Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(20-02-2017)
Thứ 3
(21-02-2017)
Thứ 4
(22-02-2017)
Thứ 5
(23-02-2017)
Thứ 6
(24-02-2017)
Thứ 7
(25-02-2017)
Chủ nhật
(26-02-2017)
A205(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.H22.PMCL.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT002.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... -- CE221.H21.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IS201.H25.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT204.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- (HT2): SE310.H21.PMCL.1GV: Nguyễn Vĩnh Kha, Công nghệ .NET, tiết 45 ngày 24/02; 10/03; 24/03 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IS201.H21.PMCL.1Giảng viên: IT007.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CS1113.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
Khoa MMT&TT - Tổ chức IBM workshopGV: Lý Trọng Nhân phụ trách - SĐT: 01683205103 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A213(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE119.H21.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.H22.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H27.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
PH002.H24.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- PH002.H26.1Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.H27.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
PH002.H21.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IS208.H21.HTCL.1Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
PH002.H23.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H24.CLC.2Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
PH002.H25.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A217(PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT007.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT004.H21.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT007.H24.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT005.H21.1Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
 • Phạm Thị Nhung
IT007.H26.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Khoa MMT&TT - Tổ chức IBM workshopGV: Lý Trọng Nhân phụ trách - SĐT: 01683205103 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT007.H21.1Giảng viên:
 • Thiều Xuân Khánh
IT007.H23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT003.H25.CLC.2Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT007.H25.1Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
IS207.H23.1Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
IT002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
MA002.H26.CLCGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- MA002.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS334.H22Giảng viên: IS353.H21Giảng viên: -- ... -- -- ... -- EN006.H21.CLCGV Hồ Thị Xuân Vương dạy bù -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS3303.H22.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- SE330.H21.PMCL.1Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT330.H21.ANTN.1Giảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS4273.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT003.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... -- CS2433.H22.CTTT.1Giảng viên: -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C101 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1PH002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
EN004.H22.CLCGiảng viên: IS201.H22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.H25.CLCGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- BMTLBMTL tổ chức lớp ôn tập cho đội tuyển SV Nhà trường tham dự Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc 2017 tại Phú Yên. Trợ lý Bộ môn: Lê Hoàng Tuấn (tuanlh@uit.edu.vn).
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MATH2153.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
EN005.H21.CTTNGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
IT003.H21.CTTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- BMTLBMTL tổ chức lớp ôn tập cho đội tuyển SV Nhà trường tham dự Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc 2017 tại Phú Yên. Trợ lý Bộ môn: Lê Hoàng Tuấn (tuanlh@uit.edu.vn). -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hKTMTHọp lớp MTCL2016.2. Người phụ trách: Ngô Hiếu Trường Sdt: 0962306517 -- ... -- -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hMMTTHọp Đoàn khoa tháng 2/2017 Ninh khắc Tâm - 0983429393 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1IS211.H11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9BMTLTổ chức ôn tập cho đội tuyển Olympic Đại số sinh viên UIT chuẩn bị tham dự kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc 2017 tại Phú Yên. Trợ lý BM: Lê Hoàng Tuấn (80214). -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hMMTTKiện toàn BCH liên chi Hội Ngô Trọng Hiền -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT119.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
NT330.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107
Sức chứa : 100
Tiết 1SE405.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
SE330.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
CS106.H21Giảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
SE214.H21Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
NT101.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
SS004.H22Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
SS004.H23Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Trung
SS004.H25Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5KHMTGV Nguyễn Bích Vân Họp lớp CVHT - KHMT2016 -- ... --
Tiết 6SE401.H21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE106.H21Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CS113.H21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS106.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- PH002.H23CBGD : Nguyễn Thanh Sang -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.H23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT204.H21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
IT003.H23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
PHYS1214.H21.CTTTGiảng viên:
 • Phan Bách Thắng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2CS2433.H21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
CS1113.H21.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS519.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1SE104.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE104.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IS405.H21Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IS208.H21Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
EC335.H21Giảng viên: -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IT009.H23Giảng viên:
 • Hồ Hải
IT009.H24Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- Họp lớp KTMT2014Họ và tên: Hồ Mai Kim Chi Lý do mượn phòng:Xét điểm Rèn luyện HK1 Số lượng: tầm 100 người (phòng C109) -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE109.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT008.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... -- IS208.H22Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9Họp lớp HTTT2015+Người phụ trách: Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Số điện thoại:01639816249 +Thành phần tham dự: Cô Cố vấn học tập cùng toàn thể sinh viên lớp HTTT2015 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hHTTTHọp CTV ngày hội Hiến máu tình nguyện lần XI Đặng Thị Thi Thơ (097.316 .85.84).HTCL2016Hop lopHọp lớp MMTT2014Người phụ trách – SĐT: Lê Viết Hưng -- ... -- Lớp ANTT2016Họp lớp ANTT2016 xét điểm rèn luyện Học kì I Phụ trách: Lê Thạch Lâm (Lớp trưởng) SĐT: 01282557918 -- ... -- -- ... --
C110(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS4263.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT002.H21.CTTN.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
(HT2): SE104.H23.1GV: Thái Thụy Hàn Uyển, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 123 ngày 23/02,13/04, 27/04 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3MSIS4013.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
MSIS4523.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT007.H21.CTTN.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- IT002.H25.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT008.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.H25.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IT008.H22.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
-- ... -- NT209.H22.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4(HT2): SE214.H21.PMCL.1GV: Phan Trung Hiếu, Công nghệ phần mềm chuyên sâu, tiết 45 ngày 21/02; 11/04; 23/05 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.H210.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
SE330.H22.1Giảng viên:
 • Thái Hải Dương
IT008.H21.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
SE330.H21.1Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
NT132.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112
Sức chứa : 100
Tiết 1SE106.H22Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CS405.H21Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
IT008.H21Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SE330.H21Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT006.H21Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
SE310.H21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT532.H11.ANTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- Họp lớp KHMT2015Lý do: Họp lớp tháng 2, Tổ chức 8/3NT534.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS335.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE104.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE109.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- SE310.H22Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... --
Tiết 7NT211.H21.ANTTCBGD : Nguyễn Duy -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hMMTT2015Họp lớp, đại hội chi đoàn. -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H27Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IS334.H23Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
NT131.H21.ANTT GV: Tràn Hồng NghiCS419.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE313.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Dạy bù IS201.H24Nguyễn Công Hoan -- ... -- -- ... -- SE102.H23Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.H26Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
CS414.H21Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT330.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- Họp lớp MMT2016Phụ trách: Lương Minh Hiếu. Lớp trưởng lớp MMTT2016 Họp lớp xét ĐRL Học kỳ 1. -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.H21Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.H25Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT211.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IE402.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
NT216.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.H22Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H24Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H26Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H28Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H210Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1PH002.H23.CLCGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
ENGL1213.H21.CTTTGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN006.H23.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS3303.H22.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
CS4273.H22.CTTTGiảng viên: IT003.H26.CLCGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT003.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IS105.H21.HTCL.1Giảng viên: IT007.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- MSIS3303.H21.CTTT.1Giảng viên: -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT534.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4(HT2): SE214.H21.1GV: Phan Trung Hiếu, Công nghệ phần mềm chuyên sâu, tiết 45 ngày 24/02; 14/04; 26/05 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS207.H21.HTCL.1Giảng viên: IT002.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
NT130.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1IT002.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT002.H210Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.H26Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
IT002.H212Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.H22Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IT002.H28Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT109.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT303.H21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT109.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT118.H21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE215.H12Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT002.H27Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.H211Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT402.H22Giảng viên: -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IT003.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT003.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H211Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H26Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT003.H22Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT531.H21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- NT209.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.H210Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT003.H25Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
IT003.H212Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H27Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT003.H23Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C207(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE119.H22.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
IT008.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- IT003.H21.CTTN.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT106.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT119.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
(HT2): SE104.H24.1GV: GV: Thái Thụy Hàn Uyển, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 678 ngày 22/02, 12/04, 26/04 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- CE315.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.H21Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
EC302.H21Giảng viên: IS201.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
IS232.H21Giảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
IS216.H21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS207.H21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS105.H22Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... -- IS254.H21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- EN005.H212Tạ Kim Hoàng -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT008.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT216.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.H22.CTTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1IS254.H22Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
EN004.H21Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
NT132.H21Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS201.H23Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS207.H22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- Học bù SE104.H24Nguyễn Công Hoan -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.H21Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
CE221.H21Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EN004.H22Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IT004.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9Học bù SE104.H21Nguyễn Công Hoan -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT532.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT002.H24.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.H211.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
IT002.H26.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Nghĩa
IT002.H28.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Nghĩa
IT002.H23.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS405.H21.1Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IT002.H212.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... -- -- ... -- IT002.H22.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT118.H21.1Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT531.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- IT004.H23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE107.H21.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
NT109.H21.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT109.H22.1Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- NT534.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H21Giảng viên:
 • Lê Hoàng Quân
EN005.H23Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN005.H25Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
EN005.H27Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
EN005.H29Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN005.H211Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN005.H22Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
EN005.H24Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EN005.H26Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN005.H28Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN005.H210Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN005.H212Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1EN003.H21Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EN006.H24Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- EN002.H21Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN004.H23Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE301.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
EN006.H23Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
Học bù SE405.H21Nguyễn Trác ThứcIE403.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
EN004.H24Giảng viên: -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1IS252.H21Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC001.H21Giảng viên: IS210.H21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1CS113.H21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
PH002.H27.CLCGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT008.H23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE104.H21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.H21.CLCGiảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
MA005.H22.CTTNGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT007.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
IT003.H24.CLC.2Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H26.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
CE107.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT003.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IS201.H22.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H21Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.H21Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
PH002.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
IT007.H23Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
PH002.H25Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT007.H25Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IE102.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... -- SE331.H21Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.H22Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
PH002.H24Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.H24Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
PH002.H26Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT007.H26Giảng viên:
 • Thiều Xuân Khánh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1MA002.H21Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H23Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA002.H25Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA002.H27Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IS208.H12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IE101.H21Giảng viên: -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS113.H22Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MA002.H22Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- MA002.H28Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS211.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT002.H27.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- NT204.H21.1Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
NT132.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE315.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
NT330.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT106.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1CS226.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
-- ... -- CS231.H21Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS336.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS324.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS314.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
CS217.H21Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS316.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.H25.1Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H210.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H27.1Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT003.H212.1Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
-- ... -- IT003.H23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.H24.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H26.1Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H211.1Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
-- ... -- IT003.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9(HT2): SE214.H22.2GV: Phan Trung Hiếu, Công nghệ phần mềm chuyên sâu, tiết 910 ngày 24/02; 14/04; 26/05 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT131.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
CE105.H22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
CE105.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT132.H23.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE107.H22.2Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IE204.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
IE303.H21.1Giảng viên: CE212.H21.2Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1IE204.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
CE315.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... -- -- ... -- IS207.H23Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT106.H21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
NT334.H21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT101.H22Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT131.H21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT130.H21.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT204.H21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT532.H21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1CE107.H21Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
CE107.H22Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
NT104.H22Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... -- -- ... -- CE212.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE101.H21Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
NT104.H21Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
CE105.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
CE105.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
NT132.H23Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.2
Sức chứa : 42
Tiết 1 -- ... -- IT007.H25.CLCGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT007.H26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.H23.CLCGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.H21.CTTNGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA005.H22.CLCGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT007.H24.CLCGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
MA005.H24.CLCGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SE104.H22.PMCLGiảng viên: Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017MA005.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- MA005.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hPMCL2016.1Hop lop -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CS217.H21.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
NT534.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- IS232.H21.HTCLGiảng viên: SE328.H21.PMCLGV Nguyễn Vĩnh Kha dạy bù -- ... --
Tiết 2CTTT 2016 - L.Anh TàiHọp lớp -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS314.H21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SE331.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
IS403.H21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 42
Tiết 1IT002.H21.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE214.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
SE104.H22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
MA005.H23.CLCGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
SE104.H23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
EN005.H24.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.H21.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.H21.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
MA005.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 5ANTN2016Hop lopHTCL2015HOP LOP -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN004.H21.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
MA002.H23.CLCGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA002.H24.CLCGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT003.H24.CLCGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 42
Tiết 1MA002.H21.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.H22.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
CE101.H21.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- CE101.H22.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4MA002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PMCL2016.3Hop lop -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA002.H22.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
PH002.H22.CLCGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT002.H23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
EN005.H22.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA002.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017SS004.H24.CLCGiảng viên:
 • Hồ Long Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2MSIS4263.H21.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CE315.H21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 42
Tiết 1KHTN2016hop lop -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4CTTT2015Họp lớp -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017PMCL.2016.2họp lớp -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1IS208.H21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA002.H25.CLCGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2MSIS3303.H21.CTTTGiảng viên:
 • Trần Minh Triết
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.H22.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
MA002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.H21.CLCGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 42
Tiết 1EN006.H21.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IT003.H22.CLCGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
NT216.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
EC301.H21Giảng viên:
 • Đoàn Xuân Huy Minh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3ANTN2013Hop lop -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5Nguyễn Trần Ngọc Anh Họp Ban cán sự lớp HTCK2016 MSSV: 16521490 SĐT: 0165.575.4260 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS106.H21.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
PH002.H24.CLCGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hMTCL2016.2Hop lop -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS4523.H21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
SE325.H21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 42
Tiết 1PH002.H21.CLCGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.H21.CTTNGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.H25.CLCGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
PH002.H25.CLCGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EN005.H23.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CS3653.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IT008.H22.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
IT002.H27.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT008.H21.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
MA002.H27.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.H26.CLCGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- MA002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1EN003.H22Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
PHYS1214.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT007.H22.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CS4243.H21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT002.H24.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS4273.H21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Lam Sơn
IT007.H22.CLCGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
CS3653.H21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Văn Minh Mẫn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE106.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CE212.H21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
SE330.H21.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.4
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- Trung tâm Anh ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS201.H22.PMCLGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
CS231.H21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- MSIS4013.H21.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Bảo Quốc
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.6
Sức chứa : 32
Tiết 1NT106.H21.ANTNGiảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
CE222.H21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
SE310.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT130.H21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS105.H21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE106.H22.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- SE328.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.8
Sức chứa : 32
Tiết 1IS207.H21.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh Văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.1
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
MATH2153.H21.CTTTGiảng viên:
 • Huỳnh Quang Vũ
PH002.H24.CLC.2Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.H21.CTTN.2Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH002.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
PH002.H27.CLC.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.H25.CLC.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- SE320.H21.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE313.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE105.H21.MTCLGiảng viên:
 • Đinh Đức Anh Vũ
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1SE109.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE109.H22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- CE107.H21.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1IS201.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE330.H22.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1SS001.H21Giảng viên: SS001.H22Giảng viên: SS001.H23Giảng viên: SS002.H21Giảng viên: SS002.H22Giảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS003.H21Giảng viên: SS003.H22Giảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS002.H23Giảng viên: -- ... -- EC001.H22Giảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9SS003.H23Giảng viên: -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1MA004.H21Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
NT119.H21.ANTTGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
IE303.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
-- ... -- SE325.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.H22Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA002.H210Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- SE325.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1SE400.H21Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IS201.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- CS406.H21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT132.H22Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
IS201.H25Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... -- SE214.H22Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h PMCL2015.1, PMCL2015.2, PMCL2015.3Họp lớp -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --