Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(04-06-2018)
Thứ 3
(05-06-2018)
Thứ 4
(06-06-2018)
Thứ 5
(07-06-2018)
Thứ 6
(08-06-2018)
Thứ 7
(09-06-2018)
Chủ nhật
(10-06-2018)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.I21.MTCL.2 - Học bùGiảng viên: Trần Anh DũngIT003.I22.PMCL.2 - Học bùGiảng viên: Trần Nguyên Phong
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PTN TT ĐPTNguyễn Thị Bảo Ngọc Dạy thực hành
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.I21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
PH002.I22.1Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
IT007.I23.2Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
PH002.I24.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.I21.1Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
KHMTThi TH CTDL> lop ATCL GV: Nguyen Thi QuyPH002.I23.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.I22.2 - Học bùGiảng viên: Phạm Thanh HùngPH002.I24.2 - Học bùGiảng viên: Ngô Hiếu Trường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1SE330.I22.PMCL.2 - Học bùGiảng viên: Lê Thanh Trọng
Tiết 2STAT4033.I21.CTTT.1 - Học bùGiảng viên: Võ Thị Lệ Uyển
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1IS353.I21 - Học bùGiảng viên: Thái Bảo TrânPhòng CTSVChuẩn bị TNTổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1_2018Đơn vị tổ chức: Phòng CTSV
Tiết 2NT534.I21.ANTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1_2018Đơn vị tổ chức: Phòng CTSV
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1CS231.I21 - Học bùGiảng viên: Ngô Đức ThànhPhòng CTSVChuẩn bị Lễ TNTổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1_2018Đơn vị tổ chức: Phòng CTSV
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1Phòng CTSVChuẩn bị Lễ TNTổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1_2018Đơn vị tổ chức: Phòng CTSV
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(04-06-2018)
Thứ 3
(05-06-2018)
Thứ 4
(06-06-2018)
Thứ 5
(07-06-2018)
Thứ 6
(08-06-2018)
Thứ 7
(09-06-2018)
Chủ nhật
(10-06-2018)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(04-06-2018)
Thứ 3
(05-06-2018)
Thứ 4
(06-06-2018)
Thứ 5
(07-06-2018)
Thứ 6
(08-06-2018)
Thứ 7
(09-06-2018)
Chủ nhật
(10-06-2018)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS207.I21.HTCL - Học bùGiảng viên: Vũ Minh SangIT008.I21.PMCLThi cuối kỳ II (vấn đáp)Lớp ANTN2017Học ôn thi cuối kỳ. CVHT: Trần Tuấn Dũng Lớp trưởng: Võ Huỳnh Hữu Sang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT008.I22.PMCLThi cuối kỳ II (vấn đáp)
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C102 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1MTC-TTMPhỏng vấn tuyển quân đội hình NGUYỄN THÀNH DANH 01263889598Đoàn khoa KHMTTraining cuối kỳ môn Xác suất thống kê Người chủ trì: Trần Việt Hùng. Số điện thoại: 01206908965.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Đoàn khoa KHMTTraining cuối kỳ môn Nhập môn mạch số Người chủ trì: Trần Việt Hùng. Số điện thoại: 01206908965.Đoàn khoa KHMTTraining cuối kỳ môn Xác suất thống kê Người chủ trì: Trần Việt Hùng. Số điện thoại: 01206908965.
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9khoa KHMTTập huấn đội tuyển OLP tin học
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C104 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1Hội SVTuyển quân đội hình lập trình Vi Điều khiển Nguyễn Lương Duy Khánh, 01647415536.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4LCH KHMTlớp Mô hình học tập và rèn luyện Cán bộ nguồn. Võ Hoài Nguyên - 0969608425/ 0945851242
Tiết 5LCH KHMTHọp định kỳ LCH Võ Hoài Nguyên - 0969608425/ 0945851242
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hLCH KHMTHọp định kỳ LCH Võ Hoài Nguyên - 0969608425/ 0945851242LCH KHMTlớp Mô hình học tập và rèn luyện Cán bộ nguồn. Võ Hoài Nguyên - 0969608425/ 0945851242
Sau 17h
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1KHMTBáo cáo cuối kỳ môn KNNN, GV: Nguyễn Thị Ngọc DiễmHTTTSáng t5 train oracle, chiều t5 train lập trình web. Lớp HTTT2015. Lớp trưởng: Tiên(01639816249)
Tiết 2KHMTVấn đáp code Đồ hoạ máy tính, Nguyễn Hoàng Ngân
Tiết 3KHMT2015Lớp KHMT2015 training môn Ngôn ngữ học máy tínhKHMT2015Lớp KHMT2015 training môn Lập trình Symbolic trong TTNT
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT008.I23.PMCLThi cuối kỳ (vấn đáp)KHMTBáo cáo cuối kỳ môn KNNN, GV: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1PH002.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy Xuân BáchHTTTtrainning hệ quản trị dbms. Tiên 01639816249
Tiết 2
Tiết 3Khoa KHMTSeminar chuyên môn
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1BM.KH-KTTTBM tổ chức ôn tập cuối kỳ cho SV. BM.KH-KTTTBM tổ chức ôn tập cuối kỳ cho SV. SĐT:097.626.3355seminar "Nhập môn máy tính lượng tử"GV. Phan Hoàng Chương (BM Toán-Lý)
Tiết 2
Tiết 3NT106.I21.ANTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Quang Minh
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6BM.KH-KTTTBM tổ chức ôn tập cuối kỳ cho SV. SĐT:097.626.3355
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hLớp ANTT2016Họp lớp với CVHT định kỳ Phụ trách: Lê Thạch Lâm (16521516)
Sau 17h
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT007.I22.PMCL.2 - Học bùGiảng viên: Phạm Minh QuânIT007.I22.PMCL.2Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
SE330.I21.PMCL.2 - Học bùGiảng viên: Lê Thanh TrọngIS201.I22.PMCL.2 - Học bùGiảng viên: Dương Phi LongSE334.I21.PMCL.1 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Tuấn Anh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS207.I21.HTCL.1 - Học bùGiảng viên: Vũ Minh Sang
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS113.I22.1 - Học bùGiảng viên: Mai Tiến DũngIS252.I21.1 - Học bùGiảng viên: Mai Xuân Hùng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4CS113.I22.1 - Học bùGiảng viên: Mai Tiến Dũng
Tiết 5
Tiết 6Thi TH - Nguyễn Thị Kim PhụngCác hệ cơ sở dữ liệu phân tán, Giảng viên:Nguyễn Thị Kim PhụngNT109.I21.2 - Học bùGiảng viên: Trần Hồng Nghi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1BM.KH-KTTTBM tổ chức ôn tập cuối kỳ cho SV. SĐT:097.626.3355
Tiết 2
Tiết 3P.ĐTĐHTHI VĐ CK II Kỹ năng nghề nghiệp SS004.I21
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi vấn đápSE405.I21 Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMA004.I29 - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh LinhMA005.I23 - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh LinhMA005.I29 - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh LinhSE221.I21 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2SE104.I21 - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA004.I23 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ VânMA004.I24 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ VânMA004.I25 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ VânMA004.I21 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ VânThi Vấn đápSE325.I21 Chuyên đề J2EE
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.I29 - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh LinhThi vấn đápSE400.I21 Serminar các vấn đề hiện đại của CNPMIT006.I22 - Học bùGiảng viên: Hà Lê Hoài TrungThi vấn đápSE401.I21 Mẫu thiết kế
Tiết 2MA005.I28 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 3
Tiết 4IT002.I26 - Học bùGiảng viên: Trần Anh Dũng
Tiết 5
Tiết 6MA004.I22 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ VânIS201.I25 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Đình Loan PhươngNT118.I21 - Học bùGiảng viên: Trần Hồng Nghi
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT002.I26 - Học bùGiảng viên: Trần Anh Dũng
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE119.I22.MTCL - Học bùGiảng viên: Trần Văn QuangIT007.I21.HTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
Tien Do VanKiem Tra CTDL GT
Tiết 2KHMTGV: Nguyễn Thị Quý Thi thực hành CTDL> lớp ATTN
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.I23.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.I21.KHTN.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh Thiện
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1EN006.I24 - Học bùGiảng viên: Hồ Thị Xuân VươngEN003.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Huỳnh NhưIT005.I21 - Học bùGiảng viên: Tô Nguyễn Nhật QuangSE221.I21 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh DũngSE221.I21 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS226.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngSE104.I22 - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Thanh TuyềnCS231.I21 - Học bùGiảng viên: Ngô Đức ThànhCS231.I21 - Học bùGiảng viên: Ngô Đức Thành
Tiết 7EN004.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Huỳnh Như
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.I21 - Học bùGiảng viên: Tô Nguyễn Nhật QuangSE214.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công HoanMMT&TTHọc bù lớp NT132.I21 - GV Trần Thị DungCS324.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngCE212.I21 - Học bùGiảng viên: Phạm Minh Quân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4CNPMTHI VĐ CK II Chuyên đề E-commerce SE331.I21
Tiết 5
Tiết 6CE105.I21 - Học bùGiảng viên: Lâm Đức KhảiIS334.I21 - Học bùGiảng viên: Văn Đức Sơn HàNT534.I21.ANTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy
Tiết 7NT208.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Quang Minh
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1Bộ môn TMĐTHọp lớp TMDT2015. Trình Trọng Tín
Tiết 2SE102.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 3
Tiết 4CNPMTHI VĐ CK II Nhập môn Phát triển Game SE102.I21
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1CS524.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trọng ChỉnhCS524.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trọng ChỉnhIS405.I21 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Ngọc Tín
Tiết 2
Tiết 3P.ĐTĐHTHI VĐ CK II Kỹ năng nghề nghiệp SS004.I24
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE220.I21 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE105.I21.2 - Học bùGiảng viên: Trần Đại DươngCE105.I21.1 - Học bùGiảng viên: Trần Đại DươngHTTTHuỳnh Đức Huy 0961269091 Chấm đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT532.I21.1 - Học bùGiảng viên: Lý Trọng Nhân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.I21.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh Thiện
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.I21 - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Minh PhụngCS406.I21 - Học bùGiảng viên: Mai Tiến Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT204.I21 - Học bùGiảng viên: Trần Thị Dung
Tiết 5
Tiết 6CS419.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trọng ChỉnhCS419.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1CNPMTHI VĐ CK II Thiết kế Game SE220.I21
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE220.I21 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh DũngSE220.I21 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2EN006.I26 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim HoàngEN005.I25 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
Tiết 3
Tiết 4EN005.I25 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
Tiết 5
Tiết 6EN005.I25 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim HoàngEN005.I25 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10EN005.I25 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
11h-13h
Sau 17h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.I210 - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh LýEN005.I24 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Đoan Thư
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4EN006.I26 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
Tiết 5
Tiết 6EN006.I21 - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh Lý
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT007.I21.MTCL.2Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
HTTTHuỳnh Đức Huy 0961269091- Chấm đồ án môn họcIT003.I28.2 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trọng ChỉnhMSIS2433.I21.CTTT.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trác ThứcIT003.I21.KHCL.1 - Học bùGiảng viên: Đặng Văn Em
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.I22.MTCL.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh ThiệnIT007.I21.MTCL.2 - Học bùGiảng viên: Hồ Ngọc DiễmIT003.I23.PMCL.1 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh ThươngIT003.I22.KHCL.1 - Học bùGiảng viên: Đặng Văn Em
Tiết 7Thi TH - Đỗ Văn TiếnGiảng viên: Đỗ Văn Tiến
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1CS217.I21 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh ThươngCS106.I22 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh ThươngCE221.I21 - Học bùGiảng viên: Trương Văn Cương
Tiết 2
Tiết 3CE221.I21 - Học bùGiảng viên: Trương Văn CươngP.ĐTĐHTHI VĐ CK II Kỹ năng nghề nghiệp SS004.I25
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS113.I22 - Học bùGiảng viên: Mai Tiến DũngSE325.I21 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Ngọc Tín
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SE313.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.I24 - Học bùGiảng viên: Trịnh Lê HuyNT109.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Quang MinhIT007.I24 - Học bùGiảng viên: Chung Quang KhánhPH002.I25 - Học bùGiảng viên: Phạm Thanh HùngPH002.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 2
Tiết 3P.ĐTĐHTHI VĐ CK II Kỹ năng nghề nghiệp SS004.I22 P.ĐTĐHTHI VĐ CK II Kỹ năng nghề nghiệp SS004.I23
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.I23 - Học bùGiảng viên: Trịnh Lê HuyPH002.I22 - Học bùGiảng viên: Phạm Thanh HùngIT007.I22 - Học bùGiảng viên: Lầu Phi TườngPH002.I26 - Học bùGiảng viên: Trương Văn Cương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.I25.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Quốc CườngCE212.I21.2 - Học bùGiảng viên: Đào Đức CơIT007.I21.ANTN.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
PH002.I26.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS113.I21.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Hoàng NgânHTTTHuỳnh Đức Huy 0961269091 Cho Thi Thực hành OracleCS406.I21.1 - Học bùGiảng viên: Mai Tiến DũngPH002.I25.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
IT007.I26.2Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1IT003.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Bích VânIT002.I28 - Học bùGiảng viên: Lê Thanh TrọngPH002.I23 - Học bùGiảng viên: Trịnh Lê HuyIT003.I29 - Học bùGiảng viên: Hồ Long VânIT003.I24 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I110Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
Tiết 5
Tiết 6IT002.I22 - Học bùGiảng viên: Lê Thanh TrọngIT003.I28 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trọng ChỉnhIT003.I23 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Đình HiểnIT003.I23 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Đình Hiển
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.I27.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Nguyễn Trường AnThi TH - Vũ Minh SangGiảng viên: Vũ Minh SangCS106.I21.KHTN.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.I23.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Bích VânIT003.I22.MTCL.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Nguyễn Trường AnIT003.I29.1 - Học bùGiảng viên: Hồ Long VânIT007.I26.2 - Học bùGiảng viên: Chung Quang Khánh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.I27.2 - Học bùGiảng viên: Thái Hải DươngIT002.I27.1 - Học bùGiảng viên: Thái Hải DươngThi CTDL GT Thay phòng 202 vì không đủáyIT007.I24.1 - Học bùGiảng viên: Chung Quang Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.I21.2 - Học bùGiảng viên: Thái Hải DươngIT002.I21.1 - Học bùGiảng viên: Thái Hải DươngIT007.I24.2Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1IT002.I21 - Học bùGiảng viên: Mai Trọng KhangNT101.I21 - Học bùGiảng viên: Tô Nguyễn Nhật QuangKTMTHọp sinh hoạt lớp KTMT K10 của cố vấn học tậpCNPMTHI VĐ CK II Lập trình trực quan IT008.I22 CNPMThi VĐ CK II Công nghệ .NET SE310.I22
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE104.I23 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công HoanCNPMThi VĐ CK II Công nghệ .NET SE310.I21
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1Thi Vấn đápIT008.I21 Lập trình trực quanCS226.I21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngIS208.I22 - Học bùGiảng viên: Văn Đức Sơn Hà
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CNPMThi VĐ CK II Chuyên đề J2EE SE325.I21
Tiết 7
Tiết 8MA005.I23 - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh Linh
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(04-06-2018)
Thứ 3
(05-06-2018)
Thứ 4
(06-06-2018)
Thứ 5
(07-06-2018)
Thứ 6
(08-06-2018)
Thứ 7
(09-06-2018)
Chủ nhật
(10-06-2018)
E01.2 (TNNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1SE310.I21.PMCLThi cuối kỳ (vấn đáp)MSIS4013.I21.CTTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Đình ThuânIT002.I21.ANTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công HoanEN006.I23.CLC - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh LýCS226.I21.KHTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE325.I21.PMCLThi cuối kỳ (vấn đáp)CS226.I21.KHTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngEN004.I21.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Huỳnh NhưIS211.I21.HTCL - Học bùGiảng viên: Ngô Thanh Hùng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10EN006.I21.CTTN - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
11h-13h
Sau 17h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT003.I22.PMCL - Học bùGiảng viên: Mai Tiến DũngSE325.I21.PMCL - Học bùGiảng viên: Huỳnh Ngọc Tín
Tiết 2IT002.I21.MMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh KhaIS232.I22.HTCL - Học bùGiảng viên: Đỗ Duy Thanh
Tiết 3INT003.I21.CTTTThi cuối kỳ
Tiết 4MTCL2015.2họp lớp
Tiết 5
Tiết 6SE325.I21.PMCL - Học bùGiảng viên: Huỳnh Ngọc TínSE214.I22.PMCL - Học bùGiảng viên: Trần Anh DũngSS004.I21.CLC - Học bùGiảng viên: Lê Thanh Trọng
Tiết 7CS4343.I21.CTTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Lưu Thùy NgânENGL1213.I21.CTTT - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA004.I21.PMCL - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ VânIT002.I22.MTCL - Học bùGiảng viên: Trần Anh DũngIT003.I23.PMCL - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 2PH002.I21.ATCL - Học bùGiảng viên: Hồ Ngọc DiễmNT534.I21.ANTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy
Tiết 3INT005.I22.CLCThi cuối kỳ II
Tiết 4SS004.I21.CLCThi cuối kỳ II (vấn đáp) môn Kỹ năng nghề nghiệp
Tiết 5
Tiết 6EN006.I24.CLC - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh LýIT002.I21.MMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh KhaMTCL2017.1final training IT003.I21.HTCL - Học bùGiảng viên: Ngô Đức Thành
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1EN005.I21.CTTN - Học bùGiảng viên: Võ Thị Thanh LýIT007.I21.KHTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I22.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Huỳnh NhưEN005.I24.CLC - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10EN006.I21.CTTN - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
11h-13h
Sau 17h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CS1113.I21.CTTT - Học bùGiảng viên: Ngô Đức ThànhIT003.I21.HTCL - Học bùGiảng viên: Ngô Đức Thành
Tiết 2MATH2153.I21.CTTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 3INT005.I23.CLCThi cuối kỳ II
Tiết 4CTTT2018TRAINING CUỐI KỲ CTTT2015TRAINING CUỐI KỲ
Tiết 5
Tiết 6SE330.I22.PMCL - Học bùGiảng viên: Lê Thanh TrọngIT003.I22.MTCL - Học bùGiảng viên: Mai Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1SE104.I23.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công HoanMSIS3033.I21.CTTTBáo cáo Final - GV Hồ Bảo Quốc
Tiết 2
Tiết 3INT005.I21.CLCThi cuối kỳ
Tiết 4SS004.I25.CLCThi cuối kỳ II (vấn đáp) môn Kỹ năng nghề nghiệp
Tiết 5
Tiết 6CS4273.I21.CTTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Nam
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1SE104.I22.HTCL - Học bùGiảng viên: Huỳnh Ngọc TínCS1113.I21.CTTT - Học bùGiảng viên: Ngô Đức Thành
Tiết 2IS334.I21.HTCL - Học bùGiảng viên: Đỗ Duy Thanh
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE104.I21.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công HoanMA004.I21.PMCL - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS004.I22.CLCThi cuối kỳ II (vấn đáp) môn Kỹ năng nghề nghiệp
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1NT119.I21.ANTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Nam
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MATH2153.I21.CTTT.1 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2ENGL1213.I21.CTTT - Học bùGiảng viên: Tạ Kim HoàngIS334.I21.HTCL - Học bùGiảng viên: Đỗ Duy Thanh
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.I21.MTCL - Học bùGiảng viên: Trần Anh DũngSS004.I23.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS004.I23.CLCThi cuối kỳ II (vấn đáp) môn Kỹ năng nghề nghiệp
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.I22.KHCL.1Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
PH002.I21.MMCL.2 - Học bùGiảng viên: Hà Lê Hoài TrungPH002.I21.ANTN.1 - Học bùGiảng viên: Ngô Hiếu TrườngPH002.I23.PMCL.1 - Học bùGiảng viên: Hồ Ngọc Diễm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.I21.ANTN.1 - Học bùGiảng viên: Ngô Hiếu TrườngPH002.I21.ATCL.2 - Học bùGiảng viên: Ngô Hiếu Trường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1Khoa HTTT - Bộ môn Thương mại Điện tửTổ chức buổi hội thảo THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Chủ đề: ECOMMERCE 4.0
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
Sau 17h