Skip to content Skip to navigation

Khảo sát ý kiến CBGV - Sinh viên

Khảo sát chất lượng phục vụ vệ sinh của Trường
KHẢO SÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT (Phòng học, bàn ghế, thiết bị nghe nhìn phục vụ học tập...) đáp ứng nhu cầu người sử dụng
Khảo sát chất lượng phục vụ giảng đường (Mở cửa phòng học đúng giờ, hỗ trợ xử lý thiết bị khi có sự cố...) đáp ứng nhu cầu người sử dụng