Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(12-06-2017)
Thứ 3
(13-06-2017)
Thứ 4
(14-06-2017)
Thứ 5
(15-06-2017)
Thứ 6
(16-06-2017)
Thứ 7
(17-06-2017)
Chủ nhật
(18-06-2017)
A205(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.H211.1 - Học bùGiảng viên: Trần Nguyên PhongIT002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CS1113.H21.CTTT.2Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A213(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
PH002.H24.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.H27.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
PH002.H21.2 - Học bùGiảng viên: Trương Văn CươngPH002.H27.2 - Học bùGiảng viên: Phạm Quốc CườngPH002.H23.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A215
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A217(PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1Thi lập trình của SamsungGV: Nguyễn Thành Hiệp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.H211.2 - Học bùGiảng viên: Trần Nguyên PhongIT003.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A301 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A309 (CLC)
Sức chứa : 34
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SS004.H24.CLC - Học bùGiảng viên: Hồ Long VânIT002.H25.CLC - Học bùGiảng viên: Trần Anh DũngMA002.H25.CLC - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA002.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6IT002.H26.CLC - Học bùGiảng viên: Trần Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA002.H22.CLC.1 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 10
11h-13h
A325(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.H21.CLC - Học bùGiảng viên: Phan Đình DuyIT003.H22.CLC - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh ThươngSS004.H23.CLC - Học bùGiảng viên: Vũ Minh SangMA002.H26.CLC - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MATH2153.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C102 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C104 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA002.H28 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C108 (CLC)
Sức chứa : 54
Tiết 1IT002.H23.CLC - Học bùGiảng viên: Phạm Thi Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C109 (CLC)
Sức chứa : 88
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA002.H21.CTTN - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C110(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT003.H21.CLC.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Bích VânIT002.H21.CTTN.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C111(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.H210.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT002.H21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.H24 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H27 - Học bùGiảng viên: Hồ Ngọc Diễm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Họp lớp với SV - Tạ Thu ThuỷGV: Tạ Thu Thuỷ
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA002.H27.CLC - Học bùGiảng viên: Cao Thanh TìnhEN005.H22.CLC - Học bùGiảng viên: Tạ Kim HoàngPH002.H23.CLC - Học bùGiảng viên: Hồ Ngọc DiễmEN005.H22.CLC - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C202(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.H210 - Học bùGiảng viên: Trần Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IT003.H24 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Bích Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C207(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1PH002.H27.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Quốc Cường
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.H25.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Quốc Cường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C209(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H211 - Học bùGiảng viên: Hồ Thị Xuân VươngIT002.H28 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN005.H22 - Học bùGiảng viên: Hồ Thị Xuân VươngIT003.H23 - Học bùGiảng viên: Trịnh Quốc Sơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C211(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.H22.2 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Nguyễn Khắc HuyIT002.H211.2Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
Thi TH - Cấu trúc dữ liệu - Lâm Hàn VũGV: Lâm Hàn Vũ
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.H212.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C212(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1Thi TH - Cấu trúc dữ liệu - Lâm Hàn VũGV: Lâm Hàn Vũ
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H25 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Đoan Thư
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT002.H28 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 10
11h-13h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H21.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Tuyết VinhIT003.H22.CLC - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C302(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT003.H26.CLC.2 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Hoàng NgânIT003.H24.CLC.1 - Học bùGiảng viên: Hồ Long VânIT003.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT003.H24.CLC.2 - Học bùGiảng viên: Hồ Long Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H23 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh SangPH002.H25 - Học bùGiảng viên: Hồ Ngọc Diễm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.H27 - Học bùGiảng viên: Hồ Ngọc Diễm
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H26.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh Sang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C307(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.H22.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Hoàng NgânThi thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtGV: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.H21.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Bích Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C309(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.H25.2Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
Thi thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtGV: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H26.2Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H211.2Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C310(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1KHMTThi thực hành CTDL, Nguyễn Hoàng NgânKHMTThi thực hành CTDL, Nguyễn Hoàng NgânThi thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtGV: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1MA002.H28 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4PH002.H23 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh Sang
Tiết 5
Tiết 6MA002.H210 - Học bùGiảng viên: Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SS004.H25 - Học bùGiảng viên: Vũ Trí DũngIT003.H212 - Học bùGiảng viên: Hồ Long Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.H27.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT002.H22.CLC - Học bùGiảng viên: Phạm Thi Vương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 10
11h-13h
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 5
Tiết 6EN004.H22.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Tuyết Vinh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA002.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 10
11h-13h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3IT003.H26.CLC - Học bùGiảng viên: Ngô Đức Thành
Tiết 4MA002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 5
Tiết 6CS1113.H21.CTTT - Học bùGiảng viên: Ngô Đức Thành
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.H21.CLC - Học bùGiảng viên: Phạm Thi Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1
Tiết 2IT003.H23.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Tiết 3IT003.H26.CLC - Học bùGiảng viên: Ngô Đức ThànhSS004.H24.CLC - Học bùGiảng viên: Hồ Long Vân
Tiết 4CS3653.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 10
11h-13h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.H25.CLC.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Quốc Cường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.2
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.4
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1IT003.H211 - Học bùGiảng viên: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1IT002.H21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh KhaMA002.H25 - Học bùGiảng viên: Cao Thanh TìnhIT002.H26 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh DũngSS004.H23 - Học bùGiảng viên: Hồ Long Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.H22 - Học bùGiảng viên: Lê Thanh Trọng
Tiết 5
Tiết 6SS004.H23 - Học bùGiảng viên: Hồ Long Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1IT003.H27 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trọng ChỉnhIT003.H22 - Học bùGiảng viên: Trịnh Quốc Sơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h