Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(20-03-2017)
Thứ 3
(21-03-2017)
Thứ 4
(22-03-2017)
Thứ 5
(23-03-2017)
Thứ 6
(24-03-2017)
Thứ 7
(25-03-2017)
Chủ nhật
(26-03-2017)
A205(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.H22.PMCL.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT008.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CE212.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
IT002.H26.CLC.2Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4(HT2): SE310.H21.PMCL.1GV: Nguyễn Vĩnh Kha, Công nghệ .NET, tiết 45 ngày 24/02; 10/03; 24/03
Tiết 5
Tiết 6IT002.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IS201.H24.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT007.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CS1113.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
ádfadsfadsfasdfasdfasf
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A213(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE119.H21.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.H22.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H27.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
PH002.H24.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
CE221.H21.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.1Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.H27.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
PH002.H21.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IS208.H21.HTCL.1Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
PH002.H23.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H24.CLC.2Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
PH002.H25.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A217(PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT007.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT004.H21.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT007.H24.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT005.H21.1Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
 • Phạm Thị Nhung
IT007.H26.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.H21.1Giảng viên:
 • Thiều Xuân Khánh
IT007.H23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT003.H25.CLC.2Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT007.H25.1Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
IS207.H23.1Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
IT002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
MA002.H26.CLCGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA002.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6CTSVSHCD SV cuối khoá
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hCTSVSHCD SV cuối khoá
A325(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS3303.H22.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE330.H21.PMCL.1Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4(HT2): SE104.H21.PMCL.1GV: Nguyễn Công Hoan, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 45 ngày 27/02; 20/03; 24/04(HT2): SE320.H21.PMCL.1GV: Đinh Nguyễn Anh Dũng, Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D, tiết 45 ngày 24/03; 21/04; 19/05
Tiết 5
Tiết 6(HT2): SE214.H21.PMCL.1GV: Nguyễn Công Hoan, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 67 ngày 27/02; 20/03; 24/04CS4273.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT003.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
CS2433.H22.CTTT.1Giảng viên:
Tiết 7
Tiết 8(HT2): SE104.H23.PMCL.1GV: Nguyễn Công Hoan, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 89 ngày 27/02; 20/03; 24/04
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C101 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1EN004.H22.CLCGiảng viên: IS201.H22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.H25.CLCGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4ANTN2015 - SHCĐPhụ trách: Ngô Trọng Hiếu Nội dung: Sinh hoạt chủ điểm tháng 3,4
Tiết 5
Tiết 6MATH2153.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
EN005.H21.CTTNGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hHọp chi đoàn CBT Phòng banTrần Ngc5 Diễm Minh ( CTSV)
C102 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1Chi bộ Sinh viên 2Họp chi bộ tháng 3 Cao Thị Thu Duyên (0946591133)
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hHSVHọp giao ban Lương Văn Song
C104 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1IS211.H11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C106 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT119.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
NT330.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4PTN TT ĐPTDạy thực hành hình thức 2 Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C107
Sức chứa : 100
Tiết 1SE405.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
SE330.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE310.H21 - Học bùGiảng viên: Phạm Thi VươngCS106.H21Giảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
SE214.H21Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
NT101.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
SS004.H22Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
SS004.H23Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Trung
SS004.H25Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
CLB Game UITNgười phụ trách, sđt: Trần Minh Phúc Nội dung: Training lớp lập trình Game buổi thứ 3
Tiết 5
Tiết 6SE401.H21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE106.H21Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CS113.H21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS106.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C108 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.H23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT204.H21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
IT003.H23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
PHYS1214.H21.CTTTGiảng viên:
 • Phan Bách Thắng
Tiết 2CS2433.H21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Anh
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
CS1113.H21.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS519.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hOECTổ chức Weekly Training Nguyễn Quốc Trung - 01262169271
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1SE104.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
PH002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IS405.H21Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IS208.H21Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
EC335.H21Giảng viên:
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Họp lớp KHMT2015Lê Đình Đức Anh lớp KHMT2015 Lý do: Họp lớp tháng 3IT009.H24Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
CNPMHọc bù lớp SE104.H24 GV: Nguyễn Công HoanHọp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh Tâm, * Nội dung: tổ chức training một số mảng của Ngôn ngữ lập trình
Tiết 5
Tiết 6SE109.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT008.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT003.H21.CTTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
IS208.H22Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9CNPMHọc bù lớp SE104.H21 GV: Nguyễn Công HoanHọp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh Tâm, Nội dung: tổ chức training một số mảng của Ngôn ngữ lập trình
Tiết 10
11h-13h
C110(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS4263.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT002.H21.CTTN.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IS201.H25.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Tiết 2
Tiết 3MSIS4013.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
MSIS4523.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT007.H21.CTTN.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT002.H25.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT008.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C111(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.H25.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
NT402.H22.1GV. Lý Trọng, NhânIT008.H22.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
NT209.H22.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4khoa CNPMthực hành HT2, Thái Thụy Hàn Uyển (0908 018 013)
Tiết 5
Tiết 6IT002.H210.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
SE330.H22.1Giảng viên:
 • Thái Hải Dương
IT008.H21.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
SE330.H21.1Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
NT132.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C112
Sức chứa : 100
Tiết 1SE106.H22Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CS405.H21Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
IT008.H21Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SE330.H21Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT006.H21Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
SE310.H21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT532.H11.ANTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
SE310.H22 - Học bùGiảng viên: Phạm Thi VươngNT534.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 5
Tiết 6IS335.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE104.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS353.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE109.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE310.H22Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10IT002.H26 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
11h-13hHọp lớp HTTT2014Người phụ trách: Đào Khả Tỉnh Nội dung: Họp lớp, giới thiệu đối tượng Đảng
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H27Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IS334.H23Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
IS201.H24 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công HoanCS419.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
SS003.H22Giảng viên:
 • Ngô Quang Ty
SE102.H23Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 5
Tiết 6SE104.H26Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IS105.H22Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
Họp lớp MMTT2014Lê Viết Hưng Thành phần – Số lượng: Sinh viên lớp MMTT2014 Nội dung: Họp lớp định hướng chuyên ngành Mạng.CS414.H21Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
SE214.H22Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT330.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
Tiết 10
11h-13hMMTT2014Sinh hoạt chủ điểm Trần Văn Cảnh - 01656.939.368
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.H21Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.H25Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
CS406.H21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE325.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT211.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IE402.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
NT216.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Đoan khoa CNPMĐoan khoa CNPMĐoan khoa CNPMĐoan khoa CNPM
Tiết 5
Tiết 6MA005.H22Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H24Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H26Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H28Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H210Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA005.H24 - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh Linh
Tiết 10
11h-13hĐoan khoa CNPMĐoan khoa CNPMĐoan khoa CNPMĐoan khoa CNPM
C201 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1PH002.H23.CLCGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
ENGL1213.H21.CTTTGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN006.H23.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MSIS3303.H22.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
CS4273.H22.CTTTGiảng viên: IT003.H26.CLCGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9CS4273.H22.CTTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Minh Tuyền
Tiết 10
11h-13h
C202(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT003.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IS105.H21.HTCL.1Giảng viên: IT007.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
MSIS3303.H21.CTTT.1Giảng viên:
Tiết 2
Tiết 3NT534.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 4(HT2): SE104.H21.HTCL.1GV: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 45 ngày 11/03; 25/03; 15/04
Tiết 5
Tiết 6IS207.H21.HTCL.1Giảng viên: IT002.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
NT130.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1IT002.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT002.H210Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.H26Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
IT002.H212Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.H22Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IT002.H28Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT109.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT303.H21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT109.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT118.H21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
Tiết 5
Tiết 6IT002.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE215.H12Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT002.H27Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.H211Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT402.H22Giảng viên:
Tiết 10
11h-13h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IT003.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT003.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H211Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H26Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT003.H22Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE313.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
NT531.H21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
Đoan khoa CNPMĐoan khoa CNPMNT209.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 5
Tiết 6IT003.H210Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT003.H25Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
IT003.H212Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H27Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT003.H23Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C207(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE119.H22.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
IT008.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT003.H21.CTTN.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 2
Tiết 3NT106.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE119.H21.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
NT119.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.H21Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
EC302.H21Giảng viên: IS201.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
IS232.H21Giảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
IS216.H21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS207.H21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS254.H21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9 EN005.H212Tạ Kim Hoàng
Tiết 10
11h-13hKH&KTTTHội nghị Liên chi Đoàn Nguyễn Thế NamMMTTHọp giao ban liên chi hội Đinh Thanh Tùng - 01636677877
C209(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3NT204.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
NT216.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.H22.CTTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1IS254.H22Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
EN004.H21Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
NT132.H21Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS201.H23Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS207.H22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT004.H21Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
CE221.H21Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EN004.H22Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IT004.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9CS4273.H22.CTTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Minh Tuyền
Tiết 10
11h-13h
C211(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT532.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT002.H24.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.H211.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
IT002.H26.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Nghĩa
IT002.H28.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Nghĩa
IT002.H23.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS405.H21.1Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IT002.H212.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.H22.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C212(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT118.H21.1Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
(HT2): SE310.H21.1, SE310.H22.1GV: Trần Hạnh Xuân, Công nghệ .NET, tiết 12,34 ngày 01/03; 22/03; 19/04NT531.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT004.H23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE107.H21.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
NT109.H21.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT109.H22.1Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS201.H23.1 - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Minh PhụngNT534.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H21Giảng viên:
 • Lê Hoàng Quân
EN005.H23Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN005.H25Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
EN005.H27Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
EN005.H29Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN005.H211Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN005.H22Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
EN005.H24Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EN005.H26Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN005.H28Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN005.H210Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN005.H212Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1EN003.H21Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
SE104.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
EN006.H24Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN002.H21Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN004.H23Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IE301.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
EN006.H23Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
IE403.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
EN004.H24Giảng viên:
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1IS252.H21Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IS211.H22Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EC001.H21Giảng viên: IS210.H21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9EN005.H23 - Học bùGiảng viên: Lê Thị Bích Thuận
Tiết 10
11h-13h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1EC301.H21Giảng viên:
 • Đoàn Xuân Huy Minh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS334.H22Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
IS217.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C301 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1CS113.H21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
PH002.H27.CLCGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT008.H23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE104.H21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT007.H21.CLCGiảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
MA005.H22.CTTNGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C302(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE105.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
IT007.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
IT003.H24.CLC.2Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H26.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
CE107.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
CE222.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IS201.H22.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
(HT2): SE104.H21.1GV: Lê Minh Trí, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 67 ngày 04/03; 25/03; 15/04
Tiết 7
Tiết 8(HT2): SE104.H22.1GV: Lê Minh Trí, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 89 ngày 04/03; 25/03; 15/04
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H21Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.H21Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
PH002.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
IT007.H23Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
PH002.H25Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT007.H25Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IE102.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
Họp lớp KHMT2016Lý do: Training ôn tập thi giữa kì cho lớp. Người phụ trách: Phạm Hồng Kha.SE331.H21Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
Tiết 5
Tiết 6PH002.H22Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
PH002.H24Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.H24Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
PH002.H26Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT007.H26Giảng viên:
 • Thiều Xuân Khánh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT007.H26 - Học bùGiảng viên: Thiều Xuân KhánhIT007.H26 - Học bùGiảng viên: Thiều Xuân Khánh
Tiết 10
11h-13h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1MA002.H21Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H23Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA002.H25Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA002.H27Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IS208.H12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IE101.H21Giảng viên:
Tiết 5
Tiết 6CS113.H22Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MA002.H22Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA002.H210Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H28Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C307(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS211.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT002.H27.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
NT204.H21.1Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
NT132.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4(HT2): SE104.H26.1GV: Thái Thụy Hàn Uyển, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 45 ngày 06/03; 20/03; 17/04
Tiết 5
Tiết 6CE315.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
NT330.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT106.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1MA004.H21Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CS226.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
IE303.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
CS231.H21Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS336.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS324.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS314.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
CS217.H21Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS316.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9KHMTBáo cáo Giữa kỳ môn KNNN- GV: Nguyễn Thị Ngọc DiễmKHMTBáo cáo GK- GV: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Tiết 10
11h-13h
C309(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.H25.1Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H210.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H27.1Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT003.H212.1Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT003.H24.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H26.1Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H211.1Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
IT003.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C310(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT131.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
CE105.H22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
CE105.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT132.H23.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4khoa CNPMthực hành HT2, Thái Thụy Hàn Uyển (0908 018 013)
Tiết 5
Tiết 6CE107.H22.2Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IE204.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
IS201.H21.PMCL.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IE303.H21.1Giảng viên: CE212.H21.2Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1IE204.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
CE315.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
SS002.H22Giảng viên:
 • Ngô Quang Ty
IS207.H23Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT106.H21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
NT334.H21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
Tiết 5
Tiết 6NT101.H22Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT131.H21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT130.H21.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
EC001.H22Giảng viên:
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT204.H21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT532.H21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
Tiết 10
11h-13h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1CE107.H21Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
CE107.H22Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
NT104.H22Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
SS002.H21Giảng viên:
 • Ngô Quang Định
CE212.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS003.H21Giảng viên:
 • Ngô Quang Định
Tiết 5
Tiết 6CE101.H21Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
NT104.H21Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
CE105.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
CE105.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
NT132.H23Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
SE325.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E02.2
Sức chứa : 42
Tiết 1IT007.H25.CLCGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
Tiết 2VPĐBLớp MTCL2015.2 ôn tập giữa kỳ
Tiết 3IT007.H26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
Tiết 4SS004.H23.CLCGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
Tiết 5
Tiết 6MA005.H21.CTTNGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA005.H22.CLCGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT007.H24.CLCGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
MA005.H24.CLCGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SE104.H22.PMCLGiảng viên: Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017MA005.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 10
11h-13h
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CS217.H21.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
NT534.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS314.H21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SE331.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
IS403.H21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017
Tiết 10
11h-13h
E02.4
Sức chứa : 42
Tiết 1IT002.H21.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE214.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
SE104.H22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
MA005.H23.CLCGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
SE104.H23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
EN005.H24.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.H21.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.H21.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
MA005.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 5
Tiết 6EN004.H21.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
MA002.H23.CLCGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA002.H24.CLCGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT003.H24.CLCGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 10
11h-13h
E03.2
Sức chứa : 42
Tiết 1MA002.H21.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.H22.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
CE101.H21.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
CE101.H22.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
VPĐBLớp PMCL2016.3 tổ chức họp lớp tháng 3
Tiết 5
Tiết 6MA002.H22.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
PH002.H22.CLCGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT002.H23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
EN005.H22.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA002.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017SS004.H24.CLCGiảng viên:
 • Hồ Long Vân
Tiết 10
11h-13h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2MSIS4263.H21.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE315.H21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
Tiết 7
Tiết 8CE315.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017
Tiết 10
11h-13h
E03.4
Sức chứa : 42
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6VPĐBLớp PMCL2016.2 mượn phòng training.
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017
Tiết 10
11h-13h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1IS208.H21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA002.H25.CLCGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2MSIS3303.H21.CTTTGiảng viên:
 • Trần Minh Triết
Tiết 3
Tiết 4SS004.H22.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
MA002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 5
Tiết 6IT003.H21.CLCGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017
Tiết 10
11h-13h
E04.2
Sức chứa : 42
Tiết 1EN006.H21.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IT003.H22.CLCGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
NT216.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS106.H21.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
PH002.H24.CLCGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017
Tiết 10
11h-13h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MSIS4523.H21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
SE325.H21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017
Tiết 10
11h-13h
E04.4
Sức chứa : 42
Tiết 1PH002.H21.CLCGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.H21.CTTNGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.H25.CLCGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
PH002.H25.CLCGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EN005.H23.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4CS3653.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 5
Tiết 6SE104.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IT008.H22.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
IT002.H27.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT008.H21.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
MA002.H27.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.H26.CLCGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017MA002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 10
11h-13h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1EN003.H22Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
PHYS1214.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT007.H22.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CS4243.H21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT002.H24.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS4273.H21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Lam Sơn
IT007.H22.CLCGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
CS3653.H21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Văn Minh Mẫn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.2
Sức chứa : 32
Tiết 1Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE106.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CE212.H21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
SE330.H21.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.4
Sức chứa : 32
Tiết 1CS226.H21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
Trung tâm Anh ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS201.H22.PMCLGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
CS231.H21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
MSIS4013.H21.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Bảo Quốc
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.6
Sức chứa : 32
Tiết 1NT106.H21.ANTNGiảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
CE222.H21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
SE310.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 2
Tiết 3NT130.H21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS105.H21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE106.H22.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
SE328.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.8
Sức chứa : 32
Tiết 1IS207.H21.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.1
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
MATH2153.H21.CTTTGiảng viên:
 • Huỳnh Quang Vũ
PH002.H24.CLC.2Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6PH002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.H21.CTTN.2Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH002.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
PH002.H27.CLC.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.H25.CLC.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1Phòng CTSVKMS Career Day - CounsellingSE320.H21.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE313.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
Tiết 5
Tiết 6CE105.H21.MTCLGiảng viên:
 • Đinh Đức Anh Vũ
CE105.H21.MTCL - Học bùGiảng viên: Đinh Đức Anh Vũ
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1SE109.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE109.H22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
CE107.H21.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Phòng CTSVKMS Career Day - Counselling
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1IS201.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE330.H22.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1SS001.H21Giảng viên: SS001.H22Giảng viên: SS001.H23Giảng viên: Phòng CTSVTuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa - Đợt 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1NT119.H21.ANTTGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Họp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh Tâm, nội dung: tổ chức ôn tập giữa HK2. Họp lớp CNTT2015Nội dung: tổ chức ôn tập giữa HK2. Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh TâmHọp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh Tâm, nội dung: tổ chức ôn tập giữa HK2. Họp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh Tâm, nội dung: tổ chức ôn tập giữa HK2.
Tiết 5
Tiết 6SE104.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
MA004.H22Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
SS002.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS003.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
Tiết 10
11h-13h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1SE400.H21Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IS201.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Đoan khoa CNPMĐoan khoa CNPMĐoàn khoa CNPMĐoàn khoa CNPM
Tiết 5
Tiết 6IS353.H21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Kim PhụngNT132.H22Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
IS201.H25Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hĐoan khoa CNPMĐoan khoa CNPMĐoàn khoa CNPMĐoàn khoa CNPM
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1KHMTTổ chức vòng 3 cuộc thi EcoFriends Trương Vĩ Thiên - 0984753438
Tiết 2
Tiết 3Phòng CTSVKMS Career Day - Counselling
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h