Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(04-09-2017)
Thứ 3
(05-09-2017)
Thứ 4
(06-09-2017)
Thứ 5
(07-09-2017)
Thứ 6
(08-09-2017)
Thứ 7
(09-09-2017)
Chủ nhật
(10-09-2017)
A205(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo Ngọc
IT001.I11.KHCL.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A213(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.KHTN.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A215
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I16.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN005.I13.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A217(PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT001.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
HT2 - IE206.I11 - Phạm Thế SơnGV: Phạm Thế Sơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT001.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A301 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A309 (CLC)
Sức chứa : 34
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
IT009.I11.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
Tiết 2
Tiết 3SE101.I11.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
Tiết 4MA003.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 5
Tiết 6IT004.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
CS112.I11.KHTNGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS004.I12.CLCGiảng viên:
 • Hồ Long Vân
Tiết 10
11h-13h
A325(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS110.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS221.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
MA006.I12.HTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA006.I11.HTCL - Học bùGiảng viên: Lê Hoàng Tuấn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I11.CLCGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
Tiết 5
Tiết 6MA006.I13.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA006.I11.ATCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hVăn phòng ĐoànHọp giao ban Cơ sở Đoàn ThDuyen- -0946591133
C102 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3ĐVN LossLessTraining, tuyển quân, sinh hoạt Đội Trần Võ Tân Nguyên - 14520613ĐVN LossLessTraining tuyển quân, sinh hoạt Đội
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hVăn phòng ĐoànHọp BCH Đoàn trường ThDuyen-0946591133
C104 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hKhoa MMT&TTPhỏng vấn tuyển cán bộ Đoàn Hội khóa 12 khoa MMT&TT Phụ trách: Nguyễn Thanh Hòa - 086.860.1311Đoàn khoa MMT&TTHọp BTC VNU Tour 2017 Phụ trách: Hồ Xuân Nghĩa - 0974147046
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1MA006.I11.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT010.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 5
Tiết 6IT001.I12.HTCL - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1MA004.I13Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I15Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I17Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA004.I12Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I14Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I18Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.I110Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C108 (CLC)
Sức chứa : 54
Tiết 1IT001.I12.HTCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
SS004.I15.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Tiết 5
Tiết 6PH001.I13.PMCL - Học bùGiảng viên: Phan Hoàng Chương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C109 (CLC)
Sức chứa : 88
Tiết 1SE102.I11.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
MA003.I12.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I17Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT005.I12Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IS211.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IS353.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Tiết 7
Tiết 8NT132.I11.ANTTGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hĐội CTXHNội dung: Họp CTV chương trình "Một cuốn sách- Một tri thức" Người phụ trách: Đoàn Nam Minh - Đội trưởng CTXH - 0981867527
C110(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT001.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I12.KHCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C111(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I18.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT001.I11.1Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT001.I14.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT001.I15.1Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
 • Trần Nguyên Phong
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
PH001.I13Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
SE327.I11Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SS004.I13Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
Tiết 5
Tiết 6IE103.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1MA006.I15Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
SE341.I11Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.I11Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
MA003.I11Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.I14Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
Tiết 2
Tiết 3SE101.I12Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
Tiết 4SE108.I11Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SE108.I12Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SS004.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
Tiết 5
Tiết 6MA006.I13Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
CE405.I11Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT002.I12Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
MA006.I11Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1IT006.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
MA003.I18Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
IS215.I12Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
MA003.I13Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE102.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE114.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE114.I12Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
Tiết 5
Tiết 6MA006.I14Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA003.I15Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT006.I12Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
SE215.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
MA006.I12Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I14.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
MA006.I11.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
SPCH3723.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA003.I11.MMCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PH001.I12.PMCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
PH001.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
Tiết 10
11h-13h
C202(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT001.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CE117.I12.MTCLGiảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT001.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1SE401.I11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE100.I11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
IT001.I17Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE104.I11Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
IT004.I17Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I11Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT009.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT009.I13Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT009.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IT009.I16Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
Tiết 5
Tiết 6SE346.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE100.I12Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE346.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE101.I11Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
SE215.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IS207.I11Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
CE101.I11Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IS208.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT001.I18Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IS216.I12Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT005.I15Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Trung
IT009.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
KTMTHọp lớp KTMT2017. CVHT: Lâm Đức Khải
Tiết 5
Tiết 6SE104.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
PH001.I11Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.I11Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT003.I12Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
MA001.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT010.I11Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 10
11h-13h
C207(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I11Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN003.I11Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
EN001.I11Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EC201.I11Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
EN005.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN002.I11Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN004.I14Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
 • Lê Thị Bích Thuận
IT004.I111Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
EN004.I110Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C209(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I12Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN006.I12Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN006.I14Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
EN006.I16Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN006.I17Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN006.I11Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN004.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
EN006.I13Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN004.I111Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
EN006.I15Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
MA002.I13Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C211(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I17.1Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IT001.I12.1Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT001.I13.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C212(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE117.I11.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
IS403.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IT004.I113Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
MA002.I12Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
EN005.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN003.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
EN004.I16Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
IT004.I112Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
EC203.I11Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
EN005.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.I12Giảng viên:
 • Cao Thị Kim Tuyến
IS105.I11Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
MA005.I11Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I17Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
EN004.I114Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IS405.I11Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
EN004.I116Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
MA005.I13Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
EN005.I12Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9EN004.I116 - Học bùGiảng viên: Hồ Thị Xuân Vương
Tiết 10
11h-13h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1IS252.I12Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IS252.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
EC331.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT334.I11.ANTTGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT207.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
NT213.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
Tiết 5
Tiết 6IS210.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT004.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
CE421.I11Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT204.I11.ANTTGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT532.I11.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Tiết 10
11h-13h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.I19Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT004.I13Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
IS335.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE214.I11Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE331.I11Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
Tiết 5
Tiết 6IT004.I11Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
IT004.I110Giảng viên:
 • Cao Thị Kim Tuyến
IS252.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IT004.I15Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS217.I12Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IE202.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT010.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
MA003.I11.HTCLGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA003.I11.ATCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA003.I11.KHCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA003.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.HTCLGiảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
PHYS1214.I11.CTTTGiảng viên:
 • Phan Bách Thắng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I14.CLCGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 10
11h-13h
C302(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1IS251.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IT001.I13Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
PH001.I14Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
IT004.I16Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS216.I11Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE102.I11Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
NT405.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Dimitry Mikhaylov
NT210.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT118.I12Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
 • Cáp Phạm Đình Thăng
PH001.I12Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT001.I15Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
NT101.I11.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
IE105.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
IS336.I11Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT533.I11Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT535.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
NT209.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 10
11h-13h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1CS511.I11Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IS208.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IS217.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE400.I11Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
NT105.I11Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
CE401.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT113.I11Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT106.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
IT009.I17Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
NT331.I11Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
Tiết 5
Tiết 6IT001.I12Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IS251.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
MA004.I16Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT005.I16Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT005.I14Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT007.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C307(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1SE405.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
CS409.I11Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
CS519.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
CS214.I11Giảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
CS326.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
SS002.I13Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.I11Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT009.I110Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
NT118.I11Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IT009.I19Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
Tiết 5
Tiết 6CS410.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS325.I11Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
CS222.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS315.I11Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
CS232.I11Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS332.I11Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C309(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C310(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1CS112.I11Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS111.I11Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CS110.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS417.I11Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
CS221.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS331.I11Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT010.I12Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
Tiết 5
Tiết 6CS112.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS111.I12Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
CS221.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.I11Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
MA006.I17Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CE118.I12Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
NT131.I11Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
MA005.I12Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT006.I14Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I18Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 5
Tiết 6CE104.I11Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
CE222.I11Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IE106.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
MA003.I12Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
CE211.I11Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IT006.I15Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1SE114.I11.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE114.I13.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
CE104.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE346.I11.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
EN005.I12.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 2
Tiết 3SE330.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT004.I13.PMCLGiảng viên:
 • Trương Thu Thủy
Tiết 4SE102.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 5
Tiết 6IT004.I12.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IS208.I11.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA003.I11.MTCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA006.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SE102.I12.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
MA003.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 10
11h-13h
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1IT004.I11.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
MSIS3033.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Bảo Quốc
NT532.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
CS5433.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
MSIS4523.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
IT002.I11.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I15.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
CS232.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IT001.I12.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
MA006.I12.KHCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT004.I11.MTCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MA006.I11.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
EN006.I11.CTTNGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN005.I14.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
CS3373.I11.CTTTGiảng viên:
 • Trần Minh Triết
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
MA005.I11.CLCGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
CE103.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT005.I12.MTCLGiảng viên:
 • Thái Huy Tân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.I11.PMCLGiảng viên:
 • Thái Bảo Trân
EN005.I11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN006.I14.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN006.I11.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
MA006.I12.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE341.I11.PMCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
Tiết 5
Tiết 6CS4323.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
IT001.I11.MMCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
STAT4033.I11.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Uyên
IT001.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 10
11h-13h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1MA003.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
EN004.I11.CTTNGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
MA005.I14.CLCGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA002.I11.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6MA003.I12.KHCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT001.I11.KHCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
MA004.I12.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
EN004.I18.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I12.KHCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 10
11h-13h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1PH001.I11.ATCLGiảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
CS4283.I12.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT001.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SS004.I11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
MATH3013.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4PH001.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
SS004.I11.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 5
Tiết 6MATH2144.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
ENGL1113.I11.CTTTGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
CS4283.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
IT005.I12.PMCLGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
VPĐBGV Lê Minh Quốc dạy lớp CTTT
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I11.CTTTGiảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
 • Nguyễn Đình Thuân
Tiết 10
11h-13h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1MATH3013.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
CS3363.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đinh Điền
IT005.I11.PMCLGiảng viên:
 • Mai Văn Cường
IT001.I12.PMCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA003.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
EN004.I17.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
IT006.I13.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
 • Vũ Đức Lung
MA005.I15.CLCGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA004.I11.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA006.I12.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.I13.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA004.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA003.I12.MTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA003.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA003.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 5
Tiết 6EN006.I13.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
MA003.I13.PMCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT006.I12.HTCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
MA003.I11.KHCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 10
11h-13h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1SE100.I11.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE108.I11.PMCLGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
CS3423.I11.CTTTGiảng viên:
 • Quản Thành Thơ
MA004.I12.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT005.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE104.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE100.I12.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE108.I12.PMCLGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IT004.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
NT132.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CS5423.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
IS216.I12.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
EN004.I11.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
PH001.I11.MMCLGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
PH001.I13.PMCLGiảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
Tiết 2
Tiết 3IT006.I12.PMCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
Tiết 4SS004.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
PH001.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH001.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
Tiết 5
Tiết 6IT006.I12.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
 • Lâm Đức Khải
IT006.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
MA004.I11.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CS2133.I11.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
EN005.I15.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
PH001.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
CE118.I11.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT002.I13Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
Tiết 2
Tiết 3SE215.I11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 4IT009.I15.CLCGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
PH001.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
SS004.I14.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.ATCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE101.I12.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IT001.I11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I12.CLCGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
Tiết 10
11h-13h
E10.2
Sức chứa : 32
Tiết 1IT005.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
CS214.I11.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
MA004.I11.KHTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS222.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
MA006.I11.ANTNGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
EN004.I12.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
MA004.I11.ANTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.4
Sức chứa : 32
Tiết 1CE118.I12.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE211.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
CE221.I11.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
NT207.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
IS208.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4CE324.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
Tiết 5
Tiết 6IT006.I11.PMCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
NT204.I11.ANTNGiảng viên:
 • Hồ Hải
IT006.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
NT133.I11.ANTNGiảng viên:
 • Phan Thế Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.6
Sức chứa : 32
Tiết 1IS215.I11.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IT006.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IS336.I12.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS216.I11.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT005.I11.ANTNGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
IS336.I11.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IS215.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA006.I11.KHTNGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.8
Sức chứa : 32
Tiết 1CE103.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IS217.I11.HTCLGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
IS335.I11.HTCLGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT118.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS252.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
MA006.I11.KHCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1NT131.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 2
Tiết 3IT001.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT004.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
MA003.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SE310.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1EN005.I11.CTTNGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
NT101.I11.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
CS331.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT209.I12.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 5
Tiết 6PH001.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT005.I11.KHTNGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
CS332.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1NT213.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MATH2144.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IT004.I12.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên: NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên: NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên:
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1CE211.I12Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
Đoàn khoa CNPMSeminar PP Học tập bậc ĐH
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hĐoàn khoa Hệ thống Thông tinHọp trại sinh Hội trại rèn luyện Thành phần: BTC hội trại, trại sinh. + Phụ trách: Võ Viết Đạt (0988.700.790)
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1SS001.I11Giảng viên:
 • Trần Hoàng Hảo
SS001.I12Giảng viên:
 • Ngô Quang Huy
SS001.I13Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
SS002.I11Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
SS002.I12Giảng viên:
 • Đặng Thị Minh Phượng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS003.I11Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
SS003.I12Giảng viên:
 • Đặng Thị Minh Phượng
SS003.I13Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
Tiết 5
Tiết 6CE314.I11Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT006.I13Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
CE411.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1MA006.I18Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT005.I13Giảng viên:
 • Trần Quang Hải Bằng
CE103.I11Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IE104.I11Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
IT006.I16Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT006.I17Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h