Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(03-06-2019)
Thứ 3
(04-06-2019)
Thứ 4
(05-06-2019)
Thứ 5
(06-06-2019)
Thứ 6
(07-06-2019)
Thứ 7
(08-06-2019)
Chủ nhật
(09-06-2019)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.J21.1Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IS105.J21.HTCL.1 - Học bùGiảng viên: Trương Thu ThủyIT007.J25.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
CE119.J22.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS201.J21.2Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT007.J22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT003.J21.MTCL.2Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT007.J24.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Thi TH - IT003.J21.PMCL - Nguyễn Thị QuýCấu trúc dữ liệu và giải thuật, Giảng viên:Nguyễn Thị QuýPH002.J22.CNCL.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.J22.MMCLThi Thực hành. Giảng viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh.PH002.J22.2Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
CE118.J21.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.J21.2Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.J23.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
CE118.J22.MTCL.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J25.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.J25.1 - Học bùGiảng viên: Trần Văn Quang
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
MA004.J21.HTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA005.J22.PMCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.J22.MMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IS403.J21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
MA004.J22.ATCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CE118.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG04.J29.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG04.J23.CLC
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG05.J25.CLC
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG04.J22.CTTT
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE109.J23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE106.J21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IS201.J23.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE330.J21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT003.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE109.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IS232.J21.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IS208.J22.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE106.J23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS216.J21.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1MA005.J21.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT002.J21.ATCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT003.J21.MTCLGiảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT003.J23.KHCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT003.J23.MTCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.J21.HTCLGiảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.J21.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
NT209.J21.ATCLGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT209.J21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
Tiết 5
Tiết 6JAN02.J22.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
MA004.J22.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CE105.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT003.J21.MMCLGiảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.J22.MMCLGiảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1Phòng CTSVLễ Tốt Nghiệp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Phòng CTSVCông tác chuẩn bị Lễ TN
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1SS001.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
 • Phạm Đinh Huấn
SS001.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
 • Quách Thị Minh Trang
 • Phạm Đinh Huấn
SS002.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Quang
SS002.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bình
SS002.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Phương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS003.J21Giảng viên:
 • Dương Thị Thúy Thơ
SS003.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bình
SS003.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Phương
Tiết 5
Tiết 6CS232.J21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
NT132.J21Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
MA005.J26Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Đoàn khoa CNPMTraining cuối kỳĐoàn khoa CNPMTraining cuối kỳĐoàn khoa CNPMTraining cuối kỳĐoàn khoa CNPMTraining cuối kỳĐoàn khoa CNPMTraining cuối kỳ
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hĐoàn khoa CNPMTraining cuối kỳĐoàn khoa CNPMTraining cuối kỳĐoàn khoa CNPMTraining cuối kỳĐoàn khoa CNPMTraining cuối kỳĐoàn khoa CNPMTraining cuối kỳ
Sau 17h

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(03-06-2019)
Thứ 3
(04-06-2019)
Thứ 4
(05-06-2019)
Thứ 5
(06-06-2019)
Thứ 6
(07-06-2019)
Thứ 7
(08-06-2019)
Chủ nhật
(09-06-2019)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1Khoa MMT&TTLớp MMCL2018.2 seminar cuối kỳLCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Tiết 2BOQC1.J22Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9CE324.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
KHMTTH HT2: CS111.J21.KHCL
Tiết 10
11h-13hLCH MMT&TTThử loa cho việc tổ chức chương trình thi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST. - Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.LCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Sau 17h
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1LCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Tiết 2BOQC1.J21Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MMT&TTHọp LCH tháng 6 Phụ trách: Nguyễn Thanh Thảo - 0971852160
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hMMT&TTHọp LCH tháng 6 Phụ trách: Nguyễn Thanh Thảo - 0971852160LCH MMT&TTThử loa cho việc tổ chức chương trình thi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST. - Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.LCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Sau 17h
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE220.J21Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1CS519.J21.ANTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn KiệtIS211.J22Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4CLB OECLí do: Thảo luận các dự án CLB; Sinh hoạt Tiếng Anh. Người phụ trách: Lâm Hoàng Quân (SĐT: 0937492438)
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hCLB OECLí do: Thảo luận các dự án CLB; Sinh hoạt Tiếng Anh. Người phụ trách: Lâm Hoàng Quân (SĐT: 0937492438)
Sau 17h
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1LCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hLCH MMT&TTThử loa cho việc tổ chức chương trình thi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST. - Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.LCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Sau 17h
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1LCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6LCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hLCH MMT&TTThử loa cho việc tổ chức chương trình thi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST. - Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.LCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Sau 17h
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1IS201.J21Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
SE109.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE104.J22Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
IS201.J23 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Đình Loan Phương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Đoàn khoa CNPMTraining cuối kỳ
Tiết 5
Tiết 6IS402.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Phi Khứ
IS216.J21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
SE104.J21Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
IT003.J26Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA005.J25 - Học bùGiảng viên: Lê Hoàng TuấnNT334.J21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT532.J21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
MA005.J25 - Học bùGiảng viên: Lê Hoàng Tuấn
Tiết 10
11h-13hĐoàn khoa CNPMTraining cuối kỳKhoa MMT&TTTổ chức Họp mặt Ban cán sự các lớp, chuẩn bị Đại hội Đoàn Khoa MMT&TT 2019-2022 Phụ trách: Nguyễn Thanh Hòa (hoant@uit.edu.vn)
Sau 17h
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1LCH MMT&TTTổ chức cuộc thi Đấu trường Caro. Phụ trách : Võ Huỳnh Hữu Sang - Chi hội trưởng ATTN2017
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hĐỘI CTXHHọp trại sinh để chuẩn bị cho Trại Đội "Giữ Lửa" Người phụ trách: Nguyễn Mạnh Hào (SĐT: 0567041858).LCH MMT&TTTổ chức cuộc thi Đấu trường Caro. Phụ trách : Võ Huỳnh Hữu Sang - Chi hội trưởng ATTN2017
Sau 17h
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1KTMThọp lớp, Trần Quang Nguyên
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SE106.J21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công Hoan
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1CS106.J21Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS519.J21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
SE214.J22Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE105.J21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh Thiện
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA004.J23.KHCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
NT132.J21.MMCLGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
CS232.J21.KHCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MSIS207.J21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE102.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 5
Tiết 6CS114.J22.KHCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.J22.CNCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IT003.J22.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS3443.J21.CTTTGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
PH002.J22.MTCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.J21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA004.J22.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.J23.KHCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3IT002.J22.ATCL - Học bùGiảng viên: Trần Anh Dũng
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA004.J22.KHCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.J21.PMCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CS5433.J21.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IS216.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS210.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT003.J22.KHCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IS201.J21.PMCL.1 - Học bùGiảng viên: Dương Phi Long
Tiết 5
Tiết 6NT219.J21.ATCL.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh HòaIT003.J21.ANTN.1 - Học bùGiảng viên: Lê Minh HưngCS4243.J21.CTTT.1Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IT003.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1MSIS207.J21.CTTT.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Tuấn AnhNT219.J21.ANTT.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh HòaIT004.J21.CLC.2Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT003.J21.KHTN.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
NT209.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
CE105.J22.MTCL.1Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT002.J22.MTCL.2Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IS211.J22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT002.J22.MMCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT003.J22.PMCL.2Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE107.J22.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.J21.KHCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT002.J21.KHTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.J22.ATCL.1 - Học bùGiảng viên: Trần Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT003.J22.ATCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT002.J22.CNCL.2Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IS210.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS114.J21.KHTN.1 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh ThươngCS4323.J21.CTTT.1Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT002.J23.MTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1CS522.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IS251.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1LCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE102.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 5
Tiết 6SE104.J23Giảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hLCH MMT&TTThử loa cho việc tổ chức chương trình thi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST. - Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Sau 17h
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1SE310.J21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE330.J21Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE101.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT003.J29Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IE204.J21Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
CS419.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT137.J21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT531.J21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
MA005.J22 - Học bùGiảng viên: Lê Hoàng Tuấn
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1IT006.J22Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1LCH MMT&TTThi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST · Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hLCH MMT&TTThử loa cho việc tổ chức chương trình thi thử TOEIC - NETSEC TOEIC TEST. - Phụ trách: Dương Thành Đạt - 0896416615.
Sau 17h
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IS201.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IS201.J21.PMCL.1 - Học bùGiảng viên: Dương Phi Long
Tiết 5
Tiết 6IT002.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT004.J23.1Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
SE330.J21.PMCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT002.J21.CNCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IE303.J21.2Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT133.J21.ANTT.2Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IT003.J21.CNCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT002.J21.PMCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT130.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
NT209.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
NT106.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
NT334.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IT002.J21.KHCL.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
NT334.J21.ANTN.1 - Học bùGiảng viên: Phan Thế Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
NT219.J21.ANTN.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh Hòa
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1HTTT- Nội dung: Training các môn Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cấu trúc rời rạc. - Người phụ trách: Trần Quốc Anh (0865680710) - Thiết bị và vật dụng: Micro, RemoteHTTT- Nội dung: Training các môn Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cấu trúc rời rạc. - Người phụ trách: Trần Quốc Anh (0865680710) - Thiết bị và vật dụng: Micro, RemoteHTTT- Nội dung: Training các môn Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cấu trúc rời rạc. - Người phụ trách: Trần Quốc Anh (0865680710) - Thiết bị và vật dụng: Micro, Remote
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1IS210.J22Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS334.J23
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS334.J23 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Đức Huy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1IS232.J21Giảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
IS405.J21Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
CE212.J21Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IS254.J21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
MA004.J21Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IS405.J21 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Ngọc Tín
Tiết 5
Tiết 6IS252.J21Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
MA004.J22Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1IT003.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT003.J22.CNCL.2Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
Thi TH: IT003.J22.PMCL - Đỗ Văn TiếnCấu trúc dữ liệu và giải thuật, Giảng viên:Đỗ Văn TiếnIT003.J21.MMCL.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Nguyễn Trường AnIT007.J22.2 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh Thiện
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE330.J21.2Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
CE212.J21.2Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT003.J23.KHCL.2Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
Thi TH: IT004.J22 - Huỳnh Thiện ÝCơ sở dữ liệu, Giảng viên:Huỳnh Thiện Ý
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tinBan học tập Công nghệ thông tin training cuối kỳ II.Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tinBan học tập Công nghệ thông tin training cuối kỳ II.
Tiết 5
Tiết 6NT534.J21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hKhoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tinBan học tập Công nghệ thông tin training cuối kỳ II.Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tinBan học tập Công nghệ thông tin training cuối kỳ II.
Sau 17h
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1SE104.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT007.J26Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4KTMTHọp lớp
Tiết 5
Tiết 6SS001.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
 • Lê Văn Thông
 • Phạm Đinh Huấn
PH002.J26Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA006.J21Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1KTMT[Vì đàn em thân yêu] Lấy lại căn bản Nhập môn Mạch số Trần Đại Dương 0762064857
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1IE213.J21Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(03-06-2019)
Thứ 3
(04-06-2019)
Thứ 4
(05-06-2019)
Thứ 5
(06-06-2019)
Thứ 6
(07-06-2019)
Thứ 7
(08-06-2019)
Chủ nhật
(09-06-2019)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE214.J22.PMCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IS201.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE106.J22.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CE316.J21.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Minh Quân
MA004.J21.KHCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
SE109.J22.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE214.J23.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
SE109.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT003.J22.PMCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
MA004.J21.ATCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C102 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG04.J22.CTTTGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
IT003.J21.ANTNGiảng viên:
 • Lê Minh Hưng
IT003.J21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
MA004.J21.ANTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4KTMTbáo cáo đồ án môn học, Trần Quang Nguyên
Tiết 5
Tiết 6IT007.J21.KHTNGiảng viên:
 • Lầu Phi Tường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hKTMTBáo cáo đồ án môn học, Trần Quang Nguyên
Sau 17h
C104 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1PH002.J21.ANTNGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH002.J21.KHTNGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT106.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1IT007.J21.ANTNGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
MA005.J21.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
CE105.J22.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
CS4343.J21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Minh Hưng
IS232.J21.HTCL - Học bùGiảng viên: Đỗ Duy Thanh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MSIS402.J21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
IT006.J21.CLC - Học bùGiảng viên: Hà Lê Hoài Trung
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1NT106.J21.MMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
CE212.J21.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Minh Quân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS210.J22.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT004.J21.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hKH-KTTTSinh hoạt lớp định kỳ CNTT16
Sau 17h
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1CE107.J21.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
MA004.J21.MMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.J22.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA004.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.J22.HTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT003.J22.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IEM5723.J21.CTTTGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IS211.J21.HTCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IT002.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.J21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
SE325.J21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
MA004.J21.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IEM4733.J21.CTTTGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA005.J22.KHCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hKhoa MMT&TTHọp lớp MMCL2018.1/2
Sau 17h
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT002.J21.MTCL.2Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
SE330.J22.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS207.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS201.J22.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.J22.ATCL.2Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT007.J22.PMCL.2 - Học bùGiảng viên: Ngô Hiếu TrườngIT002.J23.KHCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.J21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS106.J21.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.J23.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IS201.J23.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
IT003.J25.2Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS201.J22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT003.J22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT003.J24.2Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
IT004.J22.1Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1CS231.J21.KHTNGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS111.J21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MSIS2433.J21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Anh
CS4273.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IS210.J21.HTCLGiảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Tùng
SS006.J25Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
CE103.J21Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IE102.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS006.J24Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
SS006.J26Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
IE402.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
Tiết 5
Tiết 6IT006.J21Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT003.J28Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
CE118.J21Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IE303.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IE403.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.J21Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT007.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
PH002.J23Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
PH002.J25Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT219.J21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IE101.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
SS004.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
NT205.J21Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
Tiết 5
Tiết 6IT007.J21Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
PH002.J22Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
PH002.J24Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT007.J25Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS207.J21.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
SE214.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
CS4243.J21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE101.J21.PMCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SE101.J22.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
IS207.J22.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS105.J21.HTCLGiảng viên:
 • Trương Thu Thủy
MA005.J22.ATCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT007.J21.MTCL.1 - Học bùGiảng viên: Tạ Thu ThủyNT219.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IEM5723.J21.CTTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS201.J23.PMCL.2Giảng viên:
 • Dương Phi Long
NT106.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1MA005.J21Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA005.J27Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
MA004.J23Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA005.J22Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Tùng
IS353.J21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
MA005.J28Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.J24Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1SE106.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
MA004.J27Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.J25Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE214.J21Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
Lớp NT207.J21Học TH HT2 Buổi 03.MA004.J28Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.J26Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.J22IS207.J21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS210.J21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7NT208.J21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Quang Minh
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS208.J22.HTCL.2Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.J210Thi Thực hành. Giảng viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh.NT208.J21.1 - Học bùGiảng viên: Trần Hồng NghiIE213.J21.2Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.J23Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
CS114.J21Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IS211.J21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT209.J21.ANTT - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Hương LanCS111.J21Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.J26.2Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.J23.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.J22.2Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT003.J26.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT003.J27.2Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.J210.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.J21.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IT002.J29.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.J28.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.J24.2Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.J28.2Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IE204.J21.2Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT531.J21.2Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IS216.J22.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1IS216.J22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EC302.J21Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
EC337.J21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1IS105.J22Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
Tiết 2NT118.J21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
Tiết 3
Tiết 4NT133.J21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1IS334.J22Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS334.J21Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
IS207.J22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS105.J21Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1SE328.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE331.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE313.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 5
Tiết 6SE327.J21Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA004.J22.CNCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IS403.J22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IS254.J21.HTCLGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
MA005.J21.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
SE101.J23.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA004.J21.CNCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IS208.J21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Quý
IS334.J22.HTCLGiảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS208.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4STAT4033.J21.CTTT.1
Tiết 5
Tiết 6IS201.J21.HTCL.2Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT002.J22.KHCL.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CE212.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IS201.J21.HTCL.2 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Đức Huy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1IT002.J21Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
NT332.J21 - Học bùGiảng viên: Đàm Quang Hồng HảiIT002.J28Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.J29Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IT002.J24Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.J21Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
NT405.J21Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT208.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
Tiết 5
Tiết 6IT002.J26Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.J22Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IS201.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1NT101.J21Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
IT003.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT003.J27Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
IT003.J25Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.J21Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SS004.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
NT207.J21Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
SS004.J25Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
Tiết 5
Tiết 6IT003.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IT003.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT003.J24Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
NT101.J21 - Học bùGiảng viên: Tô Nguyễn Nhật Quang
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT105.J21.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IS208.J22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT007.J22.2 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh Thiện
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT219.J21.ANTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
NT106.J21.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IS251.J21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IT003.J29.2Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1CE105.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT002.J210Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
NT332.J21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT303.J21 - Học bùGiảng viên: Đàm Quang Hồng Hải
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4CE315.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
Tiết 5
Tiết 6CE107.J21Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IS208.J22Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
IS403.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT130.J21.ANTT.2Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
NT330.J21.ANTT.2Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
NT532.J21.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
NT534.J21.ANTT.2Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT109.J21.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
NT204.J21.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
NT334.J21.2Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT332.J21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1CE107.J21.2Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT003.J22.MMCL.2Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE105.J21.2Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
CE103.J21.2Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IS252.J21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT007.J26.2Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1CS217.J21Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
CS231.J21Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS321.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CS336.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS406.J21Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT109.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT204.J21Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT303.J21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT402.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
NT106.J21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Tiết 5
Tiết 6CS226.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS314.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS324.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
CS519.J21Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Mai Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.J21Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
SE325.J21Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IS252.J22Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
MA005.J25Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT209.J21.ANTTGiảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT106.J21Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
Tiết 5
Tiết 6NT105.J21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT130.J21.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT330.J21.ANTTGiảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(03-06-2019)
Thứ 3
(04-06-2019)
Thứ 4
(05-06-2019)
Thứ 5
(06-06-2019)
Thứ 6
(07-06-2019)
Thứ 7
(08-06-2019)
Chủ nhật
(09-06-2019)
E01.2 (TNNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CS111.J21.KHCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngSE106.J23.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công Hoan
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4ENG04.J23.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
CS111.J21.KHTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngENG04.J29.CLC
Tiết 5IS208.J21.MTCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Đình Quý
Tiết 6ENG04.J22.CTTTGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
IS334.J22.HTCL - Học bùGiảng viên: Văn Đức Sơn Hà
Tiết 7IT007.J21.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT003.J22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
IT003.J21.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT002.J22.KHCLGiảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IT007.J21.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT002.J23.MTCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IS201.J22.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Kim PhụngSE104.J23.PMCL - Học bùGiảng viên: Huỳnh Ngọc TínPH002.J21.MMCL - Học bùGiảng viên: Hà Lê Hoài TrungIT009.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
MA005.J21.MMCL - Học bùGiảng viên: Lê Hoàng Tuấn
Tiết 5
Tiết 6IT003.J21.ATCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT003.J22.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT002.J22.CNCLGiảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IT002.J21.MTCLGiảng viên:
 • Mai Trọng Khang
STAT4033.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IT006.J21.CLCGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT002.J21.ATCL - Học bùGiảng viên: Trần Anh Dũng
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.J21.HTCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.J22.HTCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.J22.ATCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT007.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT002.J22.MTCLGiảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.J21.MMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.J22.CLCGiảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
HTCL2017Họp lớp chuẩn bị thi cuối kì 2 2018-2019 Đỗ Đăng Khoa - 17520638
Tiết 5
Tiết 6IT002.J22.MMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.J21.CNCLGiảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
PH002.J23.KHCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
MA005.J21.ATCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
PH002.J21.CNCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE109.J21.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS004.J23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG05.J21.CTTTThi speaking Cuối kỳ HTCL2018.1Ôn tập thi cuối kỳ Lê Võ Đình Kha. MSSV: 18520872ENG05.J23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4ENG05.J25.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG05.J23.CLC
Tiết 5
Tiết 6IS208.J21.MTCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Đình Quý
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1PH002.J22.ATCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH002.J22.KHCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT002.J21.KHCLGiảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
SE104.J23.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IT002.J23.KHCLGiảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT007.J23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.J21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
Tiết 5
Tiết 6PH002.J21.KHCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
PH002.J23.MTCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
PH002.J21.MMCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
PH002.J22.CNCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
SE101.J22.PMCL - Học bùGiảng viên: Phạm Tuấn Anh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1SE104.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SPCH2713.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
CE118.J22.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
Tiết 2JAN02.J23.CNCLJAN02.J23.CNCL
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS339.J21.KHTNGiảng viên:
 • John F. Hurdle
SE330.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 7SE330.J22.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 8
Tiết 9IT009.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT007.J22.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
PH002.J21.ATCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
NT106.J21.ATCLGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT002.J22.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
Tiết 2JAN02.J22.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
Tiết 3
Tiết 4SE331.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
IT009.J23.CLCGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
NT219.J21.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
Tiết 5
Tiết 6IT007.J21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
IS208.J21.HTCLGiảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
SE104.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT007.J21.KHCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IS201.J22.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.J24.CLCGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
 • Trần Thị Dung
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1SE310.J22.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
ENGL1213.J22.CTTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trang NhungENG04.J22.CTTT - Học bùGiảng viên: Tất Dương Khánh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1SE310.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
PH002.J22.MMCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
MA004.J22.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 2JAN02.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN02.J22.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
Tiết 3
Tiết 4SE313.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT009.J26.CLCGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
Tiết 5
Tiết 6IS201.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
SE325.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
MA004.J23.MTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
JAN02.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
PH002.J21.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.J21.KHCL.2Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
PH002.J23.MTCL.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J23.KHCL.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.J21.MMCL.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
PH002.J21.MTCL.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
Tiết 2
Tiết 3IT002.J23.KHCL - Học bùGiảng viên: Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.J22.ATCL.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.J22.KHCL.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.J21.ATCL.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
PH002.J22.MMCL.2Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J21.CNCL.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1MA005.J21.KHTNGiảng viên:
 • Lê Phước Hải
MA004.J21.KHTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
CE221.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
Tiết 2JAN02.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA005.J21.ANTNGiảng viên:
 • Lê Phước Hải
CS106.J21.KHCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
NT334.J21.ANTNGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1CE107.J22.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
CS4323.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
NT219.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IS216.J21.HTCL - Học bùGiảng viên: Vũ Minh Sang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS111.J21.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS114.J21.KHTNGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1CS106.J21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS111.J22.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS232.J21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 2
Tiết 3NT130.J21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS216.J22.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT007.J21.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CE321.J21.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT330.J21.ANTNGiảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1NT534.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
CS232.J22.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
Tiết 2JAN02.J23.CNCL
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS519.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h