Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn đăng ký sử dụng phòng

Bước 1 : Truy cập bằng tài khoản chứng thực tại địa chỉ  https://daa.uit.edu.vn/phonghoc/dangky hoặc https://banqlcs.uit.edu.vn

Bước 2 : Chọn Phòng, loại phòng, sức chứa, chọn ngày, tiết nào trong tab   Đăng ký phòng.

Sau khi chọn nút Kiểm tra phòng hệ thống báo Phòng đã được đăng ký hoặc đã có người khác đăng ký rồi chọn lại phòng khác. Trong tab Danh sách hiển thị danh sách phòng đã đăng ký.

Ví dụ :

 

  • Chọn phòng C104

 

  • Chọn ngày 09/09/2015

  • Chọn tiết 1 đến tiết 5 (check vào ô vuông)

  • Sau khi chọn nút Kiểm tra phòng
  • Nếu thành công thì Phòng đặt được thể hình bên dưới

Bước 3 : Kết thúc quá trình đăng ký phòng.

Lưu ý : Các quý thầy cô đăng ký phòng xong, vui lòng liên hệ với  Ban QLCS trước 2 ngày (ngày đăng ký) khi cần sự hổ trợ khác (ví dụ kiểm tra Máy chiếu, âm thanh, v.v...) để chuẩn bị phục vụ quý thầy cô tốt hơn.