn ghế trong phòng. -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hkhoa HTTT Họp trưởng ban ctv khoa httt -- ... -- CLB Lập trình Web.Nội dung: Sinh hoạt đội hình Người liên hệ: Nguyễn Minh Đức - 0932680505 -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1MA005.J13.CLCGiảng viên:
 • Dương Tôn Đảm
MA005.J12.CLCGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT005.J11.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4HTTTHop lop dinh ky. Lop truong: Cam Tien (01639816249) -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1MSIS3303.J11.CTTTGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
CTSV Tổ chức Hội thao sinh viên - môn cờ -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CTTT2016Họp lớp Phan Hoàng Nam. MSSV: 16520776@gm.uit.edu.vn -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- CTSV Tổ chức Hội thao sinh viên - môn cờ -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE310.J11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hHTTT2016Họp lớp định kỳ CVHT Nguyễn Hồ Duy Trí 0765034202MMTHọp lớp định kỳ ATTT2015 - Người phụ trách: Nguyễn Ngọc Phúc - 0333905004Khoa KH&KTTTHọp lớp lần 2, học kỳ I, năm học 2018-2019. -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT005.J12.PMCL.2Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
CE315.J11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
KHMTGV Nguyễn Bích Vân Lớp CS221.J11.KHTN.1 học thực hành HT 2 môn XLNNTNIS208.J11.HTCL.1Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT008.J13.PMCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
CE118.J12.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
IT005.J11.PMCL.2Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT005.J13.PMCL.2Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT334.J11.ANTT.1 - Học bùGiảng viên: Phan Thế DuyIT004.J110.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
CE211.J11.2Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT002.J12.2Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
NT131.J11.ANTT.2Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT008.J11.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS208.J13.2Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
IT004.J113.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IS216.J12.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
NT131.J11.2Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IS210.J12.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hATTT2016Họp lớp, Đại hội chi Đoàn ATTT2016 Phụ trách: Lê Thanh Hồng Nhựt - 0969228472 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1IT003.J11 - Học bùGiảng viên: Đỗ Văn Tiến -- ... -- CS112.J11Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT209.J11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
SS004.J15Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.J12Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- CS112.J12Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1SE100.J11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... -- CE222.J11Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE103.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hKHMTGV Nguyễn Bích Vân Họp lớp KHMT2016 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.J11.HTCLGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Lớp ôn tập và thi tuyển viên chứcPhòng TCHCIT005.J13.PMCLGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS5423.J11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
CS2133.J11.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS208.J12.HTCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IS210.J12.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
CE124.J12.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT004.J11.ATCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.J11.KHTN.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT004.J11.HTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT004.J11.MMCL.2Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT004.J12.PMCL.2Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT005.J11.ATCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1MA004.J11Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IE202.J11Giảng viên:
 • Võ Thị Ngọc Trinh
CS326.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
CS331.J11Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE114.J11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- SE114.J12Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE209.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
SE101.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT002.J13Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.J12Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... -- IT008.J11Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT331.J11Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
ENG03.J13 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.J11Giảng viên:
 • Dương Tôn Đảm
NT132.J11.ANTTGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- IT003.J11Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE341.J11Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- IT002.J13 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Nguyễn Khắc Huy -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.J12Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
SE400.J11Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
SE401.J11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE405.J11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- CE104.J11Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.J17 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Mộng Thy -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C207 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE124.J11.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE221.J11.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1SE215.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
CE316.J11Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IS210.J12Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IS402.J11Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IS210.J11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT004.J17Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE102.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE102.J12Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
SE108.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE108.J12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS251.J12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IE307.J11Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
IS336.J12Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IS336.J11Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IT004.J18Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG03.J13 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1HT2: Huỳnh Nguyễn Khắc HuySE114.J11.1, SE114.J12.1, Nhập môn ứng dụng di động -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6HT2: Nguyễn Vĩnh KhaSE102.J13.1, Nhập môn phát triển gameIT003.J11.1 - Học bùGiảng viên: Đỗ Văn Tiến -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1CS511.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IS252.J11Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
IS232.J11Giảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
IS335.J11Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IS217.J12Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
IS211.J11Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS405.J11Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
IS353.J11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- IS208.J11Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS405.J11.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
NT101.J11.ANTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
NT532.J11.ANTT.2Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IS208.J12.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT105.J11.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
NT209.J11.ANTT.2Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- IT003.J11.2Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE118.J11.2Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
NT204.J11.ANTT.2Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
NT131.J12.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
IT005.J16.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT004.J12.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
NT332.J11.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.J19Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IT004.J113Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IS216.J11Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
ENG02.J111Giảng viên:
 • Ngô Thị Ngọc Thanh
IS208.J12Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
CS315.J11 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG02.J14Giảng viên:
 • Lê Đình Hoàng
 • Văn Tấn Hùng
ENG02.J18 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.J18IS215.J12Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IT004.J14Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
CS110.J12Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
ENG02.J14Giảng viên:
 • Văn Tấn Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- IS208.J12 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Đức Huy -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1ENG02.J15Giảng viên:
 • Lê Đình Hoàng
IS216.J12Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT004.J13Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
ENG03.J112Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
ENG02.J19Giảng viên:
 • Lê Thị Minh Trang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.J19Giảng viên:
 • Lê Thị Minh Trang
ENG03.J17ENG02.J16Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG02.J17Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG02.J15Giảng viên:
 • Lê Đình Hoàng
ENG03.J112Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG02.J16Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
IT004.J110Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT004.J112Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
IT004.J15Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
ENG03.J17ENG02.J17Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1ENG03.J14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
IT004.J12Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT004.J111Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
CS214.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT004.J16Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
ENG02.J110Giảng viên:
 • Đặng Ngọc Huyền
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG03.J14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.J19Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
CS221.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
CS222.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
ENG03.J115Giảng viên:
 • Phạm Ngọc Trung
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.J115Giảng viên:
 • Phạm Ngọc Trung
ENG03.J19Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1ENG03.J114Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
EC335.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
MA005.J13Giảng viên:
 • Dương Tôn Đảm
EC219.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
EC201.J11Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
ENG03.J113Giảng viên:
 • Phạm Ngọc Trung
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE102.J13Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
ENG03.J111Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
ENG03.J113Giảng viên:
 • Phạm Ngọc Trung
HTTTHọp lớp TMĐT 2016, Huỳnh Đức Huy, 0961269091 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.J111Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
CE211.J11Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IS207.J11Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
EC203.J11Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- EC331.J11Giảng viên:
 • Trương Thanh Huyền
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.J114Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT006.J11.KHCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IS335.J11.HTCLGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
SE100.J13.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2STAT3013.J11.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Uyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE346.J11.PMCLGiảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
SE101.J12.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT004.J12.HTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
CE118.J11.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE324.J11.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.J11Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
IE105.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.J12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE124.J11Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
CS332.J11Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS232.J11Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1IS208.J13Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
CE103.J11Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
CS110.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS111.J11Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SE405.J11 - Học bùGiảng viên: Phan Nguyệt Minh -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT405.J11Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT113.J11Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE118.J11Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IE106.J11Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
CS111.J12Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9KTTTHọp lớp CNTT2016. DĐ: 0976263355 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IE103.J11.2Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IE106.J11.2Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
PH002.J12.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- IT004.J112.1Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4IS208.J12.1 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Đức Huy -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT118.J11.2Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
CE103.J11.2Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IS215.J12.HTCL.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT007.J11.2Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
MSIS3303.J11.CTTT.1Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IS211.J11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1CE405.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
SE346.J11Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT106.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
IT009.I110Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
NT207.J11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
NT210.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT006.J14Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
CE401.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
IT005.J13Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IT006.J12Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IE209.J11.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn KiệtIT004.J14.1Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
IS405.J11.2 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Hồ Duy Tri -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.J18.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT004.J15.1 - Học bùGiảng viên: Dương Phi Long -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IE307.J11.2Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT106.J11.2Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
CE119.J11.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
IE104.J11.2Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1CE411.J11Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
CS521.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT006.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT005.J15Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT118.J11Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT118.J12Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
SS004.J13Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
NT533.J11Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT101.J11.ANTTGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
IT006.J15Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT005.J14Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT131.J12Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT204.J11.ANTTGiảng viên:
 • Hồ Hải
NT330.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT213.J11.ANTTGiảng viên:
 • Ung Văn Giàu
NT532.J11.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1NT111.J11Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT105.J11Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT131.J11Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
IE104.J11Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
IT007.J12Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.J14Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT332.J11Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
CS221.J12Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
PH002.J12Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
NT131.J11.ANTTGiảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT005.J16Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9NT334.J11.ANTTGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E01.2 (TNNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG03.J15Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- ENG03.J11.CLC - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh Lý -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.J15Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- ENG03.J13Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.J13Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1CE211.J11.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IS252.J11.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- IT007.J11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CE315.J11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... -- NT205.J11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.J12.MTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT004.J11.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
MSIS4013.J12.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SE108.J11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- ENG03.J15 - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh Lý -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hKHTN2017Họp lớp KHTN2017 tháng 11/2018 Nguyễn Thành Danh, MSSV 17520324 -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1IS210.J11.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
CE103.J11.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- ENG03.J12.CLC - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh Lý -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- ENG03.J11.CLC - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh Lý -- ... --
Tiết 4CE324.J11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
PMCL2015.1Sinh hoạt chủ điểm cho chi đoàn PMCL2015.1 Nguyễn Trung Hào, MSSV: 15520199 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.J11.KHCL - Học bùGiảng viên: Thái Huy Tân -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.J16.CLC -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CE118.J12.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
SE104.J11.MTCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- ENG03.J17 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Mộng Thy -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS208.J12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IT005.J12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
IT004.J13.PMCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.J11.MMCLGiảng viên:
 • Trương Thu Thủy
CE121.J11.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
IT006.J11.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT005.J11.MMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đức Thái
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE108.J12.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE108.J13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
NT118.J11.HTCLGiảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.J12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
PH002.J11.CLCGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE121.J12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CE221.J11.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
ENG03.J13.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- ENG03.J15.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Mộng Thy -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.J19.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG03.J14.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
ENG03.J15.CLCENG03.J13.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN01.J11.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
NT131.J11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1Họp team và trainingThầy Nguyễn Anh TuấnHọp team và trainingThầy Nguyễn Anh Tuấn -- ... -- IT002.J11.CLCGiảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT006.J11.ATCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT006.J12.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1ACCT5123.J11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IT005.J11.PMCLGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
IT004.J12.PMCLGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
SE102.J13.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ACCT5123.J11.CTTT - Học bùGiảng viên: Đỗ Duy Thanh -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS405.J11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT008.J11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Họp team và trainingThầy Nguyễn Anh TuấnIT006.J11.PMCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.J11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT005.J12.PMCLGiảng viên:
 • Hồ Hải
IS216.J12.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1SPCH3723.J11.CTTTCS221.J11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
CS332.J11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS215.J11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8SE350.J11.PMCLGiảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.J17.CLCENG03.J18.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- IS336.J11.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... --
Tiết 2JAN01.J11.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PHYS1214.J11.CTTTGiảng viên:
 • Phan Bách Thắng
IT008.J12.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
MSIS4013.J11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1MSIS3033.J11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Bảo Quốc
PH002.J11.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1CS110.J11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT006.J11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CE104.J12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN01.J11.CNCLGiảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS523.J11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT005.J11.KHTNGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
CE118.J11.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... -- MA006.J11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1IT004.J11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT006.J11.KHTNGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
IT005.J11.KHCLGiảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4CS431.J11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
NT207.J11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS112.J11.KHTNGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT006.J12.KHCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT005.J11.ANTNGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT101.J11.ANTNGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
IS336.J12.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ANTN2016Họp lớp Lê Công Bằng, MSSV: 16520072 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1NT532.J11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
NT132.J11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE100.J11.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
IT004.J11.KHCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT204.J11.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT209.J11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.J11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
CS331.J11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8SE310.J11.HTCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1NT213.J11.ANTNGiảng viên:
 • Ung Văn Giàu
CS232.J11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS222.J11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS326.J11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CE103.J12.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1SS002.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Phương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4Tổ Kỹ năng nghề nghiệpSeminar tổ môn học - Nguyễn Đình Hiển (Tổ trưởng tổ môn học): 0918735299 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1SS001.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
 • Quách Thị Minh Trang
SS001.J13Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảng
 • Nguyễn Tốt
SS001.J12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảng
 • Nguyễn Tốt
SS002.J12Giảng viên:
 • Nguyễn Hải Ngọc
-- ... -- Khoa MMT&TTTổ chức chương trình "InfoSEC Meetup #07" Phụ trách: Lê Thanh Hồng Nhựt Số điện thoại: 0889.735354 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS003.J12Giảng viên:
 • Nguyễn Hải Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.J12Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IS217.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1IT007.J11Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
SS002.J13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS003.J11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Phương
SS003.J13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- Khoa KHMTTổ chức Tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam Đinh Duy Phương 0981.865.898 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --