Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(22-04-2019)
Thứ 3
(23-04-2019)
Thứ 4
(24-04-2019)
Thứ 5
(25-04-2019)
Thứ 6
(26-04-2019)
Thứ 7
(27-04-2019)
Chủ nhật
(28-04-2019)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.J21.1Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT003.J22.MTCL.2Giảng viên:
 • Võ Duy Nguyên
IT007.J25.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IT003.J22.MMCL.2Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS201.J21.2Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT007.J22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT003.J21.MTCL.2Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT007.J24.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Khoa MMT&TTThực hành HT2 - NT303.J21.1 Phụ trách: Đào Thị Thu Hà, SDT: 0357 212 883 PH002.J22.CNCL.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.J22.2Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
CE118.J21.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
CE118.J21.MTCL.1 - Học bùGiảng viên: Ngô Hiếu Trường -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.J21.2Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.J23.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
CE118.J22.MTCL.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J25.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9HT2: SE214.J22.1 - Phan Trung HiếuCông nghệ phần mềm chuyên sâu -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
MA004.J21.HTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Phòng CTSVPhòng chờ chuyển để tổ chức Hội Thao Đại Học Quốc Gia. Môn Cờ Tướng - Cờ Vua -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.J22.PMCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.J22.MMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IS403.J21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
MA004.J22.ATCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CE118.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
ENG02.J23Giảng viên:
 • Đặng Ngọc Huyền
ENG02.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
ENG01.J23Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
ENG04.J29.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
ENG01.J23Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
ENG01.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
ENG02.J23Giảng viên:
 • Đặng Ngọc Huyền
ENG01.J21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG01.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
ENG02.J24Giảng viên:
 • Dương Thị Hiền
ENG04.J210.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.J25Giảng viên:
 • Lê Thị Minh Trang
ENG03.J211Giảng viên:
 • Hồ Thị Thùy Hương
ENG04.J23.CLC -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.J211Giảng viên:
 • Hồ Thị Thùy Hương
ENG02.J25Giảng viên:
 • Lê Thị Minh Trang
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.J23Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
ENG02.J26Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG05.J25.CLCENG03.J210Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENGL1213.J22.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
ENG03.J25Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.J25Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.J26Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG01.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG03.J28Giảng viên:
 • Phạm Tố Quyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.J21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG03.J27Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.J24.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG03.J27Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.J26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE109.J23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE106.J21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IS201.J23.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE330.J21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT003.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE109.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IS232.J21.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IS208.J22.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE106.J23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS216.J21.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A325 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6Khoa KHMTHội nghị sinh viên khoa KHMT -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1SS001.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
 • Phạm Đinh Huấn
SS001.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
 • Quách Thị Minh Trang
 • Phạm Đinh Huấn
SS002.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Quang
SS002.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bình
SS002.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS003.J21Giảng viên:
 • Dương Thị Thúy Thơ
SS003.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bình
SS003.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS232.J21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
NT132.J21Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
MA005.J26Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4Tổ Kỹ năng nghề nghiệpSeminar Tổ môn học -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(22-04-2019)
Thứ 3
(23-04-2019)
Thứ 4
(24-04-2019)
Thứ 5
(25-04-2019)
Thứ 6
(26-04-2019)
Thứ 7
(27-04-2019)
Chủ nhật
(28-04-2019)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG01.J26ENG01.J27 -- ... --
Tiết 2BOQC1.J22Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.J25 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9CE324.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
ENG01.J25ENG01.J27ENG01.J26 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG01.J210ENG01.J28 -- ... --
Tiết 2BOQC1.J21Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG01.J210ENG01.J28ENG01.J29 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.J29SE331.J21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Thanh TrúcENG01.J211 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG01.J211 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hCLB SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG UITSinh hoạt tổng kết tháng 4, tổng kết hội sách tháng 3. * CSVC cần hỗ trợ: 1 remote máy lạnh, 1 remote máy chiếu và các bàn ghế trong phòng. * Người phụ trách, sđt: Nguyễn Hải Long - 0919621307 -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG01.J213KH-KTTT- Hội nghị BCH LCH mở rộng - Người phụ trách: Phạm Đình Việt - SDT: 0389588226IT004.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.J212SE220.J21Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG01.J212ENG01.J213 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hKH-KTTT- Hội nghị BCH LCH mở rộng - Người phụ trách: Phạm Đình Việt - SDT: 0389588226LCH MMT-TTTổ chức họp BTC chương trình Challenge for Change. Phụ trách: Nguyễn Thanh Thảo - 0971852160 -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1IS211.J22Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IS211.J22 - Học bùGiảng viên: Ngô Thanh Hùng -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1ENG01.J214 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG01.J214 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1IS201.J21Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
SE109.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE104.J22Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS402.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Phi Khứ
IS216.J21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
SE104.J21Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
IT003.J26Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9SS004.J25 - Học bùGiảng viên: Thái Huy TânNT334.J21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT532.J21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hKTTTHọp lớp CNTT2018. Tạ Thu Thủy. -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1ENG01.J215 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG01.J215 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1CS106.J21Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
Lớp NT101.J21.1Lớp NT101.J21.1ENG02.J27 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS519.J21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
Lớp NT101.J21.2Lớp NT101.J21.2SE214.J22Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG02.J27 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1ENG03.J21 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.J21 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA004.J23.KHCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
NT132.J21.MMCLGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
CS232.J21.KHCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MSIS207.J21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE102.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS114.J22.KHCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.J22.CNCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IT003.J22.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS3443.J21.CTTTGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
PH002.J22.MTCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9KHMTThuc hanh HT2: CS111.J21.KHCL -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.J21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA004.J22.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.J23.KHCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.J22.KHCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.J21.PMCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CS5433.J21.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IS216.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS210.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT003.J22.KHCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IS105.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT334.J21.ANTN.1 - Học bùGiảng viên: Phan Thế DuyCS4243.J21.CTTT.1Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IT007.J21.MMCL.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT003.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT004.J21.CLC.2Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IT007.J21.KHCL.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CS114.J21.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Nguyễn Trường An -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT003.J21.KHTN.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
NT209.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
CE105.J22.MTCL.1Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT002.J22.MTCL.2Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IS211.J22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT002.J22.MMCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT003.J22.PMCL.2Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE107.J22.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.J21.KHCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT002.J21.KHTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT003.J22.CNCL.1 - Học bùGiảng viên: Đặng Văn EmCE221.J21.MTCL.1 - Học bùGiảng viên: Ngô Hiếu Trường -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT003.J22.ATCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT002.J22.CNCL.2Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IS210.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.J22.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
CS4323.J21.CTTT.1Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT003.J21.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT002.J23.MTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1CS522.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IS251.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE102.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.J23Giảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1SE310.J21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE330.J21Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
LCH MMT&TTDuyệt thử chương trình tổ chức giải PUBG Phụ trách: Tạ Nguyễn Chung Tín - 0938413862Tập huấn PCCC cơ sởLương Văn SongSE101.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT003.J29Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4LCH MMT-TTDuyệt thử chương trình hội thao khoa Mạng môn PUBG Mobile sắp tới: Cơ sở vật chất cần hỗ trợ: remote máy chiếu, cổng HDMI, dây nối mạng LAN. Người phụ trách: Tạ Nguyễn Chung Tín - SĐT: 0938413862 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE204.J21Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
CS419.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9NT137.J21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT531.J21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1LCH MMT&TTDuyệt thử chương trình tổ chức giải PUBG Phụ trách: Tạ Nguyễn Chung Tín - 0938413862IT006.J22Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IS201.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4HT2: SE104.J24.1 - Nguyễn Thị Thanh TrúcNhập môn Công nghệ phần mềm -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT004.J23.1Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
SE330.J21.PMCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT002.J21.CNCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IE303.J21.2Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT133.J21.ANTT.2Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IT003.J21.CNCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT002.J21.PMCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT130.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
NT209.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
NT106.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
NT334.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IT002.J21.KHCL.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT007.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1IS210.J22Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS334.J23 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1IS232.J21Giảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
IS405.J21Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
CE212.J21Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IS254.J21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
MA004.J21Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS252.J21Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
MA004.J22Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1IT003.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT003.J22.CNCL.2Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
IS405.J21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT003.J21.MMCL.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE330.J21.2Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
CE212.J21.2Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT003.J23.KHCL.2Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT003.J23.MTCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1EC001.J21Giảng viên:
 • Lê Nhân Mỹ
SE310.J21 - Học bùGiảng viên: Phạm Thi Vương -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT534.J21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SE328.J21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1EC003.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1SE104.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT007.J26Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS001.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
 • Lê Văn Thông
 • Phạm Đinh Huấn
PH002.J26Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.J21Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1IE213.J21Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B8.02
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B8.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B8.06
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B8.08
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B9.02
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B9.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(22-04-2019)
Thứ 3
(23-04-2019)
Thứ 4
(24-04-2019)
Thứ 5
(25-04-2019)
Thứ 6
(26-04-2019)
Thứ 7
(27-04-2019)
Chủ nhật
(28-04-2019)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE214.J22.PMCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IS201.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE106.J22.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CE316.J21.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Minh Quân
MA004.J21.KHCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE214.J23.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
SE109.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT003.J22.PMCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
MA004.J21.ATCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT003.J21.ANTNGiảng viên:
 • Lê Minh Hưng
IT003.J21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
MA004.J21.ANTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
KTMTCE CARE - Khám và tư vấn các bệnh về răng miệng cho sinh viên và Giảng viên Phụ trách: Trần Hoàng Lộc (locth@uit.edu.vn) MSCB: 80402 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.J21.KHTNGiảng viên:
 • Lầu Phi Tường
ENG05.J21.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1PH002.J21.ANTNGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH002.J21.KHTNGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4KHMTTổ chức họp BCH Đoàn khoa + Người phụ trách: Đinh Duy Phương. SĐT: 0981865898 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT106.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
ENGL1213.J22.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1IT007.J21.ANTNGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
MA005.J21.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
CE105.J22.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
CS4343.J21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4HTTTHọp lớp CTTT2016 - Vũ Minh Sang -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS402.J21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1NT106.J21.MMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
KTMTCE CARE - Khám và tư vấn các bệnh về mắt cho sinh viên và Giảng viên Phụ trách: Danh Đức Khánh Duy MSSV: 17520050 SDT: 0327412356CE212.J21.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS210.J22.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT004.J21.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1CE107.J21.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
MA004.J21.MMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.J22.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2Hội Sinh viên Tổ chức buổi chia sẻ kỹ năng cho TOP24 và Công bố kết quả TOP5 TLSV2019 Người phụ trách: Hon Sen Sen (0938 263 711) -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.J22.HTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT003.J22.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IEM5723.J21.CTTTGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IS211.J21.HTCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IT002.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4Do Van TienHọp lớp KHCL.2.2018 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.J21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
SE325.J21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
MA004.J21.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IEM4733.J21.CTTTGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA005.J22.KHCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT002.J21.MTCL.2Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
SE330.J22.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4STAT4033.J21.CTTT.1 - Học bùGiảng viên: Lê Hoàng Tuấn -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS207.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS201.J22.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.J22.ATCL.2Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT007.J22.PMCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.J23.KHCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.J21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS106.J21.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.J23.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IS201.J23.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
IT003.J25.2Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS201.J22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT003.J22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT003.J24.2Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
IT004.J22.1Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1CS231.J21.KHTNGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS111.J21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4KHMTThuc hanh HT2: CS111.J21.KHTNKHMTThuc hanh HT2: CS111.J22.KHTN -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS2433.J21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Anh
CS4273.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IS210.J21.HTCLGiảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Tùng
SS006.J25Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
CE103.J21Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IE102.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS006.J24Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
SS006.J26Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
IE402.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT006.J21Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT003.J28Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
CE118.J21Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IE303.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IE403.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.J21Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT007.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
PH002.J23Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
PH002.J25Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT219.J21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IE101.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
SS004.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
NT205.J21Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.J21Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
PH002.J22Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
PH002.J24Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT007.J25Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS207.J21.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
SE214.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
CS4243.J21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE101.J21.PMCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SE101.J22.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
IS207.J22.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS105.J21.HTCLGiảng viên:
 • Trương Thu Thủy
MA005.J22.ATCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT007.J21.MTCL.1 - Học bùGiảng viên: Tạ Thu ThủyIT007.J21.ATCL.1Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT007.J21.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT219.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IEM5723.J21.CTTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS201.J23.PMCL.2Giảng viên:
 • Dương Phi Long
NT106.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
IT002.J22.PMCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1MA005.J21Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA005.J27Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
MA004.J23Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.J22Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Tùng
IS353.J21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
MA005.J28Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.J24Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1SE106.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
MA004.J27Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.J25Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE214.J21Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
MA004.J28Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.J26Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.J22IS207.J21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS210.J21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS208.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
-- ... -- -- ... --
Tiết 2HT2: Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhSE310.J21.PMCL.1. SE310.J22.PMCL.1, Công nghệ .NET -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4HT2: SE310.J21.1 - Trần Hạnh XuânCông nghệ .NET HT2: SE220.J21.1 - Đinh Nguyễn Anh DũngThiết kế Game -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6HT2: SE325.J21.1 - Huỳnh Tuấn AnhChuyên đề J2EE IE213.J21.2Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9HT2: SE214.J23.PMCL.1 - Phan Trung HiếuCông nghệ phần mềm chuyên sâu HT2: SE327.J21.1 - Đinh Nguyễn Anh DũngPhát triển và vận hành game -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.J23Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
CS114.J21Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IS211.J21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS111.J21Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.J26.2Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.J23.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.J22.2Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT003.J26.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT003.J27.2Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.J210.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.J21.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IT002.J29.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.J28.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.J24.2Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.J28.2Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IE204.J21.2Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.J21.1 - Học bùGiảng viên: Bùi Thị Thanh BìnhNT531.J21.2Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IS216.J22.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1IS216.J22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC302.J21Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
EC337.J21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1IS105.J22Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT118.J21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT133.J21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1IS334.J22Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS334.J21Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
IS207.J22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS105.J21Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1SE328.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE331.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE313.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE327.J21Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA004.J22.CNCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IS403.J22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IS254.J21.HTCLGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
MA005.J21.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
SE101.J23.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.J21.CNCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IS208.J21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Quý
IS334.J22.HTCLGiảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS208.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
HT2: SE104.J21.PMCL.1 - Nguyễn Công HoanNhập môn Công nghệ phần mềm IS216.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4STAT4033.J21.CTTT.1HT2: SE214.J21.PMCL.1 - Phan Trung HiếuCông nghệ phần mềm chuyên sâu -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS201.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT002.J22.KHCL.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CE212.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT007.J23.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9HT2: SE104.J22.PMCL.1 - Nguyễn Công HoanNhập môn Công nghệ phần mềm -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1IT002.J21Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IT002.J28Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.J29Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IT002.J24Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4IT009.J21Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
NT405.J21Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT208.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.J26Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.J22Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IS201.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1NT101.J21Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
IT003.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT003.J27Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
IT003.J25Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.J21Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SS004.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
NT207.J21Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
SS004.J25Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IT003.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT003.J24Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT105.J21.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IS208.J22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
NT132.J21.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4HT2: SE214.J22.PMCL.1 - Trần Anh DũngCông nghệ phần mềm chuyên sâu -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT209.J21.ANTT.1 - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Hương LanNT219.J21.ANTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
NT106.J21.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IS251.J21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IT003.J29.2Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1CE105.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT002.J210Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
NT332.J21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CE315.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE107.J21Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IS208.J22Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
IS403.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT130.J21.ANTT.2Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
NT330.J21.ANTT.2Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
NT532.J21.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
NT534.J21.ANTT.2Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT109.J21.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
NT204.J21.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
NT334.J21.2Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT332.J21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9HT2: SE102.J21.PMCL.1 - Nguyễn Vĩnh KhaNhập môn Phát triển Game -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1CE324.J21.1 - Học bùGiảng viên: Ngô Hiếu TrườngCE107.J21.2Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IS216.J21.2Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
CE119.J22.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CE105.J21.2Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
CE103.J21.2Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IS252.J21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT007.J26.2Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1CS217.J21Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
CS231.J21Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS321.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CS336.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS406.J21Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT109.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT204.J21Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT303.J21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT402.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
NT106.J21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS226.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS314.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS324.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
CS519.J21Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.J21Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
SE325.J21Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IS252.J22Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
MA005.J25Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT209.J21.ANTTGiảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT106.J21Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT105.J21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT130.J21.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT330.J21.ANTTGiảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(22-04-2019)
Thứ 3
(23-04-2019)
Thứ 4
(24-04-2019)
Thứ 5
(25-04-2019)
Thứ 6
(26-04-2019)
Thứ 7
(27-04-2019)
Chủ nhật
(28-04-2019)
E01.2 (TNNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA005.J21.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT002.J21.ATCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT003.J21.MTCLGiảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT003.J23.KHCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT003.J23.MTCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.J21.HTCLGiảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.J21.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
NT209.J21.ATCLGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT209.J21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6JAN02.J22.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
MA004.J22.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CE105.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT003.J21.MMCLGiảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.J22.MMCLGiảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG03.J28Giảng viên:
 • Phạm Tố Quyên
ENG01.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG03.J26Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG04.J21.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG04.J25.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG03.J22.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG04.J210.CLC -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG04.J21.CLCENG04.J25.CLCENG04.J23.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG03.J21.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG04.J29.CLC -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG03.J24Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG01.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG02.J24Giảng viên:
 • Dương Thị Hiền
ENG01.J26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
ENG03.J24Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT003.J22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
IT003.J21.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT002.J22.KHCLGiảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IT007.J21.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT002.J23.MTCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IT009.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.J21.ATCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT003.J22.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT002.J22.CNCLGiảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IT002.J21.MTCLGiảng viên:
 • Mai Trọng Khang
STAT4033.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IT006.J21.CLCGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.J21.HTCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.J22.HTCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.J22.ATCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT007.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT002.J22.MTCLGiảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.J21.MMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.J22.CLCGiảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.J22.MMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.J21.CNCLGiảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
PH002.J23.KHCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
MA005.J21.ATCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
PH002.J21.CNCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE101.J22.PMCL - Học bùGiảng viên: Phạm Tuấn Anh -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9SS004.J23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CS114.J21.KHTN - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh ThươngENG02.J21.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG05.J23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG05.J25.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.J22.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG05.J23.CLC -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG03.J21.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG03.J24.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG03.J26.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.J23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG03.J22.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG03.J23Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
ENG03.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1PH002.J22.ATCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH002.J22.KHCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT002.J21.KHCLGiảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
SE104.J23.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IT002.J23.KHCLGiảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT007.J23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IT009.J21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.J21.KHCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
PH002.J23.MTCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
PH002.J21.MMCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
PH002.J22.CNCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG01.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1SE104.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SPCH2713.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
CE118.J22.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN02.J23.CNCLJAN02.J23.CNCL -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4Phòng CTSVHội Thao Đại Học Quốc Gia. Môn Cờ Tướng - Cờ Vua -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS339.J21.KHTNGiảng viên:
 • John F. Hurdle
IT006.J21.CLC - Học bùGiảng viên: Hà Lê Hoài TrungSE330.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE330.J22.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9IT009.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT007.J22.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
PH002.J21.ATCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
NT106.J21.ATCLGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT002.J22.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN02.J22.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE331.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
IT009.J23.CLCGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
NT219.J21.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT007.J21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
IS208.J21.HTCLGiảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
SE104.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT007.J21.KHCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IS201.J22.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG02.J26Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
IT009.J24.CLCGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG05.J21.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG02.J22.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
SE310.J22.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SPCH3723.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
CS4343.J21.CTTT - Học bùGiảng viên: Lê Minh Hưng -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.J21.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
SPCH3723.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.J210Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG03.J26.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.J23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1SE310.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
PH002.J22.MMCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
MA004.J22.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 2JAN02.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN02.J22.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE313.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT009.J26.CLCGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS201.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
SE325.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
MA004.J23.MTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
JAN02.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
PH002.J21.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.J21.KHCL.2Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
PH002.J23.MTCL.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J23.KHCL.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.J21.MMCL.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
PH002.J21.MTCL.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
CE107.J21.MTCL - Học bùGiảng viên: Trần Ngọc Đức -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.J22.ATCL.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.J22.KHCL.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
PH002.J22.MMCL.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J21.CNCL.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1MA005.J21.KHTNGiảng viên:
 • Lê Phước Hải
MA004.J21.KHTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
CE221.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN02.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.J21.ANTNGiảng viên:
 • Lê Phước Hải
CS114.J21.KHTN - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh ThươngCS106.J21.KHCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
NT334.J21.ANTNGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1CE107.J22.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
CS4323.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
NT219.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3ENG01.J21.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Huỳnh Như -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS111.J21.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS114.J21.KHTNGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1CS106.J21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS111.J22.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS232.J21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT130.J21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS216.J22.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT007.J21.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CE321.J21.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT330.J21.ANTNGiảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1NT534.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
CS232.J22.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN02.J23.CNCL -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS519.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hNhập môn Lập trìnhGV. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang GV. Ngô Đức ThànhNhập môn Lập trìnhGV. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang GV. Ngô Đức ThànhNhập môn Lập trìnhGV. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang GV. Ngô Đức Thành -- ... -- -- ... --