Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(08-05-2017)
Thứ 3
(09-05-2017)
Thứ 4
(10-05-2017)
Thứ 5
(11-05-2017)
Thứ 6
(12-05-2017)
Thứ 7
(13-05-2017)
Chủ nhật
(14-05-2017)
A205(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.H22.PMCL.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT008.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CE212.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
IT002.H26.CLC.2Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4(HT2): E328.H21.PMCL.1 - Nguyễn Vĩnh KhaGV: Nguyễn Vĩnh Kha - Lập trình TTNT trong Game
Tiết 5
Tiết 6IT002.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IS201.H24.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT007.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CS1113.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A213(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE119.H21.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.H22.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H27.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
PH002.H24.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
CE221.H21.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.1Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.H27.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
PH002.H21.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IS208.H21.HTCL.1Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
PH002.H23.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
PH002.H25.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A215
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A217(PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT007.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT004.H21.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT007.H24.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT005.H21.1Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
 • Phạm Thị Nhung
IT007.H26.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
MSIS3303.H21.CTTT.1 - Học bùGiảng viên: Thái Thụy Hàn UyểnCTSV: Thi lập trình thuật toán UIT ACMPhụ trách: Nguyễn Thành Hiệp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.H21.1Giảng viên:
 • Thiều Xuân Khánh
IT007.H23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT003.H25.CLC.2Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT007.H25.1Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
IS207.H23.1Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A301 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A309 (CLC)
Sức chứa : 34
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
MA002.H26.CLCGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa CNPMDay LT NMCNPM - CLC GV: NGUYEN CONG HOAN
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA002.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A325(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS3303.H22.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE330.H21.PMCL.1Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Tiết 2
Tiết 3MSIS4263.H21.CTTT.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS4273.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT003.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
CS2433.H22.CTTT.1Giảng viên:
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.H22.CLCGiảng viên: IS201.H22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.H25.CLCGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
NT106.H21.ANTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Quang Minh
Tiết 2
Tiết 3Khoa KHMTBáo cáo học thuật của nghiên cứu sinh
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MATH2153.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
EN005.H21.CTTNGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hHop chi đoàn Cán bộ trẻ Phòng banNguyễn Thành Hiệp 01232389904
C102 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1
Tiết 2Đoàn khoa HTTTHọp BCH Đoàn khoa HTTT chuẩn bị cho công tác đánh giá, tổng kết năm học. Phụ trách: Võ Viết Đạt - 0987.700.790
Tiết 3Lớp NT101.H21.1 - Học bùMôn An toàn Mạng máy tính. GV: Nguyễn Thanh HòaCLB Sách Và Hành Động UITHọp ban tổ chức và theo dõi tiến độ thực hiện của ngày hội sách Nguyễn Văn Lương - 01634891751
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hVăn phòng ĐoànHọp đánh giá thực hiện thí điểm công trình thanh niênCLB Sách Và Hành Động UITHọp ban tổ chức và theo dõi tiến độ thực hiện của ngày hội sách Nguyễn Văn Lương - 01634891751
C104 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1IS211.H11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
VPĐBLớp KHTN 2015 họp nhóm làm đồ án
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Bộ môn KH&KTTT - Họp Hội trại Về nguồn 2Lê Tuấn Kiệt - 01677089049Họp thành viên CLB OECPhan Đình Nguyên - 0962984604CLB Tiếng Anh - Tổ chức Weekly TrainingNgười phụ trách: Nguyễn Quốc Trung - 01262169271 Nội dung: Hoạt động sinh hoạt tiếng anh thường kỳ của CLB
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hHọp thành viên CLB OECPhan Đình Nguyên - 0962984604CLB Tiếng Anh - Tổ chức Weekly TrainingNgười phụ trách: Nguyễn Quốc Trung - 01262169271 Nội dung: Hoạt động sinh hoạt tiếng anh thường kỳ của CLB
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1NT119.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
NT330.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hĐoàn khoa HTTT- Họp BTC cuộc thi "Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người" - Họp giao ban cơ sở Đoàn - Hội - Phụ trách: Võ Viết Đạt - 0987.700.790
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1SE405.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
SE330.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
CS106.H21Giảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
SE214.H21Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
NT101.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
SS004.H22Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
SS004.H23Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Trung
SS004.H25Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
Tiết 5
Tiết 6SE401.H21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE106.H21Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CS113.H21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS106.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C108 (CLC)
Sức chứa : 54
Tiết 1IT007.H23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT204.H21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
IT003.H23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
PHYS1214.H21.CTTTGiảng viên:
 • Phan Bách Thắng
Tiết 2CS2433.H21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Anh
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS1113.H21.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS519.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C109 (CLC)
Sức chứa : 88
Tiết 1SE104.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
PH002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE310.H22 - Học bùGiảng viên: Phạm Thi VươngIT002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IS208.H21Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
EC335.H21Giảng viên:
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.H24Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
Khoa MMT&TTDạy bù lớp EC335.H21 Liên hệ Phạm Văn Hậu: 093702 3663
Tiết 5
Tiết 6MA002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SE109.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT008.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT003.H21.CTTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
IS208.H22Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hLớp HTTT2016Họp lớp HTTT2016, Người phụ trách: CVHT Nguyễn Hồ Duy TríBộ môn KH&KTTT - Họp trại sinh Về nguồn Lê Tuấn Kiệt - 01677089049
C110(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS4263.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT002.H21.CTTN.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IS201.H25.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
CTSV: Thi lập trình thuật toán UIT ACMPhụ trách: Nguyễn Thành Hiệp
Tiết 2
Tiết 3MSIS4013.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
MSIS4523.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT007.H21.CTTN.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT002.H25.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT008.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C111(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.H25.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CS217.H21.KHTN.1 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh ThươngIT008.H22.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
NT209.H22.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.H210.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
SE330.H22.1Giảng viên:
 • Thái Hải Dương
IT008.H21.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
SE330.H21.1Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
NT132.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1SE106.H22Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CS405.H21Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
IT008.H21Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SE330.H21Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT006.H21Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
SE310.H21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT534.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 5
Tiết 6IS335.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE104.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS353.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE109.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE310.H21 - Học bùGiảng viên: Phạm Thi VươngSE310.H22Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H27Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IS334.H23Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
CS419.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
SS003.H22Giảng viên:
 • Ngô Quang Ty
Tiết 5
Tiết 6SE104.H26Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IS105.H22Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
CS414.H21Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
SE214.H22Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT330.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
IT009.H23 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn ToànIT009.H23 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn Toàn
Tiết 10
11h-13hMMT-TTNội dung: Họp lớp MMT2016 CVHT: Thái Huy Tân
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.H21Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.H25Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IS405.H21Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
CS406.H21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE325.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT211.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IE402.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
NT216.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 5
Tiết 6MA005.H22Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H24Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H26Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H28Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H210Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE214.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
PH002.H23.CLCGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
ENGL1213.H21.CTTTGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN006.H23.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MSIS3303.H22.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
CS4273.H22.CTTTGiảng viên: IT003.H26.CLCGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C202(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT003.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IS105.H21.HTCL.1Giảng viên: IT007.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
MSIS3303.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
Tiết 2
Tiết 3NT534.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS207.H21.HTCL.1Giảng viên: IT002.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
NT130.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1IT002.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT002.H210Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.H26Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
IT002.H212Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.H22Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IT002.H28Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT109.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT303.H21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT109.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT118.H21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
Tiết 5
Tiết 6IT002.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE215.H12Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT002.H27Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.H211Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT402.H22Giảng viên:
Tiết 10
11h-13h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IT003.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT003.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H211Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H26Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT003.H22Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE313.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
NT531.H21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
NT209.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 5
Tiết 6IT003.H210Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT003.H25Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
IT003.H212Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H27Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT003.H23Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C207(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE119.H22.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
IT008.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Tiết 2
Tiết 3NT106.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 4HT2: SE104.H21.PMCL.1 - Nguyễn Công HoanGV: Nguyễn Công Hoan - Nhập môn Công nghệ phần mềm
Tiết 5
Tiết 6CE119.H21.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
NT119.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
HT2: SE104.H23.PMCL.1 + SE104.H22.PMCL.1GV: Nguyễn Công Hoan - Nhập môn Công nghệ phần mềm
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.H21Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
EC302.H21Giảng viên: IS201.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
IS232.H21Giảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
IS216.H21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS207.H21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
NT534.H21.ANTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn DuyIS254.H21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C209(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3NT204.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
NT216.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.H22.CTTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1IS254.H22Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
EN004.H21Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
NT132.H21Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS201.H23Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS207.H22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT004.H21Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
CE221.H21Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EN004.H22Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IT004.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C211(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT532.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
 • Đặng Lê Bảo Chương
Lớp NT402.H22.2Gv. Lý Trọng, NhânIT002.H211.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
IT002.H26.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Nghĩa
IT002.H28.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Nghĩa
IT002.H23.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS405.H21.1Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IT002.H212.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.H22.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C212(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT118.H21.1Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT101.H21.1 (An toàn Mạng máy tính)Thực hành HT2NT531.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT004.H23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE107.H21.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
NT109.H21.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT109.H22.1Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT534.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H21Giảng viên:
 • Lê Hoàng Quân
EN005.H23Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN005.H25Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
EN005.H27Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
EN005.H29Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN005.H211Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN005.H22Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
EN005.H24Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EN005.H26Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN005.H28Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN005.H210Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN005.H212Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1EN003.H21Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
SE104.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
EN006.H24Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
NT303.H21.1Giảng viên: Đào Thị Thu Hà dạy TH hình thức 2EN002.H21Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN004.H23Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IE301.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
EN006.H23Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
IE403.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
EN004.H24Giảng viên:
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1IS252.H21Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IS211.H22Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EC001.H21Giảng viên: IS210.H21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1HTTTChấm đồ án môn học-Huỳnh Đức Huy:80302EC301.H21Giảng viên:
 • Đoàn Xuân Huy Minh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS334.H22Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
IS217.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS113.H21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
PH002.H27.CLCGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT008.H23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE104.H21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.H21.CLCGiảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
MA005.H22.CTTNGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C302(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS4263.H21.CTTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
CE105.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
IT007.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
IT003.H24.CLC.2Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H26.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
CE107.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
CTSV: Thi lập trình thuật toán UIT ACMPhụ trách: Nguyễn Thành Hiệp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
CE222.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IS201.H22.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H21Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.H21Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
PH002.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
IT007.H23Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
PH002.H25Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT007.H25Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IE102.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
SE331.H21Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
Tiết 5
Tiết 6PH002.H22Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
PH002.H24Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.H24Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
PH002.H26Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT007.H26Giảng viên:
 • Thiều Xuân Khánh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9KTMT2016Họp lớp KTMT2016IT007.H26 - Học bùGiảng viên: Thiều Xuân KhánhIT007.H26 - Học bùGiảng viên: Thiều Xuân KhánhIT007.H26 - Học bùGiảng viên: Thiều Xuân Khánh
Tiết 10
11h-13h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1MA002.H21Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H23Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA002.H25Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA002.H27Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IE101.H21Giảng viên:
Tiết 5
Tiết 6CS113.H22Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MA002.H22Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA002.H210Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H28Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C307(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS211.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT002.H27.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
CE324.H21.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
NT204.H21.1Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
NT132.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
CTSV: Thi lập trình thuật toán UIT ACMPhụ trách: Nguyễn Thành Hiệp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE315.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
NT330.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT106.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1MA004.H21Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CS226.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
IE303.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
CS231.H21Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS336.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4CS226.H21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng
Tiết 5
Tiết 6CS324.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS314.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
CS217.H21Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS316.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS324.H21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C309(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.H25.1Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H210.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H27.1Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT003.H212.1Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CTSV: Thi lập trình thuật toán UIT ACMPhụ trách: Nguyễn Thành Hiệp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.H24.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H26.1Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H211.1Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
IT003.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C310(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT131.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
CE105.H22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
CE105.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT132.H23.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
CTSV: Thi lập trình thuật toán UIT ACMPhụ trách: Nguyễn Thành Hiệp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE107.H22.2Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IE204.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
IS201.H21.PMCL.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IE303.H21.1Giảng viên: CE212.H21.2Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
CE105.H21.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1IE204.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
CE315.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
NT204.H21 - Học bùGiảng viên: Thái Huy TânSS002.H22Giảng viên:
 • Ngô Quang Ty
IS207.H23Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT106.H21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
NT334.H21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
Tiết 5
Tiết 6NT101.H22Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT131.H21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT130.H21.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
EC001.H22Giảng viên:
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT204.H21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT532.H21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
Tiết 10
11h-13h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1CE107.H21Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
CE107.H22Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
NT104.H22Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
SS002.H21Giảng viên:
 • Ngô Quang Định
CE212.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS003.H21Giảng viên:
 • Ngô Quang Định
Tiết 5
Tiết 6CE101.H21Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
NT104.H21Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
CE105.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
CE105.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
NT132.H23Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
SE325.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IS201.H22.PMCL - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Minh PhụngIT007.H25.CLCGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
SE104.H22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Tiết 2
Tiết 3IT007.H26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
Tiết 4SS004.H23.CLCGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
Tiết 5IT002.H27.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 6MA005.H21.CTTNGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA005.H22.CLCGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT007.H24.CLCGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
MA005.H24.CLCGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA005.H24.CLC - Học bùGiảng viên: Lê Hoàng TuấnMA005.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 10
11h-13h
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2CS2433.H21.CTTT - Học bùGiảng viên: Phạm Hoàng Anh
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE222.H21.MTCL - Học bùGiảng viên: Lâm Đức Khải
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.H21.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
EN005.H24.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.H21.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.H21.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 5
Tiết 6EN004.H21.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
MA002.H23.CLCGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA002.H24.CLCGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT003.H24.CLCGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 10
11h-13h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA002.H21.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.H22.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
CE101.H21.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
MA005.H23.CLCGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CE101.H22.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA005.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 5
Tiết 6MA002.H22.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
PH002.H22.CLCGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT002.H23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
EN005.H22.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA002.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SS004.H24.CLCGiảng viên:
 • Hồ Long Vân
Tiết 10
11h-13h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1NT534.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 2MSIS4263.H21.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS226.H21.KHTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngCE315.H21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
Tiết 7
Tiết 8CE315.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1IS208.H21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA002.H25.CLCGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2MSIS3303.H21.CTTTGiảng viên:
 • Trần Minh Triết
Tiết 3
Tiết 4SS004.H22.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
MA002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 5
Tiết 6IT003.H21.CLCGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
IT007.H23.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1EN006.H21.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IT003.H22.CLCGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
NT216.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE104.H23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS106.H21.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
PH002.H24.CLCGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CS217.H21.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MSIS4523.H21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
SE325.H21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1PH002.H21.CLCGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.H21.CTTNGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.H25.CLCGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
PH002.H25.CLCGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EN005.H23.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4CS3653.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6SE104.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IT008.H22.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
IT002.H27.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT008.H21.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
MA002.H27.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.H26.CLCGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 10
11h-13h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1EN003.H22Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
PHYS1214.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT007.H22.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CS4243.H21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT002.H24.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS4273.H21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Lam Sơn
IT007.H22.CLCGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
CS3653.H21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Văn Minh Mẫn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.2
Sức chứa : 32
Tiết 1Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE106.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CE212.H21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
SE330.H21.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.4
Sức chứa : 32
Tiết 1CS226.H21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS201.H22.PMCLGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
CS231.H21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
SE331.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
MSIS4013.H21.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Bảo Quốc
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.6
Sức chứa : 32
Tiết 1NT106.H21.ANTNGiảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
CE222.H21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
SE310.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 2
Tiết 3NT130.H21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS105.H21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE106.H22.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
SE328.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.8
Sức chứa : 32
Tiết 1IS207.H21.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS232.H21.HTCLGiảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS314.H21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IS403.H21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1SE320.H21.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE313.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
Tiết 5
Tiết 6CE105.H21.MTCLGiảng viên:
 • Đinh Đức Anh Vũ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1SE109.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE109.H22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
CE107.H21.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1IS201.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE330.H22.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1SS001.H21Giảng viên: SS001.H22Giảng viên: SS001.H23Giảng viên: Khoa KTMTTổ chức Vòng quốc gia cuộc thi AMO2017_UIT
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MMT-TTCố vấn học tậpHSVChung kết Thủ lĩnh Sinh viên
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1NT119.H21.ANTTGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE104.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
MA004.H22Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
SS002.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS003.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
Tiết 10
11h-13h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1SE400.H21Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IS201.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT132.H22Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
IS201.H25Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1Khoa CNPMCông ty Gameloft tổ chức training cho thí sinh.Phòng CTSVLễ khai mạc và bế mạc cuộc thi thuật toán UIT ACM lần thứ 7
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Khoa KTMTTổng kết, phát giải cuộc thi AMO2017-UIT
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h