Skip to content Skip to navigation

Báo Cáo Ngày

 
1 Khởi động 2 Hoàn thành
Các vấn đề phát sinh, như: Giảng viên đến trễ, vắng không thông báo, trùng lịch phòng....
Kích thước của file phải nhỏ hơn 2 MB.
Các định dạng cho phép: gif jpg jpeg png.